Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Producció de Fruiters i Vivers
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS MANUEL FRANCES ORTEGA  / PEDRO VILARDELL CODERCH
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (10%), Francès (10%), Italià (5%)

Competències

 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT15 Utilitzar la llengua anglesa
 • CEe23 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Tecnologies de la producció vegetal.
 • CEe24 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Sistemes de producció i explotació. Protecció de cultius contra plagues i malalties. Tecnologia i sistemes de cultiu d'espècies herbàcies. Agroenergética.
 • CEe25 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:Enginyeria de les Explotacions Agropecuàries

Continguts

1. PRODUCCIO DE PLANTES LLENYOSES DE VIVER.- 1.1.- Propagació sexual. Característiques i interès 1.2.- Propagació vegetativa. Tipus i comportament 1.3.- L’empelt. Condicions de realització i tipus 1.4.- Producte final de plantes de viver. Diferències segons espècies. Categories comercials 1.5.- Maneig del viver. Treballs del sol. Reg. Fertilització. 1.6.- Normatives sobre producció i comercialització de plantes de fruiters. 1.7.- Perspectives, sistemes i possibilitats de comercialització

2. FRUCTICULTURA 2.1. - Importància de la producció fructícola. A nivell local i mundial. Tendències i possibilitats de la fructicultura actual. 2.2.- Òrgans dels fruiters. Distinció entre òrguens vegetatius i fructifers. Formació i estructura 2.3.- Els sistemes de formació. Marcs de plantació. Raons dels diferents marcs. Poda de formació. 2.4.- Altres instal•lacions i estructures. Sistemes de reg. Anti- gelada, antipedra. 2.5.- Nutrició i fertilització. Efectes dels Macro i microelements. Moments i sistemes d’aplicació. 2.6.- Planificació i estructuració de la collita. Rendiments

3. ESPECIES DE FRUITA DOLÇA (Pomera, Perer, Presseguer, albercoquer, Pruner, Cirerer).- 3.1.- Característiques botàniques i ecològiques. Zones d’adaptació 3.2.- Portaempelts. Tipus. Comportament. Els més utilitzats 3.3.- Tipus de fructificació. Característiques fisiològiques. Formació i poda. 3.4.- Varietats: Pol•linització. Russeting. Característiques de las de major interès. 3,5.- Plagues i malalties . Llindars de tolerància. Tractaments. 3.6.- Tècniques de conreu: Replantació. Fitorreguladors i la seva aplicació. Aclarida. 3.7.- Collita. Controls de maduresa. Sistemes i formes de collita. Qualitat i normatives. La conservació.

4. FRUITS SECS (Avellaner, noguer, Ametller, Festuc).- 6.1.- Característiques botàniques i ecològiques. Zones d’adaptació 6.2.- Producció de plantes. Portaempelts. Tipus. Comportament. 6.3.- Tipus de fructificació. Característiques fisiològiques. Formació i poda. 6.4.- Varietats: Pol•linització. 6.5.- Plagues i malalties . Llindars de tolerància. Tractaments. 6.6.- Tècniques de conreu: 6.7.- Collita. Controls de maduresa. Sistemes i formes de collita.

5. ALTRES FRUITS (Actinídia, Kaki, Ger).- 7.1.- Característiques i adaptació de fruits d’altres origens 7.2.- Principals especies conreades a les zones temprades. Carecteristiques i comportament 7.3.- Adaptació de les varietats i moments de collita 7.4.- Plagues i malalties. Tractaments. 7.5.- Tècniques de conreu i collita

6. OLIVICULTURA. Introducció a la olivicultura. Importància econòmica, origen i evolució. Característiques morfològiques,fisiològiques i taxonòmiques. Cicle vegetatiu. Necessitats climàtiques i de sòl. Sistema de producció i tecnologia de la producció. Operacions de cultiu. Maneig en la explotació.Índexs de maduració de l'oliva. Relació entre els paràmetres qualitatius i els factors que intervenen en la producció d'olives i en la transformació de l'oliva en oli. Innovacions en el sector.

