Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Elasticitat i Resistència de Materials
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI RENART CANALIAS  / LLUIS TORRES LLINAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE24 Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

Continguts

1. Elasticitat bidimensional i tridimensional

2. Criteris de falla

3. Ampliació de flexió

4. Energia de deformació

5. Vinclament

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 45 50 95
Classes pràctiques 12 18 30
Prova d'avaluació 5 20 25
Total 62 88 150

Bibliografia

 • LL. Torres, A. Turon, X. Cahís, J. Renart, C. Barris, M. Llorens. M. Baena (2016). Problemes resolts de resistència de materials. Universitat de Girona. Servei de Publicacions. Catàleg
 • Gere, James M (cop. 2002 ). Resistencia de materiales (5a. ed). España [etc.]: International Thomson Editores. Catàleg
 • Rodríguez-Avial Azcunaga, Fernando (1993 ). Resistencia de materiales (2ª ed. corr. y actualizada). Madrid: Bellisco. Catàleg
 • Ortiz Berrocal, Luis (cop. 2002 ). Resistencia de materiales (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Ortiz Berrocal, Luis (1985 ). Elasticidad : curso de elasticidad y resistencia de materiales (2ª ed.). Madrid: Universidad Politécnica. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Catàleg
 • Beer, Ferdinand Pierre (cop. 1982 ). Mecánica de materiales . México [etc.]: McGraw Hill. Catàleg
 • Mott, Robert L (1996 ). Resistencia de materiales aplicada . México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Popov, Egor P (cop. 2000 ). Mecánica de sólidos (2ª ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen final d'avaluació de coneixements Resolució de 6-8 problemes relacionats amb el temari de l'assignatura. El % de la nota que s'indica és únicament pels alumnes que han fet avaluació continuada (veure criteris de qualificació). 60
Examen parcial Resolució de 2-3 problemes relacionats amb l'assignatura. El % de la nota que s'indica és únicament pels alumnes que han fet avaluació continuada (veure criteris de qualificació). 20
Pràctiques de laboratori Entrega i defensa de pràctiques resoltes i dels exercicis proposats. El % de la nota que s'indica és pels alumnes que han fet avaluació continuada (veure criteris de qualificació). 20

Qualificació

Identificadors:
EF = Nota de l'examen final d'avaluació (Recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic).
PAC = Nota de l'examen parcial (No recuperable).
LAB = Nota promig de les pràctiques (No recuperable).
NFINAL = Nota final d'avaluació.

Qualificació:

NFINAL = SI EF < 4.5, aleshores NFINAL = EF
SI EF > 4.5, aleshores NFINAL = màxim {NEF, 0.2·PAC + 0.2·LAB + 0.6·NEF}

Per aprovar l'assignatura, la nota final NFINAL ha de ser igual o major que 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un alumne l'hi consta en el seu expedient acadèmic un NP només si no es presenta a cap de les proves avaluables que es realitzin a partir del dia 1 d'abril.

Observacions

Es recomana haver superat l'assignatura de Fonaments de resistència de materials.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de mecànica
 • Fonaments de resistència de materials