Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Normes internacionals contra les discriminacions per raó de raça i altres motius. Àmbit europeu dels instruments de lluita contra les discriminacions racials i els delictes d'odi. Noció desenvolupada en el marc del Consell d'Europa i del TEDH. El dret europeu (UE) com instrument per imposar obligacions de lluita contra les discriminacions als Estats membres. Valoració dels instruments internacionals i europeus de vigilància, control i sanció. Valoració de la situació existent a Espanya
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCINA ESTEVE GARCIA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE19. Conèixer la política internacional

Continguts

1. Conceptes: racisme, discriminació racial, discurs d'odi, delicte d'odi. Anàlisi de la normativa internacional per a la lluita contra les discriminacions racials. Concepte i tipologia de discriminacions. Àmbit d'aplicació. Mecanismes de vigilància i control.

2. Instruments de la UE i del CoE per lluitar contra les discriminacions racials. Tipus d'obligacions que s'imposen als Estats membres. Instruments relacionats amb la càrrega de la prova i amb els mecanismes de vigilància. Organismes de prevenció i lluita contra les discriminacions. Organismes per interposar denuncies per accions discriminatòries o per delictes d'odi. Sancions efectives i proporcionades. Altres vies de denuncia o de mediació.Valoració de la situació a Espanya.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 3 4 7
Prova d'avaluació 18 30 48
Resolució d'exercicis 10 10 20
Total 31 44 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  prova escrita és recuperable 50
  supòsit pràctic escrit i oral no és recuperable 40
  assistència, participació i resolució de preguntes no és recuperable 10

  Qualificació

  Assistència, participació i entrega de les activitats que s'indiquin a classe (10%) No recuperable. Exigència d'assistir a un mínim de 3 sessions teòriques.
  Entrega i eventual exposició d'un tema acordat amb el professor (40%). No recuperable.
  Prova escrita (50%). Recuperable.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà No Presentat aquell alumne que no accedeixi a l'aula en la que es desenvolupi una activitat. L'alumne que entregui una prova en blanc es considerarà presentat.
  Els no presentats poden presentar-se en la data oficial de recuperació a les activitats assenyalades com a recuperables.

  Observacions

  La bibliografia es penjarà en el moodle o s'indicarà cada setmana en funció dels temes a tractar a cada classe i en funció de les activitats programades