Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aplicacions de tècniques i mètodes de síntesi. Caracterització de composts inorgànics i orgànics.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EDUARD BARDAJI RODRIGUEZ  / MARGARIDA BORRELL RECASENS  / ANNA COMPANY CASADEVALL  / MONTSERRAT HERAS COROMINAS  / AGUSTÍ LLEDÓ PONSATI  / ESTER MANRIQUE SALAS  / EVA PLA I VILABELLA  / ANNA PLA QUINTANA  / MARTA PLANAS GRABULEDA  / ANNA ROGLANS RIBAS  / MARIA ISABEL ROMERO GARCIA  / LAIA VICENS I SERRA  / ANNA VIDAL LÓPEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Utilitzar correctament la terminologia química : nomenclatura , convencions i unitats i aplicar conceptes , principis i teories relacionades amb les diferents àrees de la química.
 • Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules ( naturals i sintètiques ).
 • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.
 • Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació , caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques.

Continguts

1. Síntesi, caracterització i determinació de propietats de compostos orgànics, inorgànics i organometàl·lics.

2. Condensació aldòlica: síntesi d'1,5-difenil-1,4-pentadien-3-ona.

3. Aminació reductiva i formació d'una oxazina: síntesi de 3-(p-tolil)-3,4-dihidro-2H-1,3-benzoxazina.

4. Preparació i obertura d'un epòxid: síntesi del propanolol.

5. Formació d'una amida i preparació d'una oxazolona: síntesi de 4-benziliden-2-fenil-4,5-dihidro-1,3-oxazol-5-ona.

6. Reacció de Wittig: síntesi de 5-fenil-2,4-pentadienoat d'etil.

7. Reacció de Knoevenagel i lactonització: síntesi de cumarin-3-carboxilat d’etil.

8. Síntesi d'una silicona

9. Obtenció de ferrocè i derivats

10. Síntesi de compostos de coordinació de cobalt

11. Síntesi i obtenció de zeolites i ferrofluid.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 22 26
Classes pràctiques 110 50 160
Prova d'avaluació 3 30 33
Resolució d'exercicis 4 40 44
Seminaris 6 0 6
Total 127 142 269

Bibliografia

 • Woollins, J. Derek (2003 ). Inorganic experiments (2nd ed.). Weinheim [etc.]: Wiley-VCH. Catàleg
 • Szafran, Zvi (1991 ). Microscale inorganic chemistry : a comprehensive laboratory experience . New York [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg
 • Lister, Ted (DL 2002 ). Experimentos de química clásica . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Greenwood, N.N (1984 ). Chemistry of the elements . Oxford [etc.]: Pergamon Press. Catàleg
 • Pavia, Donald L (1988 ). Introduction to organic laboratory techniques : a contemporary approach (3rd ed.). Fort Worth [etc.]: Harcourt Brace Jovanovich College. Saunders College. Catàleg
 • Zubrick, James W (cop. 2004 ). The Organic chem lab survival manual : a student's guide to techniques (6th ed.). New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Harwood, Laurence M (1989 ). Experimental organic chemistry : principles and practice . Oxford [etc.]: Blackwell Scientific. Catàleg
 • Most, ClarK F (1988 ). Experimental organic chemistry . New York [etc]: Wiley. Catàleg
 • Palleros, Daniel R (1999 ). Experimental organic chemistry . New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques de laboratori sintètic Es valorarà la qualitat del treball en el laboratori així com l'actitud i la iniciativa de l'estudiant. Es pot valorar la correcta elaboració de la llibreta de laboratori 25
Preguntes pre-lab: preparació de les experiències sintètiques. Abans de l'inici del treball pràctic es proposaran qüestions relacionades amb l'experiència. S'avaluarà la correcta resolució de les qüestions. 25
Anàlisi de casos. Proposta d'una síntesi d'un producte: redacció del procediment experimental i síntesi al laboratori Es valorarà el treball en grup, la correcta redacció del procediment experimental i la seva realització al laboratori. 25
Examen teòric final S'avaluarà la correcta resolució de les qüestions proposades 25

Qualificació

L'ASSISTÈNCIA ÉS OBLIGATÒRIA

L'assignatura s'avalua de forma contínua. L'alumne desenvolupa les seves habilitats i tècniques al llarg del curs.
Les sessions de laboratori són eminentment pràctiques. Per fer-les correctament cal una preparació prèvia que l'alumne ha de fer fora de l'aula.

Hi ha quatre activitats d'avaluació, cadascuna amb els seus criteris, que estan descrits en l'apartat anterior (activitats d'avaluació). Cada activitat pondera un 25% de la nota final. Per poder fer promig cal que la qualificació obtinguda en cadascuna de les activitats superi el 3.

Activitats recuperables: Només la prova teòrica final és recuperable. Accedir a la recuperació implica renunciar a la nota prèvia de la part que es vol recuperar. Els estudiants que es presentin a l'examen de recuperació per a pujar nota cal que ho notifiquin al professor amb suficient antelació al dia de l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l'alumne que no hagi realitzat CAP activitat d'avaluació.

Observacions

Cal dur els elements de protecció personal(bata, ulleres), el cabell curt o recollit i sabates tancades. Cal haver-se llegit l'apartat de seguretat del guió abans d'entrar al laboratori.
És convenient dur espàtula, guants de làtex i és recomanable dur paper indicador, tisores i un drap.

Assignatures recomanades

 • Introducció en l'experimentació en síntesi química
 • Química dels compostos orgànics
 • Química dels elements
 • Tècniques científiques integrades I
 • Tècniques científiques integrades II
 • Tècniques científiques integrades III