Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Conceptes i lleis fonamentals de la resistència de materials
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARTA BAENA MUÑOZ  / OLGA MATEOS JIMENEZ  / JORDI RENART CANALIAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CE16 Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

2. TRACCIÓ I COMPRESSIÓ SIMPLE. TENSIONS I DEFORMACIONS

3. ESFORÇOS I DIAGRAMES D'ESFORÇOS

4. TENSIONS NORMALS EN LA FLEXIÓ

5. DEFORMACIONS EN LA FLEXIÓ

6. CASOS HIPERESTÀTICS EN LA FLEXIÓ

7. ALTRES CASOS DE FLEXIÓ

8. TENSIONS TALLANTS EN LA FLEXIÓ

9. Torsió

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 27 38 65
Classes expositives 30 30 60
Prova d'avaluació 5 20 25
Total 62 88 150

Bibliografia

 • Gere, James M (cop. 2002 ). Resistencia de materiales (5a. ed). España [etc.]: International Thomson Editores. Catàleg
 • Ortiz Berrocal, Luis (cop. 2002 ). Resistencia de materiales (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Popov, Egor P (cop. 2000 ). Mecánica de sólidos (2ª ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Mott, Robert L (1996 ). Resistencia de materiales aplicada . México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Torres Llinàs, Lluís (2012 ). Problemes de resistència de materials . Girona: Universitat de Girona. Servei de Publicacions. Catàleg
 • Torres, Luís, et al. (2016). Problemes resolts de Resistència de Materials. . Recuperat , a http://hdl.handle.net/10256/13351

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova global d'avaluació de coneixements (activitat recuperable) Resolució de 6-8 problemes relacionats amb el temari de l'assignatura. 60
Prova parcial (activitat no recuperable) Resolució de 2-3 problemes relacionats amb l'assignatura. 20
Pràctiques (activitat no recuperable) Entrega i defensa de pràctiques resoltes i dels exercicis proposats. 20

Qualificació

Identificadors
------------------
NPG = Nota de la prova global (recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic)
NPP = Nota de la prova parcial (no recuperable)
NPR = Nota promig de les pràctiques (no recuperable)
NF = Nota final

Qualificació
------------------
Per aprovar NF>=5
Si la NPG < 4.5 la NF = NPG
Si la NPG > 4.5 la NF = NPG * 0.6 + NPP * 0.2 + NPR * 0.2

Les pràctiques s'hauran de lliurar al professor en el termini que s'establirà al principi de curs. Un cop passat aquest termini, no s'acceptarà el lliurament de cap treball. Les pràctiques no admeten recuperació.

Les pràctiques són obligatòries, també per alumnes repetidors. La no assistència implica que la NPR = 0.

La prova global (examen final d'avaluació) és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. Per tenir dret a la recuperació, cal que la l'alumne hagi fet la prova global i tingui una nota de l'avaluació de l'assignatura igual o superior a 3/10.

L'intercanvi d'informació durant la realització d'una prova individual representarà automàticament un suspès de l'assignatura de les persones implicades.

Igualment, si durant la realització d'una prova s'utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d'emmagatzematge sense permís explícit del professor, l'estudiant quedarà automàticament suspès de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un alumne l'hi constarà en el seu expedient acadèmic un NP només si no es presenta a cap de les proves avaluables que es realitzin a partir del dia 1 de novembre per les assignatures del primer semestre i a partir del dia 1 d'abril per les assignatures del segon semestre.

Observacions

El temari de l'assignatura es força seqüencial, així que es recomana portar la feina "al dia"

Assignatures recomanades

 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de física 2
 • Fonaments de matemàtiques 1
 • Fonaments de matemàtiques 2
 • Fonaments de mecànica