Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El mètode científic: observació i experimentació, plantejament i validació d'hipòtesis. Coneixement de les metodologies i tècniques bàsiques del treball experimental (químiques, biològiques i geològiques). Seguretat i gestió de residus. Disseny bàsic d'experiments i mostratges. Procediments de recollida i tractament bàsic de dades experimentals i observacionals. Presentació de dades i resultats. Fonts d'informació científica. Com elaborar informes i memòries.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BB

Durada:
Anual
Professorat:
ALBA ABRAS FELIU  / MELANIA AGULLO CHAZARRA  / JORDI BOU MANOBENS  / JOSE MARIA COSTA MERCADAL  / RAFAEL FERRE MALAGON  / JOSEP MARIA LUIS LUIS  / LAIA PLANELLA ALBI  / ALBERT POATER TEIXIDOR  / CARLES ROQUE PAU  / JORDI SALA GENOHER  / DAVID SOLER HERNANDEZ  / MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup BC

Durada:
Anual
Professorat:
ALBA ABRAS FELIU  / MELANIA AGULLO CHAZARRA  / JORDI BOU MANOBENS  / JOSE MARIA COSTA MERCADAL  / RAFAEL FERRE MALAGON  / JOSEP MARIA LUIS LUIS  / LAIA PLANELLA ALBI  / ALBERT POATER TEIXIDOR  / CARLES ROQUE PAU  / JORDI SALA GENOHER  / DAVID SOLER HERNANDEZ  / MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup BL

Durada:
Anual
Professorat:
ALBA ABRAS FELIU  / MELANIA AGULLO CHAZARRA  / JORDI BOU MANOBENS  / JOSE MARIA COSTA MERCADAL  / RAFAEL FERRE MALAGON  / JOSEP MARIA LUIS LUIS  / LAIA PLANELLA ALBI  / ALBERT POATER TEIXIDOR  / CARLES ROQUE PAU  / JORDI SALA GENOHER  / DAVID SOLER HERNANDEZ  / MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup BT

Durada:
Anual
Professorat:
ALBA ABRAS FELIU  / MELANIA AGULLO CHAZARRA  / EDUARD BARDAJI RODRIGUEZ  / JORDI BOU MANOBENS  / JOSE MARIA COSTA MERCADAL  / RAFAEL FERRE MALAGON  / JOSEP MARIA LUIS LUIS  / LAIA PLANELLA ALBI  / ALBERT POATER TEIXIDOR  / CARLES ROQUE PAU  / JORDI SALA GENOHER  / DAVID SOLER HERNANDEZ  / MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup CA

Durada:
Anual
Professorat:
ALBA ABRAS FELIU  / MELANIA AGULLO CHAZARRA  / JORDI BOU MANOBENS  / JOSE MARIA COSTA MERCADAL  / RAFAEL FERRE MALAGON  / JOSEP MARIA LUIS LUIS  / LAIA PLANELLA ALBI  / ALBERT POATER TEIXIDOR  / CARLES ROQUE PAU  / DAVID SOLER HERNANDEZ  / MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup QM

Durada:
Anual
Professorat:
ALBA ABRAS FELIU  / MELANIA AGULLO CHAZARRA  / JORDI BOU MANOBENS  / JOSE MARIA COSTA MERCADAL  / RAFAEL FERRE MALAGON  / JOSEP MARIA LUIS LUIS  / JOAN MIRO AMETLLER  / LAIA PLANELLA ALBI  / ALBERT POATER TEIXIDOR  / CARLES ROQUE PAU  / PEDRO SALVADOR SEDANO  / DAVID SOLER HERNANDEZ  / MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Metodologia científica

2. Fonts d'informació

3. Mostreig i tractament de dades

4. Instrumentació bàsica de laboratori i camp

5. Mesures de seguretat

6. presentación de documents científics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 2 4 6
Classes expositives 30 45 75
Classes participatives 6 12 18
Classes pràctiques 10 22 32
Elaboració de treballs 0 3 3
Prova d'avaluació 0 3 3
Sortida de camp 5 8 13
Total 53 97 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes participatives en grup (PAC 3. treball en grup) Es fa un seguiment de com treballa el grup elaborant un informe durant les diferents sessions presencials dels dijous i l'informa final que es presenta com a resultat del treball en grup. La nota d'aquesta activitat correspon a la competència 3 Treball en Grup. 20
  Examen final Examen final 60
  Valoració treball pràctic Es farà un seguiment del treball de l’estudiant al camp i al laboratori. 20

  Qualificació

  L'examen escrit pondera un 60% sobre la nota final.

  Cal treure un mínim de 5 sobre 10 a l'examen final per aplicar la ponderació establerta.

  L'única activitat que es pot recuperar és l'examen final.

  S'aprova l'assignatura en obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 o superior un cop aplicades les podederacions de les diferents activitats.

  Si no s'aconsegueix aquesta nota mínima (5 sobre 10) es pot presentar a l'examen de recuperació. La nota obtinguda substituirà la nota de l'examen final.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà un no presentat quan l'estudiant no hagi participat en cap de les activitats avaluables.