Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi de la cultura visual de la modernitat
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE40- Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat de les diferents manifestacions artístiques i musicals que s'han succeït al llarg de la història en el domini universal i local
 • CE41- Adquirir, interpretar i posar en pràctica els coneixements específics relatius als llenguatges i les tècniques artístiques

Continguts

1. Què és la cultura visual?

          1.1. La Història de l’art, els estudis culturals i els estudis visuals

          1.2. Poder, plaer i cultura visuals

          1.3. L’educació visual

          1.4. Iconoclàstia

2. L'art i la imatge

          2.1. Sobre mirar i veure

3. Les escriptures visuals

          3.1. El gravat i la xilografia

          3.2. La impremta

          3.3. La mort de la pintura i el naixement de l’era de la fotografia

          3.4. Cinema i cultura visual

          3.5. El cartellisme

          3.6. El còmic: imatge i text

          3.7. La televisió

          3.8. El videoclip

          3.9. Videojocs, art i cultura visual

          3.10. Nous mitjans

                    3.10.1. Performance. Les arts del cos.

                    3.10.2. Videoart i videoinstal·lacions

                    3.10.3. Art digital. Net-art.

4. Cultura visual global?

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 3,00 0 6,00
Debat 3,00 20,00 0 23,00
Exposició dels estudiants 1,00 7,00 0 8,00
Lectura / comentari de textos 0 10,00 0 10,00
Prova d'avaluació 2,00 40,00 0 42,00
Sessió expositiva 15,00 22,00 15,00 52,00
Total 24,00 102,00 15,00 141

Bibliografia

 • Heidegger, Martin (1998 ). Caminos de Bosque . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Warburg, Aby (2010 ). Atlas Mnemosyne . Madrid: Akal. Catàleg
 • Michaud, Philippe-Alain (1998 ). Aby Warburg et l'image en mouvement . Paris: Macula. Catàleg
 • Warburg, Aby (2004 ). El Ritual de la serpiente . Mexico: Sextopiso. Catàleg
 • Warburg, Aby (cop. 2005 ). El Renacimiento del paganismo : aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Gombrich, E. H.|q(Ernst Hans) (cop. 1992 ). Aby Warburg : una biografía intelectual . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Didi-Huberman, Georges (2009 ). La imagen superviviente : historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg . Madrid: Abada. Catàleg
 • Didi-Huberman, Georges (2007 ). La Imagen mariposa . Barcelona: Mudito & Co.. Catàleg
 • Didi-Huberman, Georges (c2002 ). Ninfa moderna : essai sur le drapé tombé . Paris: Gallimard. Catàleg
 • Agamben, Giorgio (2010 ). Ninfas . Valencia: Pre-textos. Catàleg
 • Agamben, Giorgio (2008 ). La Potencia del pensamiento : ensayos y conferencias . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Calasso, Roberto (2007 ). La Follia que ve de les nimfes . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Benjamin, Walter (1987 ). Dirección única . Madrid: Alfaguara. Catàleg
 • Benjamin, Walter (cop. 2005 ). Libro de los pasajes . Madrid: Akal. Catàleg
 • Benjamin, Walter (1983 ). L'Obra d'art a l'època de la seva reproductibilitat tècnica : tres estudis de sociologia de l'art . Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Benjamin, Walter (cop. 2006- ). Obras . Madrid: Abada. Catàleg
 • Agamben, Giorgio (1996 ). La Comunidad que viene . Valencia: Pre-Textos. Catàleg
 • Agamben, Giorgio (2008 ). Què vol dir ser contemporani? . Barcelona: Arcàdia. Catàleg
 • Buck-Morss, Susan (cop. 1995 ). Dialéctica de la mirada : Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes . Madrid: Visor. Catàleg
 • Buck-Morss, Susan (1981 ). Origen de la dialéctica negativa : Theodor W. Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt . México, D.F.: Siglo XXI. Catàleg
 • Wismann, Heinz (cop. 1986 ). Walter Benjamin et Paris : colloque international, 27-29 juin 1983 . [Paris]: Cerf. Catàleg
 • Witte, Bernd (cop. 2007 ). Topographies du souvenir : Le livre des passages de Walter Benjamin . Paris: Presses Sorbonne nouvelle. Catàleg
 • Rancière, Jacques (2003 ). Le Destin des images . Paris: La Fabrique. Catàleg
 • Rancière, Jacques (2010 ). El Espectador emancipado . Castellón: Ellago. Catàleg
 • Rancière, Jacques (2009 ). El Reparto de lo sensible : estética y política . Santiago de Chile: LOM. Catàleg
 • Sini, Carlo (1989 ). I Segni dell'anima : saggio sull'immagine . Roma: Laterza. Catàleg
 • Sini, Carlo (2009 ). L'uomo, la macchina, l'automa : lavoro e conoscenza tra futuro prossimo e passato remoto . Torino: Bollati Boringhieri. Catàleg
 • Mitchell, W. J. Thomas (2009 ). Teoría de la imagen : ensayos sobre representación verbaly visual . Tres Cantos, Madrid: Akal. Catàleg
 • Mirzoeff, Nicholas (cop. 2003 ). Una Introducción a la cultura visual . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Alpers, Svetlana (cop. 1995 ). Tiepolo e l'intelligenza figurativa . Torino: Giulio Einaudi. Catàleg
 • Baxandall, Michael (2000 ). Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento (4ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Alpers, Svetlana (1987 ). El Arte de describir : el arte holandés en el siglo XVII . Madrid: Blume. Catàleg
 • Alpers, Svetlana (1992 ). El Taller de Rembrandt : la libertad, la pintura y el dinero . Madrid: Mondadori. Catàleg
 • Bailly, Jean-Christophe (cop. 2001 ). La Llamada muda : ensayo sobre los retratos de El Fayum . Madrid: Akal. Catàleg
 • Freedberg, David (cop. 1992 ). El Poder de las imágenes . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Belting, Hans (2007 ). Antropología de la imagen . Buenos Aires [etc.]: Katz. Catàleg
 • Belting, Hans (1998 ). Image et culte : une histoire de l'image avant l'époque de l'art . Paris: Éditions du Cerf. Catàleg
 • Cassirer, Ernst (1971-1976 ). Filosofía de las formas simbólicas . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Crary, Jonathan (cop. 2008 ). Las Técnicas del observador : visión y modernidad en el siglo XIX . Murcia: Cendeac. Catàleg
 • Crary, Jonathan (cop. 2008 ). Suspensiones de la percepción : atención, espectáculo y cultura moderna . Madrid: Akal. Catàleg
 • Berger, John (1975 ). Modos de ver . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Berger, John (1990 ). El Sentido de la vista . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Debray, Régis (1994 ). Vida y muerte de la imagen : historia de la mirada en Occidente . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercici final de curs (“examen”) Capacitat d’exposar amb claredat els continguts del curs, bona redacció del text 30 No
Elaboració treball de curs Capacitat de recerca, síntesi, raonament i elaboració de la informació. Qualitat de la redacció i elaboració del treball. Correcció lingüística i estilística. 40 No
Exercicis relacionats amb temes donats a classe Capacitat de comprensió, expressió i síntesi. 10 No
Comentari escrit text Capacitat de comprensió, síntesi i expressió. 10 No
Debat Capacitat de crítica, comprensió, síntesi i expressió oral. Es valorarà la participació activa. 10 No

