Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Cinètica de reaccions bioquímiques. Equacions bàsiques per al disseny de reactors ideals. Tipus i disseny de bioreactors. Biocatalitzadors confinats i immobilitzats.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BB

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM  / JESUS COLPRIM GALCERAN
Idioma de les classes:
Català (60%), Anglès (40%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
  • Utilitzar i aplicar les principals operacions bàsiques d'enginyeria relacionant-les amb els fonaments químics i / o biològics.
  • Identificar i comprendre les diferents etapes d'un procés biotecnològic , des del disseny al desenvolupament i les seves principals aplicacions.

Continguts

1. 1. Introducció: Enginyeria de bioprocessos. Aspectes que intervenen en el disseny d’un bioreactor. Reactors ideals i reals. Principals tipus de bioreactors. Equacions bàsiques de disseny dels reactors ideals. 2. Cinètica enzimàtica: Cinètica de reaccions amb un sol substrat. Determinació dels paràmetres cinètics. Reaccions enzimàtiques amb inhibició i substrats múltiples. Variació de l’activitat enzimàtica amb la temperatura i el pH. 3. Cinètica microbiana: Estequiometria i rendiments. Creixement cel·lular, consum de substrats i obtenció de productes. Tipus de models. Cinètica de creixement. Cinètica de consum de substrats i obtenció de productes. 4. Disseny dels bioreactors ideals: Reactor discontinu de tanc agitat. Reactor continu de tanc agitat. Reactor continu de flux en pistó. Sistemes amb alimentació (discontinu alimentat o fed-batch). Sistemes amb recirculació. Reactors en sèrie. 5. Disseny de reactors reals: Aeració, agitació i esterilització de bioreactors. Temps de mescla i temps de residència. Flux no ideal: anàlisi i models. Canvi d’escala: conceptes i criteris més habituals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 5 12 17
Cerca i anàlisi d'informació 0 15 15
Prova d'avaluació 8 12 20
Resolució d'exercicis 4 44 48
Sessió expositiva 40 10 50
Total 57 93 150

Bibliografia

  • Pauline M. Doran (1995). Bioprocess Engineering Principles. Elsevier Science & Technology books. Catàleg
  • Fogler, H. Scott (2006). Elements of chemical reaction engineering (4rta). Prentice Hall. Catàleg
  • Jens NIelse and John Villadsen (2003). Bioreaction Engineering Principles. Kluwer Academic. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
P_AC1 Examen de 1a avaluacio continuada. NO RECUPERABLE 20
P_AC2 Examen de 2na avaluacio continuada. NO RECUPERABLE 20
P_F examen escrit format per una part teòrica i una pràctica. puntuació dels diferents exercicis de forma igual. Cal treure un 5 d'aquesta prova per aprovar l'assignatura. Recuperable 60

Qualificació

L'avaluació es composa de diferents proves.

Prova 1a avaluació continuada, 20% de la nota. NO RECUPERABLE, no elimina matèria
Prova 2a avaluació continuada, 20% de la nota. NO RECUPERABLE, no elimina matèria
Prova Final escrita continuada, 60% de la nota. Cal treure un 5 com a mínim per fer aprovar l'assignatura. RECUPERABLE

Examen de recuperació. només per a la prova final escrita, les notes de les avaluacions continuades es mantenen.

Cal haver-se presentat a l'examen final per poder anar a la recuperació.

Cal treure un 5 per aprovar l'assignatura.

Si no es fan els exàmens d'avaluació continuada, aquests constaran amb una nota de 0 (zero) i contaran el 40% corresponent a la nota final (i.e. sense fer els exàmens d'avaluació continuada, la nota màxima seria un 6 si es treu un 10/10 a l'examen final o el que es el mateix, per treure un 5 -aprovat- de l'assignatura caldria treure un 5/6 o un 8.33/10).

Els que aneu a l'examen de recuperació, com a màxim es pot treure un 5 de l'avaluació final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
indica la no presentació a l'examen final escrit o la no presentació a alguna de les avaluacions continuades. En cas de no poder assistir a les avaluacions continuades, per causes de força major, cal justificar-ho degudament.

Observacions

Es MOLT recomanable haver superar l'assignatura Enginyeria Bioquímica de 2n curs del Grau en Biotecnologia per a seguir el curs amb normalitat.