Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi general de la història de l'art antic en el Pròxim Orient, especialment a Egipte i l'àrea mesopotàmica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MARIA NOLLA BRUFAU  / DAVID VIVO CODINA
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Competències

 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG13 Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació
 • CE 14. Explicar de manera argumentada un coneixement precís i crític de les coordenades espai-temporals de la Història de l'Art.
 • CE 15. Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat de les diverses manifestacions artístiques/musicals que s'han succeït al llarg de la història en el domini universal.
 • CE 19. Discernir i utilitzar coneixements específics relatius a les ciències i tècniques historiogràfiques, així com a les fonts literàries i documentals sobre les quals es construeix la disciplina.
 • CE 27. Reunir i interpretar dades rellevants que permetin elaborar treballs acadèmics i/o informes professionals sobre el valor i la significació d'una obra o conjunt d'obres i el seu abast social.

Continguts

1. 1.- Art del Pròxim Orient asiàtic - Descobriment d’un món desconegut. - Introducció geogràfica i històrica. - Art sumeri entre finals del IV i inicis del III mil·lenni aC. Arquitectura i urbanisme. Escultura. Arts ornamentals.- Art sumeri del III mil·lenni aC. Arquitectura i urbanisme. Escultura. Altres vestigis artístics.- Arts accadi i neosumeri. Arquitectura i urbanisme. Escultura. Arts ornamentals.- Art mesopotàmic del II mil·lenni aC. Arquitectura i urbanisme. Escultura. Pintura. Altres vestigis artístics.- Art hitita. Introducció històrico-arqueològica. Arquitectura i urbanisme. Escultura. Arts menors.- Art assiri de la segona meitat del segon mil·lenni al 616 aC. Arquitectura i urbanisme. Escultura. Pintura. Arts ornamentals.- Art neobabilònic. Arquitectura i urbanisme. Escultura. Altres vestigis artístics.- Art de Síria, Fenícia i Palestina. - Art de l’imperi persa. Arquitectura i urbanisme. Escultura. Pintura. Arts ornamentals. 2.- Art Egipci Egipte. -Introducció i consideracions generals sobre l’art egipci. El paper de l’artista. -Predinàstics i Tinites (Dinastia I i II ): Relleus i mastabes -Imperi Antic (D. II-IV). Piràmides i temples solars. El canon i la representació humana. -Primer període intermedi (D. VII-X) -Imperi Mig (D. XI-XIV). Temples i hipogeus. Noves corrents en l'escultura. Relleus i pintura. -Segon període intermedi (D. XV-XVII). Aportacions hicses. -Imperi Nou (D. XVIII-XX). Els grans temples i la Vall dels Reis. L'escultura. L'edat d'or de la pintura egipcia. L'heretgia Amarniana i la restauració Ramèssida. 3.- Art de l’Egeu. - Minoics i Micènics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 20 50
Classes participatives 9 8 17
Prova d'avaluació 6 50 56
Visionat/audició de documents 6 21 27
Total 51 99 150

Bibliografia

 • FRANKFORT, H. (1982). Arte y arquitectura del Oriente Antiguo. Cátedra. Catàleg
 • FRANKFORT, H. (1981). Reyes y dioses. Estudio de la religión del Oriente Próximo en la Antigüedad. Alianza. Catàleg
 • DOMÍNGUEZ, A. J. - SÁNCHEZ, C. (1997). Arte y poder en el mundo antiguo. Clásicas - Universidad Autónoma de Madrid. Catàleg
 • PARROT, A. (1970). Asur. Aguilar. Catàleg
 • PARROT, A. (1969). Sumer. Aguilar. Catàleg
 • ALDRED, C. (1993). Arte egipcio en el tiempo de los faraones, 3100-320 a. C.. Destino. Catàleg
 • MANNICHE, L. (1997). El arte egipcipo. Alianza. Catàleg
 • STEVENSON, W. (2000). Arte y arquitectura del antiguo Egipto. Cátedra. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Recerca d'imatges i memorització visual de les obres d'art antic (proper Orient) Capacitat de retentiva visual i de precisió històrica. 25
Recerca d'imatges i memorització visual de les obres d'art antic (Egipte) Capacitat de retentiva visual i de precisió històrica. 25
Estudi del contingut de l'assignatura (síntesi i memorització) i realització d'una prova escrita (P. Orient) Capacitat de retentiva, d'adquisició de coneixements, d'anàlisi, de síntesi, de raonament i argumentació, de precisió, d'habilitats comunicatives i d'expressió escrita. 25
Estudi del contingut de l'assignatura (síntesi i memorització) i realització d'una prova escrita (Egipte) Capacitat de retentiva, d'adquisició de coneixements, d'anàlisi, de síntesi, de raonament i argumentació, de precisió, d'habilitats comunicatives i d'expressió escrita 25

Qualificació

Els mitjans d'avaluació són els següents:

L'assignatura consta de dos part ben definides, cada una de les quals ocupant la meitat del semestre: Art del Proper Orient Asiàtic (3 crèdits) i Art Egipci i de l'Egeu (3 crèdits). Cada part tindrà dues proves escrites, una d'identificació d'imatges i una prova escrita expositiva. La suma de cada part serà el 50% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Cal examinar-se de totes i cadascuna de les proves que s'estableixen per aquesta assignatura. La nota final consistirà en la mitjana aritmètica de totes elles, prèviament ponderada amb el percentatge definit per a cadascuna (25% el.laboració d'un treball, 25% reconeixement d'imatges i 50% pregunta escrita a desenvolupar).

La no presentació en alguna d'aquestes tres proves comportarà que la nota final de l'alumne sigui la de "No presentat".

Observacions

Es valorarà la intervenció a classe.