Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Mètodes, processos i tècniques per al disseny i desenvolupament de nous productes industrials
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BAYER RESPLANDIS  / FERNANDO JULIAN PEREZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CE21 Coneixement i capacitats per aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.

Continguts

1. Metodologia i processos del disseny de producte

2. Recorregut històric de les fites del disseny industrial. Passat, present i futur des de les vessants, econòmica, social, cultural i tècnica.

3. Especificacions de disseny. Definició qualitativa i quantitativa.

4. Estudi de mercat. Posicionament, gamma i públic objectiu.

5. Comunicació gràfica d’idees. Tècniques d’esbós.

6. Creativitat. Presentació de les principals tècniques i dels factors més influents.

7. Factors humans. Anàlisi funcional, d’ús i ergonòmic.

8. Anàlisi tècnic i estructural.

9. Anàlisi formal. Estudi de tendències.

10. Psicologia aplicada del color.

11. Modelatge de maquetes digitals. Geometria, materials, il•luminació i acabats.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 10,00 0 12,00
Exposició dels estudiants 2,00 18,00 0 20,00
Sessió expositiva 0 7,00 20,00 27,00
Sessió participativa 0 6,00 6,00 12,00
Sessió pràctica 10,00 17,00 17,00 44,00
Treball en equip 0 8,00 2,00 10,00
Total 14,00 66,00 45,00 125

Bibliografia

 • Julián Pérez, Fernando (2015 ). Lenguaje formal del producto : análisis de la forma en eldiseño de productos industriales . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Prodis. Catàleg
 • Julián, Fernando (2012 ). Teaching projects in product design . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Julián Pérez, Fernando (2010 ). Creatividad y diseño de producto . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Julián, Fernando (2005 ). Dibujo para diseñadores industriales . Barcelona: Parramón. Catàleg
 • Julián Pérez, Fernando (2019). Introducción a la Expresión Gráfica en la Publicidad /. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Bellvehí Casadella, Josep (2011 ). Projectes industrials : visió operativa . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Espinach Orús, Xavier (2010 ). Producte i responsabilitat social : vers una definició deProducte Socialment Responsable basada en l'experiència dels dissenyadors . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Julián Pérez, Fernando Tresserras Picas, Josep Verdaguer Pujadas, Narcís Espinach Orús, Xavier (2007 ). Tendències en el disseny de productes. Girona: Universitat de Girona. Departament d'Organització Gestió Empresarial i Disseny de Producte. Recuperat 04-07-2012, a http://hdl.handle.net/10256/596 Catàleg
 • Heller, Eva (2004 ). Psicología del color : cómo actuan los colores sobre los sentimientos y la razón . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Küppers, Harald (1980 ). Fundamentos de la teoría de los colores . México: Gustavo Gili. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Redacció d’una memòria descriptiva. Exercici de treball en grup. Qualitat del resultat. Adequació del contingut de la memòria a les especificacions i requeriments establerts en la proposta d’exercici. És important que a la memòria hi constin correctament desenvolupats tots els apartats requerits. Presentació dintre dels terminis establerts. Participació de tots els membres del grup. 10 No
Presentació de la proposta desenvolupada en equip Qualitat del material de recolzament. Claredat en la comunicació, verbal, visual i no verbal. Grau d’innovació de la proposta. Es farà especial èmfasi en la adequació de la proposta a les tendències actuals o futures. Participació de tots els membres de l’equip. 10 No
Redacció d’una memòria descriptiva. Exercici de treball individual. Qualitat del resultat. Adequació del contingut de la memòria a les especificacions i requeriments establerts en la proposta d’exercici. És important que a la memòria hi constin correctament desenvolupats tots els apartats requerits. Presentació dintre dels terminis establerts. Nivell de coneixements assolits demostrats. 10 No
Presentació del producte desenvolupat individualment. Qualitat del material de recolzament. Claredat en la comunicació, verbal, visual i no verbal. Grau d’innovació de la proposta. Es farà especial èmfasi en la adequació de la proposta a les tendències actuals o futures. 40 No
Realització de models digitals Grau de similitud amb la proposta. Qualitat dels resultats. Detalls. 30 No

Qualificació

L'aprenentage de l'assignatura té un caràcter fonamentalment d'avaluació continuada. La qualificació final de l'assignatura correspondrà a la mitjana ponderada de totes les parts. No es farà aquesta mitjana si alguna de les parts no es presenta.Es respectaran escrupulosament les dates d’entrega. Qualsevol treball entregat fora de termini, sense una justificació adequada, figurarà com a no presentat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat a l'alumnat que no presenti les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
Possibilitat d'avaluació única: cal que l'estudiant ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern de l'EPS. Haurà de lliurar exercicis corresponents a l'assignatura (previa tutoria amb els professors, 20%). Igualment realitzarà la prova (40%).
Pel que fa al projecte, lliurarà un treball específic acordat en tutoria prèvia amb els professors en la data oficial de la prova (50%).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

A l'inici de curs, a la pàgina de l'assignatura es col·locaran els dies i hores de tutoria

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació entre els estudiants i el professor serà via correu electrònic i videoconferència. Es respectaran els dies i hores establerts a aquest efecte.
Els mètodes d’interacció seran: -La interacció a l'aula -Les activitats proposades a la plana web de l’assignatura -El correu electrònic -La tutoria presencial -La tutoria remota usant el programari oficial de la UdG.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les classes informàtiques i la teoria, si no poguessin ser presencials, seran substituïdes per vídeos-tutorials i tutoríes. Es faran consultes sobre dubtes mitjançant Google Meet o el programa o aplicació que faciliti la Universitat. Les pràctiques es lliuraran a través d’una tasca a Moodle.

Modificació de l'avaluació:
La nota final d'avaluació continuada serà la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació. Per superar l'assignatura cal que la mitjana sigui major o igual a 5.
Possibilitat d'avaluació única: cal que l'estudiant ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern de l'EPS. Haurà de lliurar exercicis corresponents a l'assignatura (previa tutoria amb els professors, 20%). Igualment realitzarà la prova (40%).
Pel que fa al projecte, lliurarà un treball específic acordat en tutoria prèvia amb els professors en la data oficial de la prova (50%).

Tutoria i comunicació:
Obrirem sales de videoconferència, per dubtes i per repasar aspectes dels videotutorials i del projecte.
Per les entregues, quedarà tot reflectit a la pàgina de l'moodle.