Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
La criminologia com a ciència comparada. Desenvolupaments actuals de la criminologia. Globalització i criminologia.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN GONZALO ESCOBAR MARULANDA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva
 • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • CG7. Utilitzar la llengua anglesa.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE13. Argumentar els aspectes (teòrics, empírics i ètico-polítics) de la criminologia en les anàlisis i propostes que es realitzin
 • CE22. Realitzar aportacions noves en l'àmbit criminològic (elaboració de propostes d'actuació, recerca de fonts bibliogràfiques...)

Continguts

1. Introducció: la criminologia comparada

2. La Criminologia en diferents realitats socials

3. El tractament de les drogues en diferents països

4. El tractament de la prostitució en diferents països

5. Les Mesures Penals Alternatives en diferents països

6. La situació de la pena de mort i la cadena perpetua en diferents països

7. Prisión y mujeres: una perspectiva comparada

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 5 15
Classes participatives 18 10 28
Exposició dels estudiants 3 7 10
Treball en equip 2 20 22
Total 33 42 75

Bibliografia

 • René Van Swaaningen (2011). Perspectivas europeas para una Criminología Crítica (Primera). Buenos Aires: B de F. Catàleg
 • Wayne Morrison (2012). Criminología, Civilización y Nuevo Orden Mundial (Primera). Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • Katja Franko Aas (2007). Crime and Globalization (Primera). London: Sage. Catàleg
 • William DeKeseredy (2011). Contemporary Critical Criminology (Preimera). New York: Routledge. Catàleg
 • Biko Agozino (2003). Counter-colonial criminology. A critique of imperialist reason. London: Pluto. Catàleg
 • Vincenzo Ruggiero (2000). Crime and Markets. Essays in anti-criminology. London: Oxford University Press. Catàleg
 • Steve Tombs & David Whyte (2015). The Corporate Criminal. Why corporations should be abolished.. London: Routledge. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en equip Un treball en grup sobre un tema relacionat amb l'assignatura. El treball té una extensió màxima de 4000 paraules. El treball haurà de basar-se en al menys 5 textos acadèmics. La nota minima per fer mitjana és de 3.
60
Exposició oral Es tracta d'una exposició oral sobre el treball realitzat. L'avaluació es farà entre pares
40

Qualificació

Condicions per aprovar:
1. Treure una nota de 5/10 o més.
2. Assistir al 80% de les sessions. És un estudi presencial.
3. Treura una nota mínima de 3 en el treball. En cas contrari la nota no fa mitjana i serà la nota definitiva.

Assistència. El proefessor és l'encarregat de controlar l'assostència. Quan una persona tingui dues faltes d'assitència rebrà del professor un comunicat indicant-li que la propera falta significarà el suspéns.

El treball en grup, versarà sobre un tema relacionat amb l'assignatura. S'han de treballar un minim de 5 textos acadèmics. No pot tenir una extensió superior a 4000 paraules. S'ha de lliurar el dia 30 d'octubre. La nota inferior a 3 no farà mitjana i serà la nota definitiva.

La exposició oral del treball. Es farà el dia 30 d'octubre. Cada grup haurà d'exposar i defensar el seu treball. El temps estarà llimitat d'acord amb el nombre final de grups. L'avaluació es farà entre pares.


ÉS RECUPERABLE: el treball, que es recuperarà seguint les instruccions del professor.

NO ÉS RECUPERABLE: la exposició oral

NOTA MOLT IMPORTANT: La copia parcial o total es considera plagi. El plagi NO ÉS RECUPERABLE i dona lloc a un 0 en la nota de l'assignatura i, si s'escau, a la obertura d'un expedient disciplinari.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindran nota de NO presentat les persones que no hagin realitzat el treball.