Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'objectiu de l'assignatura és estudiar la història econòmica mundial del segle XX i, molt especialment, el procés de desenvolupament experimentat per les economies europees durant el segle passat. Es pretén estimular la reflexió i l'anàlisi crítica sobre alguns dels problemes més rellevants de les transformacions econòmiques del món contemporani.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RICARDO GARCIA ORALLO  / ENRIC SAGUER HOM
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE31- Conèixer aspectes específics d'un o més períodes històrics amb les seves continuïtats i discontinuïtats
 • CE37- Contextualitzar els processos històrics i analitzar-los des d'una perspectiva crítica
 • CE38- Posseir un domini bàsic de les metodologies pròpies de les ciències històriques

Continguts

1. La història econòmica contemporània: problemes i eines

2. Creixement econòmic i difusió de la industrialització

          2.1. La població europea en el segle XX. Creixement demogràfic i creixement econòmic

          2.2. La difusió de la industrialització. Firstcomers i latecomers. L'emergència dels EEUU

          2.3. Bases energètiques del creixement econòmic contemporani

          2.4. L'empresa capitalista. Canvis en l'organtizació de la producció i el treball

          2.5. Desigualtat i divergència

3. El segle XX

          3.1. L'economia d'entreguerres, 1914-1945

                    3.1.1. La I Guerra Mundial. Conseqüències de la guerra. Les conseqüències econòmiques de la pau

                    3.1.2. La recuperació postbèlica. Processos inflacionaris i hiperinflacionaris. Els problemes d’estabilització monetària

                    3.1.3. La Gran Depressió dels anys trenta El crack borsari de 1929 i la crisi de la banca nordamericana. La transmissió de la depressió. Efectes sobre els països industrialitzats i sobre els exportadors de matèries primeres

                    3.1.4. Respostes a la depressió. Desorganització de l’economia internacional i compartimentació dels espais comercial. El New Deal. La recuperació britànica. El "miracle" nazi: rearmament i recuperació econòmica

                    3.1.5. La construcció d’una economia socialista. L’economia russa abans de 1917. Els anys de la NEP. Col•lectivització, planificació i industrialització accelerada sota el règim estalinista

                    3.1.6. La II Guerra Mundial. Els costos de la guerra. El Pla Marshall i la recuperació postbèlica

          3.2. Els anys daurats del capitalisme occidental, 1945-1975

                    3.2.1. Un nou marc institucional per a l’economia internacional. Els acords de Breton Woods. El sistema monetari internacional. Processos d’integració comercial i econòmica a Europa

                    3.2.2. L’edat daurada del capitalisme, 1950-1973. Magnituds i ritmes del creixement. Els factors del creixement

                    3.2.3. El socialisme en més d’un país. Característiques i creixement de les economies "socialistes" durant les dècades de 1950 i 1960.

          3.3. La segona globalització

                    3.3.1. Les crisis dels anys setanta i vuitanta. La desindustrialització d’Europa

                    3.3.2. La fallida de les economies socialistes

                    3.3.3. La segona globalització i el comerç internacional. L'ascens de nous actors

                    3.3.4. La persistència del subdesenvolupament

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 21,00 0 21,00
Lectura / comentari de textos 0 80,00 80,00
Prova d'avaluació 3,00 15,00 18,00
Sessió expositiva 17,00 0 17,00
Sortida de camp 4,50 10,00 14,50
Total 45,50 105,00 150,5

