Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EDGAR RAMON AGUILERA GARCIA  / PABLO EUGENIO NAVARRO LOPEZ
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EDGAR RAMON AGUILERA GARCIA
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RAUL CALVO SOLER  / PABLO EUGENIO NAVARRO LOPEZ  / MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ROJAS
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D4

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EDGAR RAMON AGUILERA GARCIA  / MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ROJAS
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CG9. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CG10. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • CE5. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinariedad dels problemes jurídics
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE7. Analitzar i aplicar el marc jurídico-penal de resposta a la criminalitat en diferents situacions
 • CE7. Ser capaç de mantenir un punt de vista reflexiu, filosòficament ben fonamentat, sobre el fenomen jurídic
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 25. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE20. Identificar el Dret com a producte històric i reconèixer, en la seva gènesi i conjunt, les principals institucions jurídiques
 • 31. Treballar en equip.
 • 32. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals.
 • 33. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. El derecho como fenómeno social

2. Las funciones sociales del derecho

3. Norma jurídica

4. Sistema jurídico

5. Conceptos jurídicos básicos

6. Interpretación del derecho

7. Aplicación del derecho

8. Las concepciones del derecho

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 23 30 53
Prova d'avaluació 52 45 97
Total 75 75 150

Bibliografia

 • Moreso, Josep-Joan (2004 ). Introducción a la teoría del derecho . Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • H.L.A Hart (1961). El concepto de derecho . Abeledo-Perrot.
 • FREDERICK SCHAUER (2013). Pensar como un abogado . Marcial Pons .
 • Nino, Carlos Santiago (1983 ). Introducción al análisis del derecho . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Daniel González Lagier (coordinador) (2015). Conceptos básicos del derecho . Barcelona - Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Guastini, Riccardo (1999 ). Distinguiendo : estudios de teoría y metateoría del derecho . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Ricardo Guastini (2014). Interpretar y argumentar. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Catàleg
 • Bobbio, Norberto (1993 ). El Positivismo jurídico : lecciones de filosofía del derecho reunidas por el doctor Nello Morra . Madrid: Debate. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Dilluns 4, dimarts 5, dimecres 6 i divendres 8 de noviembre. Preguntes tipus test sobre els continguts teòrics del programa desenvolupats fins el moment i una segona part sobre les pràctiques realitzades fins al moment. Cada pregunta de l'examen test tindrà 4 respostes possibles, de les que només una serà correcte. Les respostes encertades valen 1 punt cada una. 37,5
Del 13 al 17 de gener: Preguntes tipus test sobre els continguts de la part teòrica del programa i una segona part sobre les pràctiques desenvolupades des de la primera prova. Cada pregunta de la part test de l'examen tindrà 4 respostes possibles, de les que només una serà correcte. Les respostes encertades valen 1 punt cada una.
37,5
Pràctiques i participació Participació substantiva al debat dels capítols a les classes teòriques i correcció en les pràctiques realitzades en les dues hores pràctiques corresponents. 25

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura de Teoria del Dret segueix un model d'avaluació continuada. La qualificació final s'obté a partir de les qualificacions parcials indicades a l'apartat sobre activitats d'avaluació.

Per aprovar l'assignatura és necessari tenir almenys un 5 en cadascun dels test. Si l'alumne té menys d'un 5 haurà de presentar-se a la recuperació del tes en qüestió.

IMPORTANT: Qualsevol treball plagiat total o parcialment comportarà la qualificació de suspens, amb un zero, de l'assignatura.
El plagi és una greu violació de la honestedat acadèmica. S'entendrà que hi ha plagi quan s'utilitzin frases, fragments d'obres (publicades en paper o a internet), fragments de treballs o estructures de pensament que no siguin d'autoria de l'estudiant que presenta el treball, sense la corresponent cita que en reconegui l'autoria aliena. Si la reproducció és literal, a més de la cita de la font, caldrà que les frases reproduides figurin entre cometes per tal de que la utilització sigui legítima. També s'entendrà que hi ha plagi quan es reprodueixin textos amb lleugers canvis per paraules sinònimes o bé simplement traduint el text original, sense la cita de la font.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà "No presentat" el estudiant que no hagi fet els dos exàmens escrits.

Observacions

Per tal de participar a la modalitat d'avaluació continuada, l'assistència a classe és necesària ja que el 25% de la nota depen directament de la participació a classe i les activitats d'avaluació es desenvolupen durant les hores pràctiques.