Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Normes internacionals contra les discriminacions per raó de sexe, raça, orientació sexual, religió i altres motius. Àmbit europeu dels instruments de lluita contra les discriminacions. Noció desenvolupada en el marc del Consell d'Europa i del TEDH. El dret europeu com instrument per imposar obligacions de lluita contra les discriminacions als Estats membres. Valoració dels instruments internacionals i europeus de vigilància, control i sanció. Valoració de la situació existent a Espanya
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCINA ESTEVE GARCIA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • 1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • 3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenació jurídica.
 • 4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenació jurídica.
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera
 • 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 7. Conèixer una llengua estrangera.
 • 8. Aprendre de manera autònoma.
 • CG8. Treballar en equip
 • 9. Treballar en equip
 • 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
 • 11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes.
 • 13. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials.
 • CE19. Conèixer la política internacional

Continguts

1. Anàlisi de la normativa internacional i europea per a la lluita contra les discriminacions racials. Concepte i tipologia de discriminacions. Àmbit d'aplicació.

2. Instruments de la UE de lluita contra les discriminacions. Tipus de obligacions que s'imposen als Estats membres. Instruments relacionats amb la càrrega de la prova. Organismes de prevenció i lluita contra les discriminacions. Organismes per interposar denuncies per accions discriminatòries o per delictes d'odi. Sancions efectives i proporcionades. Altres vies de denuncia o de mediació.Valoració de la situació a Espanya.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 3 4 7
Prova d'avaluació 18 30 48
Resolució d'exercicis 10 10 20
Total 31 44 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  prova escrita és recuperable 40
  supòsit pràctic escrit i oral no és recuperable 50
  resolució de preguntes no és recuperable 10

  Qualificació

  Assistència, participació i entrega de les activitats que s'indiquin a classe (10%) No recuperable.
  Exposició d'un tema acordat amb el professor (50%). No recuperable.
  Prova escrita (40%). Recuperable.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà No Presentat aquell alumne que no accedeixi a l'aula en la que es desenvolupi una activitat. L'alumne que entregui una prova en blanc es considerarà presentat.
  Els no presentats poden presentar-se en la data oficial de recuperació a les activitats assenyalades com a recuperables.

  Observacions

  La bibliografia es penjarà en el moodle o s'indicarà cada setmana en funció dels temes a tractar a cada classe i en funció de les activitats programades