Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Concepció i projecte de plantes industrials industrials i disseny de les seves instal·lacions.Integració de les instal·lacions a l'edificació, al procés, a la construcció i a l'urbanisme. Normativa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID GRABALOSA MARTIN  / TEODOR PULIDO SUREDA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

  • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
  • CE25 Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d'estructures i construccions industrials.

Continguts

1. Introducció.

2. Instal·lacions a l'edificació.

3. Instal·lacions a la indústria.

4. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

5. Instal·lacions d'aigua.

6. Instal·lacions de gas.

7. Instal·lacions contra incendis (introducció).

8. Instal·lacions d'il·luminació (introducció).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 11 15
Classes expositives 30 29 59
Classes pràctiques 13 16 29
Elaboració de treballs 15 15 30
Prova d'avaluació 6 11 17
Total 68 82 150

Bibliografia

  • Liria Montañés, José (1995 ). Proyecto de redes de distribución de agua en poblaciones (2ª ed. ampl.). Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Catàleg
  • Romero Sedó, Antonio Manuel (cop. 2007 ). Diseño y cálculo de instalaciones de gases combustibles : redes . Madrid: Pearson Educación. Catàleg
  • Manual de gas natural (De la companyia Gas Natural) (2014). Gas Natural.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques Pràctiques 25 % de la nota. No són recuperables. 25
Examen TEORIA És recuperable si la nota final de l'assignatura és un 30%.
Per aprovar l'assignatura, la mitjana entre l'Examen de Teoria i l'Examen de Problema ha ser igual o superior a 40%.
30
Examen PROBLEMA És recuperable si la nota final de l'assignatura és un 30%.
Per aprovar l'assignatura, la mitjana entre l'Examen de Teoria i l'Examen de Problema ha ser igual o superior a 40%.
30
Examen Parcial Avaluació continuada No és recuperable 15

Qualificació

L'assistència a pràctiques serà obligatòria per aprovar l'assignatura.

La mitjana de l'Examen de Teoria més l'Examen de Problema haurà de ser igual o superior a 4 per aprovar l'assignatura.

La qualificació de l'assignatura serà:

a) 25 % nota de pràctiques + 15% nota de l'examen parcial + 30% Examen Teoria + 30% Examen Problema


Per recuperar la nota mitjana de l'Examen de Teoria més l'Examen de Problema, l'alumne haurà de realitzar la recuperació tant de l'Examen de Teoria com de l'Examen de Problema. Les pràctiques i l'examen parcial no són recuperables.

La nota final de l'assignatura, 25 % nota de pràctiques + 15% nota de l'examen parcial + 30% Examen Teoria + 30% Examen Problema, un cop satisfetes totes les condicions esmentades, haurà de ser igual o superior a 50%.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si un alumne no entrega tots els treballs o exàmens exigits es considerarà No presentat.

Observacions

S'aconsellen coneixements d'electrotècnia i mecànica de fluids.