Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Lectura i comentari de textos de viatges de l'Edat Mitjana als nostres dies. Prosa medieval: 28 set - 25 nov 2015 Prosa moderna: 2 des 2015 - 4 abril 2016 Prosa contemporània: 6 abril - 25 maig 2016
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCESC XAVIER PLA I BARBERO  / XAVIER RENEDO PUIG  / PEP VALSALOBRE PALACIOS
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (10%), Francès (10%)

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • E1. Llegir, comprendre i contrastar textos científics de diversa procedència que tractin sobre un mateix tema lingüístic o literari.
 • E2. Analitzar críticament problemes lingüístics o literaris des de la seva complexitat i plantejar maneres crítiques de tractar-los, ja sigui mitjançant la guia del docent o autònomament.
 • E3. Identificar aquells aspectes propis de la cultura catalana (específicament relatius a la seva llengua i literatura) i relacionar-los amb les altres cultures europees més pròximes.
 • E6. Identificar, en un estudi lingüístic o literari, el seu marc teòric i antecedents, i valorar-ne les aportacions originals.
 • E8. Aplicar l'estudi científic a l'anàlisi lingüística i literària de manera rigorosa, mitjançant l'ús dels diferents mètodes científics proposats per diferents escoles i utilitzant les eines informàtiques (bases de dades, aplicacions d'anàlisi, etc.) adients per aconseguir resultats de qualitat
 • E10. Valorar la interacció entre les llengües i altres dimensions socials i analitzar problemes lingüístics concrets tenint en compte aquestes dimensions.
 • E11. Comprendre el context històric i cultural de les obres literàries i analitzar-les tenint en compte aquests aspectes.
 • E12. Ser capaç d'analitzar el model de llengua dels textos literaris amb el triple objectiu d' (1) extreure les característiques lingüístiques de textos de qualsevol època i registre, (2) estudiar la llengua d'un període determinat, i (3) valorar la qualitat literària del text a partir de les seves construccions lingüístiques.
 • E14. Conèixer i aplicar els diferents enfocaments de la teoria de la literatura a l'anàlisi d'obres i a autors concrets.
 • E15. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i comprensió dels textos literaris en el seu context històric i cultural.
 • E17. Identificar els trets propis de l'estètica literària de cada període de la història de la literatura catalana.
 • E18. Adquirir un vocabulari específic de les diferents disciplines literàries i ser capaç d'utilitzar-lo correctament.
 • E19. Analitzar i comentar críticament obres literàries.

Continguts

1. Part I. Literatura medieval (Xavier Renedo)

          1.1. Llibres de pelegrinatge

                    1.1.1. El "Viatge a Terra Santa" del 1323

                    1.1.2. Les relacions fictícies de pelegrinatge a Terra Santa de "Curial e Güelfa" i "Tirant lo Blanc".

                    1.1.3. La relació fictícia del pelegrinatge a Sant Jaume de Compostel·la de l’"Spill" de Jaume Roig.

          1.2. La "Crònica" de Ramon Muntaner: crònica històrica, llibre de viatges, relat autobiogràfic i text profètic.

          1.3. El "Viatge al Purgatori de Sant Patrici" (1398) de Ramon de Perellós: llibre de viatges i tractat sobre el més enllà.

2. Part II. Literatura moderna (Pep Valsalobre)

          2.1. La prosa narrativa en català a l’edat moderna: singularitats i dificultats

          2.2. Textos i autors

                    2.2.1. El viatge al·legòric: "Desitjós". "Visió en somni" de Joan Pujol.

                    2.2.2. Un viatge científic?: el diàleg VIè de "Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa" de Cristòfol Despuig.

                    2.2.3. El viatge èpic renaixentista: "Lepant" de Joan Pujol.

                    2.2.4. El viatge al més enllà: "Viatge a l'Infern de Pere Porter".

                    2.2.5. Dietaris de viatges

                    2.2.6. El viatge literari d'un ambaixador: Francesc Fontanella.

                    2.2.7. Viatges a Terra Santa

                    2.2.8. El viatge èpic romàntic: "L'Atlàntida" de Jacint Verdaguer.

                    2.2.9. "La punyalada" de Marià Vayreda.

