Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Concepció i projecte de plantes industrials industrials i disseny de les seves instal·lacions.Integració de les instal·lacions a l'edificació, al procés, a la construcció i a l'urbanisme. Normativa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI COMAS BARON  / DAVID GRABALOSA MARTIN
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

  • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
  • CE25 Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d'estructures i construccions industrials.

Continguts

1. Introducció a les instal·lacions a l'edificació i indústria.

2. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

3. Instal·lacions d'aigua.

4. Instal·lacions de sanejament.

5. Instal·lacions de gas.

6. Instal·lacions contra incendis (introducció).

7. Instal·lacions de vapor (introducció)

8. Instal·lacions d'il·luminació (introducció).

9. Instal·lacions tèrmiques (introducció).

10. Instal·lacions i construccions eficients (introducció).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 22 30
Classes expositives 30 29 59
Classes pràctiques 13 16 29
Elaboració de treballs 15 15 30
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 68 82 150

Bibliografia

  • Liria Montañés, José (1995 ). Proyecto de redes de distribución de agua en poblaciones (2ª ed. ampl.). Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Catàleg
  • Romero Sedó, Antonio Manuel (cop. 2007 ). Diseño y cálculo de instalaciones de gases combustibles : redes . Madrid: Pearson Educación. Catàleg
  • Manual de gas natural (De la companyia Gas Natural) (2014). Gas Natural.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques No són recuperables. 25
Examen Parcial Avaluació continuada No és recuperable. 15
Examen teoria i problemes Per aprovar l'assignatura, la nota de l'Examen de Teoria i Problemes ha ser igual o superior a 4.
És recuperable si la nota final de l'assignatura és un 3.
60

Qualificació

L'assistència a pràctiques serà obligatòria per aprovar l'assignatura.

Les pràctiques i l'examen parcial no són recuperables.

Per aprovar l'assignatura, la nota de l'Examen de Teoria i Problemes ha ser igual o superior a 4.

És recuperable si la nota final de l'assignatura és un 3.

La qualificació de l'assignatura serà:

a) 25 % nota de pràctiques + 15% nota de l'examen parcial + 60% Examen teoria i problemes.

Un cop satisfetes totes les condicions esmentades, la nota final ha de ser igual o superior a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si un alumne no entrega tots els treballs o exàmens exigits es considerarà No presentat.

Observacions

S'aconsellen coneixements d'electrotècnia i mecànica de fluids.