Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Política Agrària: Revisió teòrica i històrica. La Política Agrària Comunitària. L'Organització Mundial del Comerç. Política ambiental i de recursos naturals. Desenvolupament rural: revisió teòrica i històrica. El desenvolupament rural a la Unió Europea.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
PERE BORDAS TUTAU  / MIQUEL DURAN ROS
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CEe27 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Política agrària i desenvolupament rural

Continguts

1. POLÍTICA AGRÀRIA

          1.1. Objectius i instruments de la Política Agrària.

          1.2. Institucions europees, pressupost UE, fons de finançament.

          1.3. Origen i evolució de la Política Agrària Comuna (PAC).

          1.4. La PAC actual

          1.5. Polítiques internacionals de mercats.

          1.6. Efectes de la PAC a nivell de mercat i d'empresa.

2. POLÍTIQUES AMBIENTALS I DELS RECURSOS NATURALS.

          2.1. Canvi climàtic.

          2.2. Gestió de residus.

          2.3. Contaminació atmosfèrica.

          2.4. Contaminació acústica.

          2.5. Protecció i gestió de les aigües.

          2.6. Protecció natura i biodiversitat.

          2.7. Política territorial.

          2.8. Paisatge

3. DESENVOLUPAMENT RURAL

          3.1. Introducció. Situació i plantejament objectius.

          3.2. Evolució històrica del desenvolupament rural a la Unió Europea.

          3.3. Actualitat: PDR 2014-20.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 7 15
Classes expositives 38 44 82
Prova d'avaluació 2 23 25
Sortida de camp 12 16 28
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Las Agriculturas españolas y la política agraria comunitaria : 20 años después : actas del XIII Coloquio de Geografía Rural, celebrado del 4 al 6 de octubre de 2006 en Baeza (2008 ). Jaén: Universidad Internacional de Andalucía. Catàleg
 • García Álvarez-Coque, José María Atance Muñiz, Ignacio (2006 ). La Reforma de la política agraria común : preguntas y respuestas en torno al futuro de la agricultura . Madrid: EUMEDIA :Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Romero Rodríguez, José J. (cop. 2002 ). Los Efectos de la política agraria europea : un análisis crítico . [Bilbao]: Desclée de Brouwer. Catàleg
 • Lamo de Espinosa, Emilio (1998 ). La Nueva política agraria de la Unión Europea . Madrid: Ediciones Encuentro. Catàleg
 • Fernández del Hoyo, Juan José (1994 ). La Política agraria común (PAC) y sus reformas . Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg
 • La Nueva Política Agraria Común y los acuerdos del GATT (1994 ). Madrid: Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social. Obra Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Catàleg
 • Salazar Ordóñez, Melania (2011 ). La Demanda social por la agricultura : contraste de preferencias y Política Agraria Común . Sevilla: Consejo Económico y Social de Andalucía. Catàleg
 • García Delgado, José Luis (cop. 2005 ). Política agrària comuna : balanç i perspectives . Barcelona: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Servei d'Estudis. Catàleg
 • Reforma de la PAC de la agenda 2000 y la agricultura española (2000 ). Madrid [etc.]: Foro agrario [etc.]. Catàleg
 • Towards a more development friendly Common Agricultural Policy (CAP) (2008] ). [Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Catàleg
 • Sperling, Daniel Cannon, James Spencer, 1949- (2007 ). Driving climate change. Boston: Academic Press. Recuperat 09-07-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123694959 Catàleg
 • Agricultura y desarrollo rural : guía práctica (2009 ). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas. Catàleg
 • Regidor, Jesús (DL 2008 ). Desarrollo rural sostenible : un nuevo desafío . Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Centro de Publicaciones. Catàleg
 • Cazorla Montero, Adolfo (2007 ). Desarrollo rural : modelos de planificación . Madrid: Escuela Tècnica Superior de Ingenieros Agrònomos:Mundi-Prensa. Catàleg
 • Martínez de Anguita d'Huart, Pablo (cop. 2006 ). Desarrollo rural sostenible . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Izquierdo Vallina, Jaime (2005 ). Manual para Agentes de Desarrollo Rural : ideas y propuestas para moverse entre la conservación del patrimonio y el desarrollo local (2ª edición). Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación :Mundi-Prensa. Catàleg
 • El Desarrollo rural en la Unión Europea (2004 ). Luxemburgo: OPOCE. Catàleg
 • The EU rural development policy 2007-2013 (2006 ). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Catàleg
 • Agriculture : information society and agriculture & ruraldevelopment: linking European policies (2006 ). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Catàleg
 • Rural tourism in Europe : experiences, development and perspectives (cop. 2004 ). Madrid: World Tourism Organization. Catàleg
 • Helming, Katharina Wiggering, Hubert (2003 ). Sustainable development of multifunctional landscapes . Berlin [etc.]: Springer. Catàleg
 • Houck, James P (2004 ). Comercio exterior agrario : fundamentos y análisis (3ª ed. ampliada y actualizada). Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència i participació en les visites de l'assignatura Es valorarà la participació activa dels alumnes en les visites tècniques realitzades. Activitat presencial i no recuperable. 8
Activitats d'avaluació continuada Es realitzaran 2 proves d'avaluació continuada al llarg del curs. Constaran d'una sèrie de qüestions relacionades amb els continguts explicats a classe, per valorar el seguiment i assimilació dels mateixos per part de l'alumne. Es valorarà la correcció de les respostes. Activitat presencial i no recuperable. 30
Assistència i participació en els debats i seminaris proposats Es planteja utilitzar temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura per a fer debats orals, comentaris escrits i seminaris amb el professorat i/o experts. Es valorarà la participació activa en els debats orals i seminaris i la justificació de les opinions tant en els debats com en les activitats escrites. Activitat presencial i no recuperable 12
Exercici de cas real Es valorarà l'adequació tècnica a l'exercici sol·licitat. Activitat no presencial i no recuperable 10
Examen final Examen final de l'assignatura. Es valorarà la correcció de les respostes. Activitat recuperable. 40

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura inclourà una sèrie de proves d'avaluació continuada. La no assistència a una prova es qualificarà amb 0. La qualificació mitjana de totes les proves tindrà un valor del 30% de la qualificació final de l'assignatura. Es tracta d'una activitat no recuperable i de desenvolupament presencial.

La participació activa a les visites tècniques que es proposin al llarg del curs representarà un 8% de la nota final. Es tracta d'una activitat presencial i no recuperable.

En una de les sessions pràctiques, es proposarà el desenvolupament d'un cas real de Política Agrària i/o Desenvolupament Rural. Aquesta activitat (10 % de la nota de l'assignatura) es desenvoluparà en una sessió pràctica i s'acabarà sense professor. Es tracta d'una activitat no recuperable.

Durant el transcurs de l'assignatura sorgiran notícies per a fomentar el debat oral i justificació d'opinions i es programaran seminaris amb experts. Aquestes activitats seran presencials en forma oral o escrita i no serà recuperable (12 % de la nota final).

La resta de qualificació s’obtindrà de l’examen final, el qual caldrà superar amb una nota mínima de 4.5 per tal de fer mitjana amb la resta de parts. L'examen és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar l'examen final.

En qualsevol cas, per aprovar l'assignatura caldrà haver realitzat les pràctiques.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació.

Assignatures recomanades

 • Comercialització i valoració agroalimentària
 • Empresa