7. VITICULTURA Introducció a la olivicultura. Importància econòmica, origen i evolució. Característiques morfològiques,fisiològiques i taxonòmiques. Cicle vegetatiu. Necessitats climàtiques i de sòl. Sistema de producció i tecnologia de la producció. Operacions de cultiu. Maneig en la explotació. Índexs de maduració del raïm. Relació entre els paràmetres qualitatius i els factors que intervenen en la producció de raïm de qualitat i elaboració del vi. Innovacions en el sector.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 26,00 0 28,00
Sessió expositiva 0 15,00 21,00 36,00
Sessió pràctica 26,00 17,00 0 43,00
Treball en equip 0 18,00 0 18,00
Total 28,00 76,00 21,00 125

Bibliografia

 • Baldini, Enrico (1992). Arboricultura General. Mundi prensa. Catàleg
 • Cobianchi, Domenico et al (1989). El ciruelo. Mundi prensa. Catàleg
 • Westwoot, Melvin N, (1982). Fruticultura en zonas templadas. Mundi prensa. Catàleg
 • Coutenceau, M. (1971). Fruticultura: Técnica y economia de los cultivos de rosaceas leñosas de fruto. Oikus-Tau. Catàleg
 • Gil-Albert, Fernando (1980). Tratado de Arboricultura frutal. Mundi prensa. Catàleg
 • Gautier, M (1993). L'Arbre Fruitier . Paris: Technique et documentation Lavoisier. Catàleg
 • Gautier, M (1987). Les productions fruitieres. Paris: Technique et documentation Lavoisier. Catàleg
 • Lespinasse, J.M: (1982). La conduite du pommier. CTIFL- Invuflec. Catàleg
 • Miklos Faust (1989). Physiology of temperate zone fruits trees. EEUU.
 • University of Califronia (1991). Integrated Pest Management for apples and pears. University of Califronia. Catàleg
 • Rom Roy C. and Carlson Robert F. (1987). Rootstcks for fruit crops. EEUU. Catàleg
 • Tipler, Paul Allen (2010). Física per a la ciència i la tecnologia (Traducció de la 6a ed. nord-americana). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Chauvet, M (1978). Manual de viticultura (2ª ed.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • López Alejandre, Manuel María (2005). Viticultura, enología y cata para aficionados (4a. ed. revisada y ampliada). Madrid: Mundi-Prensa, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10239125 Catàleg
 • Fundació Caixa de Pensions (1988). Viticultura :. [Barcelona]: Fundació Caixa de Pensions. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Informes de pràctiques i sortides No recuperables 25 No
Treball de curs.
Implantació i factors del rendiment d'un conreu fructicola o viver determinat
La presentació i contingut Capacitat d'elaboració i exposició de coneixements. No recuperable. No s'acceptaran fora del termini de lliurament. No presencial. 25 No
Prova escrita. Teoria Avaluació de la materia donada a les classes expositives, a les pràctiques i a les visites realitzades 50

Qualificació

Examen final sobre diferents blocs dels continguts (50% de la nota). Informes o report de visitas i pràctiques (25%), presentació de memòria i exposició de treballs (25%).
Per aprovar l'assignatura cal realitzar les activitas d'avaluació continuada que són d'assistència obligatòria i no recuperables. Caldrà treure més d'un 5 sobre 10 dels examens parcials per fer mitjana amb les qualificacions del treball, pràctiques i visites.
Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis d'aula que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

L'examen final és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:

La qualificació de "No Presentat" s’obtindrà si no s’assisteix a l’examen final i/o a les sessions pràctiques i visites obligatòries i/o no es realitzen els treballs que s’encarreguin.

Avaluació única:
En el supòsit que l'estudiantat s'aculli a l'avaluació única, haurà de realitzar un examen final que inclourà tots els continguts de l'assignatura, incloent-hi teoria, pràctiques i visites. S'ha d'assistir almenys al 80% de les visites i pràctiques. El treball i els informes de pràctiques s'han de presentar.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Per tal de sol·licitar una tutoria, ja sigui individual o en grup, cal que es contacti amb el professor per correu electrònic o missatgeria del Moodle. D'aquesta manera es podrà acordar dia, hora i condicions de la tutoria (presencial o telemàtica).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiantat serà via correu electrònic, missatges del Moodle i el fòrum d'avisos i notícies del Moodle.

Observacions

Crèdits en protecció vegetal, entomologia agrícola, patologia vegetal i malherbologia per assolir l’habilitació d’assessor en Gestió Integrada de Plagues : 0,5 crèdits.

Aquests crèdits corresponen en la seva totalitat a crèdits de Teoria i pràctiques d'aula.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Si la situació obliga al fet que la presencialitat sigui del 0 %, es faran els següents canvis:
-Les activitats presencials de pràctiques d'aula passaran a ser telemàtiques.
-Les pràctiques de laboratori es readaptaran i passaran a ser no presencials.
-Les sortides es readaptaran i passaran a ser no presencials.
-Les proves escrites passaran a ser telemàtiques.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació de l'assignatura no canviarà en funció del grau de presencialitat amb què es desenvoluparà ja que no variaran ni les activitats ni la seva ponderació.

Tutoria i comunicació:
La comunicació per a resoldre dubtes, qüestions o inquietuds referides a l'assignatura serà usant el correu-e o missatgeria del Moodle i acordant trobades que seran telemàtiques.