Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Energies convencionals. Energies renovables. Eficiència en l'ús de l'energia
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SEBASTIA PUIG BROCH
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Avaluar les tecnologies ambientals per desenvolupar una gestió sostenible de recursos hídrics , de residus i / o energia.

Continguts

1. Introducció sobre l’ecoenergia. Recursos naturals.

2. Tecnologies orientades a la producció elèctrica. Energies provinents de recursos naturals: radiació solar, vent i onades. Tecnologies en el mercat. Càlculs de disseny.

3. Tecnologies orientades a la producció de calor. Energies provinents de recursos naturals: radiació solar, biomassa, biogàs i calor geotermal. Tecnologies en el mercat. Càlculs de disseny.

4. Cas d’estudi. Exemples d’aplicació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 16 24
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5 15 20
Classes expositives 19 0 19
Prova d'avaluació 2 10 12
Total 34 41 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Cas d'estudi Exposició oral i entrega document. 20
Examen final examen final 80

Qualificació

Cas d’estudi. 2 punts. Exposició oral i entrega document.
Examen final: 8 punts.

En cas de no assolir una nota de 5, només és recuperable l’examen final. La nota final d'aquest examen final serà recuperat (5) o no recuperat (nota anterior).