Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Metodologies bàsiques en biologia cel•lular, genètica i microbiologia.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BT

Durada:
Anual
Professorat:
ROSA MARIA ARAGUAS SOLA  / CARLA CAMPRUBI FONT  / SANDRA FERNANDEZ PIÑAN  / ESTELA GARCIA BONAVILA  / JUDITH OLLE VILANOVA  / FRANCESC XAVIER ROCA GERONES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.

Continguts

1. BLOC I: Citologia i Histologia

          1.1. Identificació dels diferents teixits en òrgans animals

          1.2. Detecció d'activitat enzimàtica in situ de cèl·lules animals

          1.3. Identificació de cèl·lules de defensa en diferents teixits, en situacions normals i patològiques

          1.4. Ús de linies transcripcionals reportadores d'Arabidopsis per determinar l'activació de promotors

          1.5. Diferenciació i morfogènia de la tija

          1.6. Diferenciació i morfogènia de l'arrel

          1.7. Organització del cos de la planta. Arabidopsis com a planta model i l'ús de mutants per entendre la funció cel·lular

2. BLOC II: Microbiologia

          2.1. Efecte del medi de cultiu en l'activitat penicil·lina de Penicillium chrysogenum.

          2.2. Caracterització del potencial probiòtic de bacteris de l'àcid làctic.

          2.3. Determinació de l'activitat antagonista d'aïllats de Leuconostoc sp.

3. BLOC III: Genètica

          3.1. Extracció de DNA a partir de teixits animals i vegetals

          3.2. Electroforesi en gel d'agarosa

          3.3. PCR

          3.4. Tècniques de genotipatge i protocols de diagnòstic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 8 11,5 19,5
Classes pràctiques 61 23,25 84,25
Prova d'avaluació 3 39 42
Resolució d'exercicis 1 5 6
Total 73 78,75 151,75

Bibliografia

 • Pierce, Benjamin A (cop. 2009 ). Genética : un enfoque conceptual (3ª ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Griffiths, Anthony J. F. (DL 2008 ). Genética (9 ed.). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Renneberg, Reinhard (cop. 2008 ). Biotecnología para principiantes . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Kreuzer, Helen (DL 2003 ). ADN recombinante y biotecnología : guía para estudiantes . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Madigan, M.T., Martinko, J.M. et al. (2009). Brock. Biología de los microorganismos. Pearson Educación. Catàleg
 • Wiley, J.M., L.M. Sherwood, C.J. Woolverton (2009). Microbiología de Prescott, Harley y Klein (7ª ed.). McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Ronald M. Atlas, et al. (ed.) (1999). Manual of industrial microbiology and biotechnology. (2nd). American Society for Microbiology. Catàleg
 • Jay, JM (ed.) (2000). Modern Food Microbiology. Aspen Publishers Inc.. Catàleg
 • Mauseth, James D (1988 ). Plant anatomy . Menlo Park: Benjamin/Cummings. Catàleg
 • Gartner, Leslie P (cop. 2007 ). Atlas color de histología (4ª ed). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Geneser, Finn (1987). Atlas color de histología . Buenos Aires [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Kühnel, Wolfgang (1992 ). Pocket atlas of cytology, histology and microscopic anatomy (3rd ed. revised and enlarged). New York: Thieme Medical Publishers. Catàleg
 • Boya Vegue, Jesús (cop. 2004 ). Atlas de histología y organografía microscópica (2a ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Citologia i Histologia: Prova d'adquisició de coneixements al final de la setmana de pràctiques Prova d'adquisició de coneixements durant la setmana de pràctiques. 11
Citologia i Histologia: Prova final escrita Prova escrita. 22
Microbiologia: Proves pre-lab d'adquisició de coneixements i discussió de resultats de microbiologia Proves pre-lab d'adquisició de coneixements. Al final de cada torn es demanarà a l'estudiant que faci una discussió de resultats. 12
Microbiologia: Prova final escrita Prova escrita. 22
Genètica: Discussió dels resultats Al final de cada sessió es demanarà a l'estudiant que faci una discussió dels resultats. 11
Genètica: prova final escrita Prova escrita 22

Qualificació

El 66% de la nota prové de 3 proves escrites al final de les sessions de citologia i histologia (22%), microbiologia (22%) i genètica (22%). És necessària una puntuació mínima de 4 sobre 10 de cada una d’aquestes proves escrites per fer mitjana amb la resta de notes a l’avaluació final. D'altra banda, per tal d'aprovar l’assignatura cal obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 en la nota final. Les proves escrites seran recuperables mitjançant una prova similar que es realitzarà durant el període d'examens de recuperació, i que substituirà la nota anterior. Aquestes proves es podran recuperar per separat, en funció de quina/es parts estiguin suspeses anteriorment.

Totes les ACTIVITATS PRESENCIALS són D'ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA i no són recuperables. I el no compliment d'aquest criteri pot comportar conseqüències greus en l'avaluació a criteri de l'equip de professorat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentat es considera aquell estudiant que no ha assistit a cap sessió

Observacions

Qualsevol canvi de grup de pràctiques s'ha de dur a terme via secretaria acadèmica.

Atès que es tracta d'una assignatura eminentment pràctica, l'assistència a totes les sessions és obligatòria. Per les sessions de laboratori és indispensable portar bata, retolador de vidre, calculadora i ulleres de protecció.