Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Revisió de les tècniques analítiques més utilitzades en el camp agroalimentari i d'estudis mediambientals. Estudi de l'expressió dels resultats i de la seva incertesa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FLORENCIO DE LA TORRE YUGUEROS  / PEDRO VILARDELL CODERCH
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CE16 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: La gestió i aprofitament de subproductes agroindustrials.
 • CE18 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Transferència de tecnologia, entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços en el camp agrari.

Continguts

1. El procés analític

          1.1. Etapes del procés analitic

          1.2. Expressió dels resultats: unitats, incertesa, errors

2. Anàlisi química

          2.1. Gravimetries

          2.2. Volumetries

          2.3. Electrometries

          2.4. Espectrometries

          2.5. Cromatografies

          2.6. Altres tècniques instrumentals

3. Anàlisi microbiològica

          3.1. Presa de mostres, transport i emmagatzematge. Mètodes d'extracció. Revitalització de microorganismes malmesos.

          3.2. Aïllament, cultiu axènic i conservació. Preparació de material i medis de cultiu. Requeriments nutricionals dels microorganismes i tipus de medis.

          3.3. Tècniques per a la quantificació de microorganismes. Determinació de cèl·lules totals i viables. Recompte microscòpic. Mètodes basats en el recompte de colònies. Dilució i sembra en placa. Filtració sobre membrana. Mètodes basats en el nombre més probable. Mètodes turbidimètrics, bioquímics i de biologia molecular.

          3.4. Mètodes per a la identificació de microorganismes. Proves morfològiques i estructurals. Tincions específiques. Proves bioquímiques i presència d'activitats enzimàtiques. Microauxanogrames. Immunodiagnòstic. Tècniques d'hibridació i amplificació d'àcids nucleics. Anàlisi de lípids de membrana. Automatització del procés d'identificació.

4. Anàlisi de productes agroalimentaris

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 20 21
Classes expositives 42 20 62
Classes pràctiques 15 15 30
Prova d'avaluació 1 15 16
Resolució d'exercicis 1 20 21
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Bermejo Martínez, Francisco (1991 ). Química analítica : general, cuantitativa e instrumental (7ª ed. corr. y amp.). Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Harris, Daniel C (2006 ). Anàlisi química quantitativa . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Lightfoot, N. F. (DL 2002 ). Análisis microbiológico de alimentos y aguas : directrices para el aseguramiento de la calidad . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Rodier, J (1981 ). Análisis de las aguas : aguas naturales, aguas residuales, agua de mar : química, fisicoquímica, bacteriología, biología . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Skoog, Douglas A. (cop. 2005 ). Fundamentos de química analítica (8ª ed.). Madrid, [etc.]: Thomson. Catàleg
 • Standard methods for the examination of water and wastewater (cop. 1998 ) (20th ed.). Washington, D.C.: American Public Health Association. Catàleg
 • Wehr, H. Michael Frank, Joseph F. (2004 ). Standard methods for the examination of dairy products (17th ed.). Washington: American Public Health Association. Catàleg
 • Yáñez-Sedeño Orive, Paloma (DL 2003 ). Problemas resueltos de química analítica . Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Interpretació d'un butlleti oficial d'anàlisi i altres exercicis de classe Elaboració de diferents informes. Activitat no recuperable. 2
Resolució de problemes via ACME Es valora la realització dels exercicis i la consulta mitjançant tutories per corregir els errors. Activitat no recuperable. 1
Pràctiques de laboratori Informes de pràctiques. Activitat no recuperable. 25
Examen final anàlisi microbiològic Respostes correctes i ben explicades a les preguntes proposades. Activitat recuperable si la nota es inferior a 5. 25
Examen final anàlisi química Respostes correctes i ben explicades a les preguntes proposades. Activitat recuperable si la nota es inferior a 5. 47

Qualificació

Es farà un examen de recuperació d'aquelles parts de l'assignatura suspeses (<5/10) a l'examen final. Per optar a l'examen de recuperació cal tenir una nota mínima global de 3 sobre 10 (Reglament EPS)
Per aprovar l'assignatura es demana una nota mínima de 5 en cada part de l'assignatura i la participació en totes les activitats (80% mínim).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Física 1
 • Física 2
 • Matemàtiques 1
 • Matemàtiques 2
 • Química