Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Origen i evolució de les institucions polítiques i administratives de Catalunya fins al final d'Antic Règim. Evolució general i fonts del Dret de Catalunya fins al final d'Antic Règim.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
TÜNDE MIKES JANI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • 2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • 3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenació jurídica.
 • 4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenació jurídica.
 • 5. Redactar correctament textos jurídics.
 • 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • 7. Conèixer una llengua estrangera.
 • 8. Aprendre de manera autònoma.
 • 9. Treballar en equip
 • 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
 • 11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes.
 • 13. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials.

Continguts

1. Tema 1.Conceptes bàsics de l'assignatura. Precedents del dret català: romanització del dret a Catalunya i la transició cap al dret dels primers segles del feudalisme.

2. Tema 2. El pensament jurídic i el ius commune. La formació del dret públic català a l' Edat Mitjana.

3. Tema 3. El dret català a l' Edat Moderna 3.1 Las Fonts del dret. 3.2. Dret i juristes dels segles XVI - XVII a Catalunya.

4. Tema 4. Crisis i pervivències del dret català després del Decret de Nova Planta: La Nova Planta i el dret català als segles XVIII i XIX.

5. Tema 5:El dret privat a Catalunya

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 6 9
Classes expositives 6 5 11
Classes participatives 3 5 8
Exposició dels estudiants 3 2 5
Prova d'avaluació 2 20 22
Resolució d'exercicis 3 7 10
Total 20 45 65

Bibliografia

 • Tomás y Valiente (1992). Manual de Historia del Derecho Español. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Tomás de Montagut (2001). Història del Dret Català. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Tomás de Montagut (1997). Història del Dret espanyol. Barcelona: UOC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tema 2: El pensament jurídic. El ius commune. Exposició del procés de la formació del dret públic català durant l' Edat Mitjana.
Documentació i bibliografia del període; comentari de text nº1.
Es tracta d'una prova sobre lectures i comentaris 20
Tema 3: Exposició sobre el dret públic de Catalunya durant els segles XV al XVII. Dret i juristes catalans.
Documentació i bibliografia del període; comentari de text nº 2.
Prova parcial sobre els comentaris de text i lectures facilitades a través del moodle.
Es tracta d'una prova sobre lectures i comentaris 20
Tema 4 : Exposició sobre la crisis i de las pervivències del dret català després dels Decrets de Nova Planta durant el segle XVIII i XIX.
Documentació, bibliografia i comentari de text nº3.
Es tracta d'una prova sobre lectures i comentaris 20
Tema 5 :El dret privat català, 1: : persona, matrimoni, família i successions.
Documentació, bibliografia i comentari de text nº4.
Prova parcial sobre els comentaris de text i lectures facilitades a través del moodle.
Es tracta d'una prova sobre lectures i comentaris 20
Tema 5 :El dret privat català, 2: : persona, matrimoni, família i successions.
Documentació, bibliografia i comentari de text nº5.
Es tracta d'una prova sobre lectures i comentaris 20

Qualificació

Les proves parcials serviran per avaluar la comprensió dels texts dels comentaris i lectures que seran facilitades per moodle. Cada una constituirà el 20 % de la nota final.
Les proves podran ser de tipus test o bé contestar a preguntes per escrit.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La realització de qualsevol prova avaluable impedeix la qualificació de "No presentat"