Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'estudiant haurà de desenvolupar la correcta manipulació i observació dels exemplars, el reconeixement d'estructures, la classificació mitjançant claus dicotòmiques i la identificació visual d'espècies singulars de fauna.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP ROST BAGUDANCH  / NURIA ROURA PASCUAL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.

Continguts

1. Pràctica 0. Introducció a les pràctiques i identificació d'espècies per "visu"

2. Pràctica 1. Mida, forma, al.lometria.

3. Pràctica 2. Mol·luscs.

4. Pràctica 3. Crustacis.

5. Pràctica 4. Quelicerats i Miriàpodes.

6. Pràctica 5. Hexàpodes.

7. Pràctica 6. Equinoderms.

8. Pràctica 7. Craniats pisciformes.

9. Pràctica 8. Amfibis i "Rèptils".

10. Pràctica 9. Ocells.

11. Pràctica 10. Mamífers.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 5 5
Classes pràctiques 25 10 35
Prova d'avaluació 2 0 2
Resolució d'exercicis 10 10 20
Sortida de camp 5 0 5
Total 42 25 67

Bibliografia

 • Sabelli, Bruno (1982 ). Guía de moluscos . Barcelona: Grijalbo. Catàleg
 • Chinery, Michael (1988 ). Guía de los insectos de Europa . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1984- ). Història natural dels Països Catalans . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Riedl, Rupert (1986 ). Fauna y flora del Mar Mediterráneo : una guía sistemáticapara biólogos y naturalistas . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Jones, Dick (1985 ). Guía de campo de los arácnidos de España y de Europa . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Harde, K. W (1984 ). Guía de campo de los coleópteros de Europa . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Novak, I (1984 ). Guía de campo de las mariposas de Europa : diurnas y nocturnas . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Bauchot, M.L (1987 ). Guía de los peces de mar de España y de Europa ([2ª ed.]). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Gállego Castejón, Luis (2002 ). Vertebrados ibéricos : peces, anfibios y reptiles . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions e Intercanvi Científic. Catàleg
 • Andrada, Javier (1980 ). Guía de campo de los anfibios y reptiles de la Península Ibérica . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Peterson, Roger Tory (DL 1995 ). Guia dels ocells dels Països Catalans i d'Europa (2a ed. rev. i amp. corresponent a la cinquena edició anglesa). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Purroy, Francisco J (2003 ). Guía de los mamíferos de España : Península, Baleares y Canarias . Bellaterra: Lynx. Catàleg
 • Gállego Castejón, Luis (2003 ). Vertebrados ibéricos : mamíferos . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Catàleg
 • Fishbase. Recuperat , a www.Fishbase.org
 • The Cephalopod Page. Recuperat , a http://www.thecephalopodpage.org/cephbase.php

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AA5 - Resolució d'exercicis i seguiment de les pràctiques Aquesta activitat es realitza a partir del quadern d'exercicis. Cal presentar-lo i es valorarà la resolució de la pràctica o les pràctiques que els professors determinaran (30%) i que els exercicis del quadern estiguin tots elaborats (5%). Aquesta activitat d'avaluació no és recuperable. 35
Exàmen de pràctiques Aquesta activitat d'avaluació és recuperable 65

Qualificació

Criteris de Qualificació:

a) Tots els estudiants, inclosos els repetidors, han d’assistir amb puntualitat a totes les sessions pràctiques i portar el material pertinent. Una assistència incompleta impedeix avaluar l’assignatura i constarà com a No Presentat. Tal i com estableix la normativa de la Facultat de Ciències, després de 10 minuts de l’hora d’inici de la pràctica no heu d’entrar al laboratori i es considerarà no presentat

b) Per aprovar l'assignatura caldrà que l'estudiant aprovi l'examen de pràctiques com a mínim amb un 5. Aquesta nota s’obté amb la suma de les notes obtingudes amb les parts de l’examen que es desenvolupin al dos períodes d’avaluació continuada.

c) Tot estudiant que hagi de matricular-se de nou (perquè ha suspès o no s’ha presentat) haurà de realitzar totes les activitats de nou. En cas contrari les activitats d’avaluació no realitzades puntuen 0.

d) Per poder avaluar l'assignatura caldrà que l'estudiant entregui els exercicis concrets en data i format que es demanin.

e) És obligatori portar la bata de laboratori a les sessions pràctiques, i prismàtics i guia d'ocells a la sortida de camp.

f) Es podrà tenir en compte l’informe del tutor/a.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’estudiant que realitzi activitats d’avaluació però posteriorment no es presenti a l’examen li constarà un “no presentat”. Ara bé, si aquesta mateixa persona no es presenta a la segona convocatòria li constarà la nota en funció dels punts obtinguts fins aleshores.