3. Part III. Literatura segle XX (Xavier Pla)

          3.1. Un desplaçament a centre del cànon: crisi de la ficció novel·lesca, emergència de les formes no-ficcionals (1925-1930)

          3.2. La modernització del libre de viatges: Josep Pla. El viatge a Rússia a Catalunya, Espanya i Europa.

          3.3. Josep Pla, "Cartes d'Itàlia" (1955). Recorregut biogràfic, gènesi textual, recepció crítica.

          3.4. Una viatgera moderna: Aurora Bertrana al Marroc.

          3.5. Aurora Bertrana, "Paradisos oceànics" (1930). El viatge a Tahití i l'exotisme.

          3.6. Josep M. de Sagarra: entre la ficció i l ano-ficció. Articulisme, memorialisme i llibres de viatges.

          3.7. Josep M. de Sagarra, "La ruta blava" (1964), viatge a les mars del Sud.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 15 0 15
Exposició dels estudiants 60 120 180
Lectura / comentari de textos 40 60 100
Prova d'avaluació 9 0 9
Total 124 180 304

Bibliografia

 • Badia, Lola, 1951- (2011 ). Curial e Güelfa . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Cardini, Franco (cop. 2002 ). In Terrasanta : pellegrini italiani tra medioevo e prima età moderna . Bologna: il Mulino. Catàleg
 • Le Goff, Jacques (cop. 1981 ). La Naissance du purgatoire . [Paris]: Gallimard. Catàleg
 • Marcos Hierro, Ernest (2005 ). Almogàvers : la història . Barcelona: Esfera dels Llibres. Catàleg
 • Martorell, Joanot (2004 ). Tirant lo Blanch . València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Muntaner, Ramon (1992 ). Crònica . Barcelona: Teide. Catàleg
 • Perellós, Ramon de (1917|e(Barcelona :|fFidel Giró) ). Viatge al Purgatori de Sant Patrici . Barcelona: [R. Miquel y Planas]. Catàleg
 • Richard, Jean (1981 ). Les Récits de voyages et de pelegrines . Turnhout: Brépols. Catàleg
 • Roig, Jaume (2006 ). Espill . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Broch, Àlex (2008 ). Diccionari de la literatura catalana . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Cassany, Enric Hauf, Albert G. (Albert Guillem), 1938- Rossich, Albert, 1952- (2009- ). Panorama crític de la literatura catalana . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Riquer, Martí de, 1914- (1984-1988 ). Història de la literatura catalana . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Rossich, Albert (DL 2011 ). Literatura catalana moderna, siglos XVI-XVIII . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Alonso, V., A. Bernal i C. Gegori, ed. (1998). Actes del primer simposi internacional de Narrativa breu. Barcelona: PAM. Catàleg
 • Valsalobre, Pep (2007 ). Literatura i cultura catalanes (segles XVII-XVIII) . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Valsalobre, Pep (2009). Il romanzo nell’età moderna: storia di una difficoltà. Dins Empar Devís i Lídia Carol (Ed.), Studi Catalani. Suoni e parole. Atti delle Giornate di Studi Catalani. Bologna, (, p. 121-130). Bolonya: Bononia University Press. Catàleg
 • Miralles, Eulàlia (2010 ). Del cinccents al setcents : tres-cents anys de literaturacatalana . Bellcaire d'Empordà: Vitel·la. Catàleg
 • Verdaguer, Jacint (1991-1992 ). Excursions i viatges . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Yates, Alan (1975). Una generació sense novel·la?. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Castellanos, Jordi (2013). Literatura i societat. Barcelona: L'Avenç. Catàleg
 • Aurora Bertrana (1998). Paradisos ocèanics. Columna. Catàleg
 • Sagarra, Josep M. de (2000 ). La Ruta blava : viatge a les mars del sud . Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Pla, Josep (2011 ). Cartas de Italia . Barcelona: Destino. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Part I: Lectura i exposició oral de seqüències narratives de la "Crònica" de Ramon Muntaner o del "Viatge al Purgatori de Sant Patrici". Es valoraran la capacitat argumentativa i expressiva orals. 13,2
Part I: Treball de traducció i de comentari d’un fragment de la "Crònica" de Ramon Muntaner. Es valoraran la correcció gramatical, la coherència textual i l'argumentació expositiva. 19,8
Part II: Lectura i exposició oral de "Desitjós", "Lepant", etc. Es valoraran la capacitat argumentativa i expressiva orals i els materials utilitzats. 16,8
Part II: Prova escrita de les lectures Es valoraran la correcció gramatical, la coherència textual i l'argumentació expositiva. 25,2
Part III: Lectura i exposició oral sobre els libres de Josep Pla, Aurora Bertrana i Josep M. de Sagarra. Es valoraran la capacitat argumentativa i expressiva orals. 10
Part III: Prova escrita de les lectures Es valoraran la correcció gramatical, la coherència textual i l'argumentació expositiva. 15

Qualificació

La nota final serà la mitjana de les notes de les diferents parts del curs.
El conjunt de les exposicions orals en equip computa un 40% de la nota; els exercicis escrits sobre les lectures, computen un 60% de la nota.
En l'avaluació dels exàmens i treballs, els errors gramaticals i les faltes d'ortografia rebaixaran 0,1 punts cadascun.
El plagi comportarà el suspens immediat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació a alguna de les parts del curs comporta la no presentació a l'acta de l'assignatura.

Observacions

Es valorarà l'assistència a classe durant tot el curs.