Bibliografia

 • Bairoch, Paul (1993 ). Economics and world history : myths and paradoxes . New York [etc.]: Harvester Wheatsheaf. Catàleg
 • Brenner, Robert ([2009] ). La Economía de la turbulencia global : las economías capitalistas avanzadas de la larga expansión al largo declive, 1945-2005|cRobert Brenner ; [traducción de Juanmari Madariaga] . Tres Cantos, Madrid: Akal. Catàleg
 • Chandler, Alfred D (1988 ). La Mano visible : la revolución en la dirección de la empresa norteamericana . Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Catàleg
 • Chang, Ha-Joon (cop. 2004 ). Retirar la escalera : la estrategia del desarrollo en perspectiva histórica . Madrid: Los Libros de la Catarata. Catàleg
 • Chang, Ha-Joon (2015). Economía para el 99% de la población. Debate. Catàleg
 • Eichengreen, Barry J (DL 2000 ). La Globalización del capital : historia del sistema monetario internacional . Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Feliu i Montfort, Gaspar (2006 ). Introducció a la història econòmica mundial (2a ed. corr.). [Barcelona]: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Fogel, Robert C. (2009). Escapar del hambre y de la muerte prematura, 1700-2100: Europa, América y el Ter. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Maddison, Angus (2007 ). Contours of the world economy, 1-2030 AD : essays in macro-economic history . Oxford: University Press. Catàleg
 • Mokyr, Joel (1993 ). La Palanca de la riqueza : creatividad tecnológica y progreso económico . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Mokyr, Joel (2008 ). Los dones de Atenea: los orígenes históricos de la economía del conocimiento . Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Pomeranz, Kenneth (cop. 2000). The Great divergence : Europe, China, and the making of the modern world economy . Princeton (N.J.): Princeton University Press. Catàleg
 • Rosenberg, Nathan (1993 ). Dentro de la caja negra : tecnología y economía . Barcelona: Hogar del Libro. Catàleg
 • Temin, Peter (1995 ). Lecciones de la Gran Depresión . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Aldcroft, Derek Howard (cop. 2003 ). Historia de la economía europea : 1914-2000 (Nueva ed. ampl. y act.). Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Aldcroft, Derek Howard (1985 ). De Versalles a Wall Street : 1919-1929 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Armstrong, Philip (1991 ). Capitalism since 1945 . Oxford [etc.]: Blackwell. Catàleg
 • Glyn, Andrew (2010 ). Capitalismo desatado : finanzas, globalización y bienestar . Madrid: Centro de Investigación para la paz [etc.]. Catàleg
 • Bairoch, Paul (1997 ). Victoires et déboires : histoire économique et sociale dumonde du XVIe siècle à nos jours . Paris: Gallimard. Catàleg
 • Bardet, Jean-Pierre (2001 ). Historia de las poblaciones de Europa . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Ciocca, Pierluigi (2000 ). La Economía mundial en el siglo XX : una síntesis y un debate . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Chandler, Alfred D (1996 ). Escala y diversificación : la dinámica del capitalismo industrial . Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Hardach, Gerd (1986 ). La Primera Guerra Mundial : 1914-1918 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Keynes, John Maynard (DL 1987 ). Las Consecuencias económicas de la paz . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Kindleberger, Charles P (2009 ). La Crisis económica : 1929-1939 . Madrid: Capitán Swing. Catàleg
 • Livi Bacci, Massimo (2002 ). Historia mínima de la población mundial (2a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Marglin, Stephen A. (1991 ). The Golden age of capitalism : reinterpreting the postwarexperience . Oxford: Clarendon Press. Catàleg
 • Milward, Alan S (1986 ). La Segunda Guerra Mundial : 1939-1945 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Nove, Alec (1973 ). Historia económica de la Unión Soviética . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Piore, Michael J (1990 ). La Segunda ruptura industrial . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Wee, Herman van der (1986 ). Prosperidad y crisis : reconstrucción, crecimiento y cambio, 1945-1980 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Zamagni, Vera (cop. 2001 ). Historia económica de la Europa contemporánea : de la revolución industrial a la integración europea . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Enric Tello (coordinador) (2012). Com hem arribat fins aqui. Una introducció a la història econòmica global . Recuperat , a http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00178204/index.html?ajax=true

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectures obligatòries corresponents al 1r bloc Una part específica de l'examen contindrà un test sobre les lectures obligatòries i es dedicarà a avaluar el grau de comprensió i d'assimilació del contingut d'aquestes. 10
Visita d'estudi a l'ecomuseu La Farinera. Redacció d'un informe sobre les transformacions del sector fariner durant els segles XIX i XX L'alumne haurà de participar en la visita que es farà a l'ecomuseu La Farinera de Castelló d'Empúries i també haurà de llegir el dossier de textos que es lliurarà. A partir d'aquests materials haurà de redactar un informe original sobre les transformacions del sector fariner. 15
Examen 1r bloc (punts 1 i 2 del temari) S'avaluaran els coneixements adquirits, la capacitat d'exposar idees i arguments amb claredat i coherència, així com el domini dels conceptes bàsics. 25
Lectures 2n bloc de l'assignatura Les lectures obligatòries del segon bloc seran objecte d'avaluació al llarg de la darrera part del curs. Es valorarà el grau de comprensió i d'assimilació del contingut de les mateixes. 15
Examen 2n bloc (punt 3 del temari) S'avaluaran els coneixements adquirits, la capacitat d'exposar idees i arguments amb claredat i coherència, així com el domini dels conceptes bàsics. 35

Qualificació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es consideraran NO PRESENTATS els estudiants que no es presentin a l'examen. La visita que es farà es obligatòria i, en el cas de no assistir-hi, es valorarà amb un zero.