Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Models de política criminal relacionats amb el consum de les drogues il•legals (prohibicionisme vs. Reducció de danys). Dret Penal i drogues il•lícites: delictes relacionats amb les drogues il•legals, drogues i responsabilitat penal. Drogues i Execució penal. Salut i drogues. Les drogues i la seva problemàtica de salut. La problemàtica de la psicopatía dual. El consum i la drogodependència. Aspectes criminològics de les drogues.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN GONZALO ESCOBAR MARULANDA
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho

Continguts

1. INTRODUCCIÓ.

2. ¿DE QUÉ HABLAMOS?

          2.1. CONCEPTES.

          2.2. ¿QUÈ ÉS DROGA?

          2.3. CLASSIFICANT LES DROGES

3. LES DROGUES COMO A PROBLEMA

          3.1. DROGUES I PROHIBICIÓ

          3.2. CRIMINALITZACIÓ DE LES DROGUES

                    3.2.1. REGULACIÓ DE LES DROGUES

          3.3. LA GUERRA VERSUS LA DROGA

          3.4. ASPECTES POLÍTICS, ECONÒMICS I SOCIALS

4. ASPECTES MÉDICS DE LES DROGUES

          4.1. DROGUES I SALUT

          4.2. 3.2. EFECTES

          4.3. PATOLOGIA DUAL

          4.4. TRACTAMENTS EN MATÈRIA DE DROGUES

5. DROGUES I REDUCCIÓ DE DANYS

          5.1. EL MODEL DE LA REDUCCIÓ DEL RISC

          5.2. REVISANT CONPECTES

6. DROGODEPENDENCIA

7. ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS

          7.1. DROGAS Y CRIMINALIDAD

          7.2. DROGUES I PRESONS

          7.3. DROGUES I MARGINALITAT

          7.4. LAS DROGAS COMO FACTOR DE RIESGO DE LA CRIMINALIDAD

          7.5. INTERVENCIÓN EN TEMAS DE DROGAS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 1,00 12,00 2,00 15,00
Exposició dels estudiants 2,00 1,00 0 3,00
Prova d'avaluació 2,00 10,00 0 12,00
Seminaris 6,00 10,00 0 16,00
Sessió participativa 14,00 10,00 1,00 25,00
Tutories de grup 2,00 0 2,00 4,00
Total 27,00 43,00 5,00 75

Bibliografia

 • Nogal Tomé, Miguel del (cop. 2009 ). El Tratamiento de los problemas de drogas : una guía parael terapeuta . Bilbao: Desclée de Brouwer. Catàleg
 • Becoña Iglesias, Elisardo (DL 2001 ). Bases teóricas que sustentan los programas de prevención de drogas . Madrid: Ministerio del Interior. Delegación del Gobiernopara el Plan Nacional sobre Drogas. Catàleg
 • Pascual, César (2003 ). Drogas: + información - riesgos : tu guía . Madrid: Ministerio del Interior. Delegación del Gobiernopara el Plan Nacional sobre Drogas. Secretaria General Técnica. Catàleg
 • Robson, Philip (1999 ). Forbidden drugs (2nd ed.). New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Granados Pérez, Carlos (2007 ). Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de tráfico de drogas . Móstoles: La Ley. Catàleg
 • Megías, Eusebio Rodríguez, Elena Megías, Ignacio Navarro, José (DL 2005 ). La Percepción social de los problemas de drogas en España,2004 . Madrid: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Seminaris Seminaris. S'espera que l'alumnat presenti amb 2 folis un resum del seminari (1 foli) i la seva reflexió (1 foli).
No és recuperable.
10 No
Treball S'espera que l'alumnat sigui capaç d'elaborar un treball acadèmic amb un mínim de 3 textos científics treballats, i una extensió màxima de 6.000 paraules, sobre algun tema relacionat amb els continguts de la matèria. 40
Exposició del treball i debat S'espera que l'alumnat sigui capaç d'expresar-se adequadament de forma oral, i la capacitat d'exposició i defensa del treball davant els seus companys. No és recuperable. 20 No
Control de lectura S'espera que l'alumnat pugui llegir estudis acadèmics sobre la matèria i comprengui la complexitat del tema. 30

Qualificació

AVALUACIÓ I CRITERIS:

Condicions per aprovar l'assignatura:
1. Que tingui una nota final de 5/10.
2. Assitir al 70% de les sessions.
3. Tenir una mínima de 3 en el treball i el control de lectura. Les notes inferiors no faran mitjana, sent la nota definitiva aquesta nota inferior a 3.

Avaluació continuada:
1. Seminaris. Valor total 10% de la nota final.
S'espera que l'alumnat participi activament als seminaris i elabori un resum i una reflexió critica sobre el mateix (màxim 2 folis).

2. Treball escrit (en grup de 2 persones). Valor total 40% de la nota final. Fraccionat: 10% esborrany; 30% treball final.
S'espera que l'alumnat sigui capaç d'expressar-se adequadament de forma escrita i sigui capaç d'elaborar un treball amb tots els requeriments d'un treball acadèmic. S'espera que sigui capaç de comprendre textos cientifics, fer un anàlisi critic, extreure conclusions, elaborar relacion sobre la base de les lectures i les sessions i fer propostes. S'avaluen aquestes capacitats així com la de síntesis.
El treball ha de tenir un minim de 4000 paraules i un màxim 6000 paraules i requereix per la seva elaboració, haver treballat un mínim de 4 articles científics. Igualment, ha de comptar amb totes les característiques formals i de continguts d'un treball acadèmic.