Qualificació

Els elements d’avaluació seran els següents:

- Examen sobre la matèria donada al llarg del curs, incloent el material de les lectures, sortides, etc.
- Treball de curs: escrit i tutoritzat al llarg de l'assignatura. S'entregarà el darrer dia de classe.
- Entrega de comentaris i ressenyes.
- Debats a classe.

Percentatge de les qualificacions:

Examen, 30%
Treball, 40%
Comentaris, debats i ressenyes, 30% en total

Per fer la mitjana de les qualificacions caldrà que tant l'examen com el treball estiguin aprovats com a mínim amb un 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a no presentat quan l'estudiant no presenti cap activitat avaluativa o renunciï a les que ja ha fet si no presenta el treball final de curs i/o l'exercici escrit final en el termini establert.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

En el cas de docència semipresencial les tutories es realitzaran a través de Google Meet, establint un calendari acordat entre l'alumne i la docent al inici de l'assignatura

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció entre estudiant i el professorat en un escenari de docència semipresencial es realitzarà a partir del correu electrònic coorporatiu de la Universitat de Girona, a través del moodle (avisos, fórum) i també a través de Google Meet.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats de l'assignatura continuen seguint el model d'avaluació continuada.
D'aquesta manera:

- Ressenya de dues lectures obligatòries
- Comentari crític d'una exposició (ja visitada o virtual)
- Elaboració d'un treball d'un tema de curs (a lliure elecció dins del punt 3 del programa)
- Prova pràctica (fotomuntatge) sobre la cultura visual


Calendari de seguiment de les classes en línia:


14 al 17/04 - Del subjecte a l'objecte: Pop-Art
21 al 23/04 - El naixement de la fotografia i la mort de la pintura
28 al 30/04- El cinema i la cultura visual
5/05 - El cartellisme. La imatge-pública
07/05 - El còmic. La imatge i el text
12 al 14/05 - La imatge-musical. El videoclip
19 al 21/05 - El videojoc, art i cultura visual
26/05 - Videoart i videoinstal·lacions
28/05 - De l'art digital al net-art

Modificació de l'avaluació:
- Ressenya de dues lectures obligatòries (20%)
Criteris d'avaluació: Capacitat de comprensió, síntesi i expressió.
Entrega: 4 de març i 2 d'abril

- Comentari crític d'una exposició (ja visitada o virtual) (10%)
Criteris d'avaluació: Capacitat crítica de comprensió, expressió i síntesi.
Entrega: 5 de maig

- Elaboració d'un treball a partir del contingut de l'assignatura (a lliure elecció dins del punt 3 del programa) (40%)
Criteris d'avaluació: Capacitat de recerca, síntesi, raonament i elaboració de la informació. Qualitat de la redacció i elaboració del treball. Correcció lingüística i estilística.
Entrega: 28 de maig

- Prova pràctica (fotomuntatge) sobre la cultura visual (30%)
Criteris d'avaluació: Capacitat de creativitat, síntesi, raonament i elaboració d'informació.
Entrega: 28 de maig


NO PRESENTAT - Es considerarà l'avaluació com a no presentat quan l'alumne/a no lliuri cap dels treballs establerts per l'avaluació de l'assignatura.


Totes les activitats s'entregaran per correu electrònic o moodle segons es demani.

Tutoria i comunicació:
- Es dóna a l'alumne els suports visuals (diapositives i material audiovisual) i els apunts transcrits de les classes, juntament amb la bibliografia necessària que acompanya cada tema. Tot el material està al moodle des de l'inici del curs.
- Es realitzen algunes videoconferències (Google Meet) per realitzar debats en línia en algun punt de temes concrets. S'especifica a l'estudiant a través dels avisos del moodle i correu electrònic.
- Tutories individualitzades a través del correu electrònic o Google Meet, si ho demana l'alumne/a.