Terminis i procediment:
- El primer dia de classe es configuren els grups i s'assignen els temes del treball.
- La segona setmana es lliuren l'esquema i la bibliografía.
- La cinquena setmana es lliura el primer esborrany del treball (10% de la nota)
- La setena setmana lliurament del treball definitiu (30% de la nota)

3. Exposició i defensa pública del treball. Valor 20% de la nota final.
L'exposició i defença es farà l'últim dia de classe de 9 a 12h.
Aquesta avaluació es farà pel demés membres del grup (avaluació entre pares) per la qual cosa requereix la presència de l'alumnat durant tota la sessió.

4. Control de lectures. 30% de la nota.
S'espera que l'alumnat llegeixi textos acadèmics sobre el tema i pugi comprendre la complexitat del tema. El professor indicarà en la pàgina de la assignatura (Moodle) les lectures corresponents.
Es farà una prova (preguntes amb respostes alternatives) de control de les lectures indicades com a obligatories el penultim dia de classe.

5. Assitència.
El Grau de Criminologia a la UdG és un estudi presencial i per tant l'alumnat té l'obligació d'assitir a les classes, amb independència de la modalitat d'avaluació que elegueixi (única o continuada). En aquesta assignatura s'ha d'assitir, com a mínim, a un 70% de les sessions. El professor podrà fer els controls que consideri adhients. Amb dues faltes registrades el professor informarà a la persona que una falta d'assistència adicional comportarà la no aprovació de l'asssignatura.

RECUPERABLES:
Son recuperables:
1. El treball
2. El control de lectures

NO RECUPERABLES:

1. La participació als seminaris.
2. L'exposició i defensa del treball.
L'asistència

NOTA IMPORTANT: L'acció “copiar i pegar” és fraudulenta. L'acció correcta és: “copiar, pegar i citar”.
En cas de copia (total o parcial) o intent de copia, en una prova avaluació o en un treball l'assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. El frau NO dona lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà nota de NO PRESENTAT l'alumnat que no lliure el treball.

Avaluació única:
Les persones que optin per l'avaluació única realitzaran un examen presencial sobre les lectures que s'indicaran en un apartat específic de "avaluació única".
Nota important: D'acord amb l'art. 8 de la normativa d'avaluació de la UdG l'avaluació única afecta exclusivament al sistema d'avalaució, no significa un canvi de sistema: de presencial a (semi) virtual.

Requisits mínims per aprovar:
Condicions minimes per aprovar l'assignatura:
1. Que tingui una nota final de 5/10.
2. Assitir al 70% de les sessions.
3. Tenir una mínima de 3 en el treball i el control de lectura. Les notes inferiors no faran mitjana, sent la nota definitiva aquesta nota inferior a 3.

Tutoria

Les tutories es faran a l'horari programat.

Tutories presencials:
Dilluns de 11h a 13:30h

Tutories virtuals:
Divendres de 9 a 13h

EN QUALSEVOL DE LES MODALITATS S'HA DE DEMANAR HORA

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

FORO:
La comunicació i interacció es farà de forma preferent mitjançant el FORO que s'obrirà al començament del curs.


Mail:
Les comunicacions privades es faran mitjançant el mail oficial del professor (gonzalo.escobar@udg.edu). És important verificar el missatge confirmatori del rebut del mail, ja que en algunes ocasions el mail es desviat a la carpeta de spam.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
La docència (teòrica i pràctica) seran presencials en els horaris aprovats.

En l'hipotètic supòsit d'un nou de tancament de les instal·lacions de la Universitat la docència es realitzarà de manera virtual de conformitat amb els mitjans que posi a disposició la Universitat.

Modificació de l'avaluació:
En el hipotético caso que no se pueda hacer la evaluación presencial, se modifican las evaluaciones presenciales por evaluaciones virtuales.

Examen. El examen se realizará mediante un cuestionario en el Moddle.
Características y condiciones del examen
1) Es una prueba individual.
2) NO SE PUEDE TENER, NI CONSULTAR, NINGÚN MATERIAL (TEXTOS, APUNTES, ESQUEMAS, …)
3) Antes de comenzar la prueba, las personas deberán conectarse a la sesión del examen (Collaborate) página de la asignatura).
4) El profesor tiene que tener la posibilidad de identificar a la persona que realiza la prueba. Por ese motivo, todas las personas deberán estar conectadas y en disposición de contestar al profesor en medio del examen, hasta tanto no hayan entregado el examen.
5) La prueba se inicia puntualmente a las 9:30 horas.
6) Una vez conectados a la sesión (Collaborate); a las 9:30 debéis acceder el cuestionario (Examen) en la página de la asignatura.
7) La prueba tiene una duración máxima de 90 minutos. Este tiempo es suficiente para responder las preguntas. NO para consultar textos.
8) SOLO SE CUENTA CON UN INTENTO.
9) Cualquier duda deberán preguntarla a través del chat del Collaborate.
10) Cada uno de los bloques de preguntas tiene el mismo valor.
NOTA MUY IMPORTANTE: En el supuesto de detectarse cualquier copia o intento de la misma la nota de la asignatura será 0, sin opción de recuperación, el fraude no se recupera, y si procede la apertura de un expediente sancionador.

Exposición.
Las exposiciones se realizarán de forma virtual a través del Moodle. Todas las personas deben verificar el correcto funcionamiento del audio y el vídeo.
La evaluación se mantiene entre pares.

Tutoria i comunicació:
Les tutories es farán de forma mixta, tant de forma presencial com virtual, segons els horaris aprovats.

En l'hipotètic supòsit d'un nou de tancament de les instal·lacions de la Universitat les tutories es realitzarà de manera virtual de conformitat amb els mitjans que posi a disposició la Universitat.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.