Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Lectura d'obres d'ètica i filosofia política. La primera part de l'assignatura se centrarà en l’obra i la trajectòria del filòsof canadenc Charles Taylor. La segona, en el comentari de "La genealogia de la moral" de Friedrich Nietzsche
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP MARIA RUIZ SIMON  / JOAN VERGES GIFRA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG13 Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació
 • CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE1. Conèixer les teories i arguments dels filòsofs principals, que es troben en els seus escrits, així com les discussions de les línies intepretatives més importants dels mateixos.
 • CE2. Emprar doctrines filosòfiques històriques per il·luminar debats contemporanis.
 • CE5. Aplicar de forma adequada les tècniques del raonament filosòfic apreciant les seves diverses possibilitats d'aplicació.
 • CE6. Identificar les qüestions filosòfiques subjacents en qualsevol tipus de debat.
 • CE7. Pensar i expressar de forma precisa la formulació de problemes filosòfics complexos i controvertits, i comprendre les estratègies principals concebudes per resoldre'ls.
 • CE8. Llegir i interpretar textos filosòfics seleccionats de diverses èpoques i tradicions amb sensibilitat al context.
 • CE10. Jutjar l'èxit d'arguments filosòfics típics.
 • CE11. Identificar arguments filosòfics en els textos i sotmetre la seva estructura i implicacions al judici crític.
 • CE12. Utilitzar de forma crítica la terminologia filosòfica especialitzada.
 • CE13. Analitzar i construir arguments filosòfics correctes i identificar fal·làcies lògiques, mitjançant l'ús apropiat dels mètodes de raonament, tant formals com informals.
 • CE14. Reconèixer errors metodològics, recursos retòrics, pressuposts implícits, la vaguetat i la superficialitat en les discussions filosòfiques.
 • CE15. Adquirir la capacitat de moure's entre la generalització i la discussió filosòfica apropiadament detallada, de descobrir exemples per recolzar una posició o per criticar-la, i de distingir les consideracions pertinents de les quals no ho són.
 • CE17. Avaluar arguments filosòfics contraposats, formular i considerar els millors arguments per a diferents punts de vista i identificar els elements més febles del punt de vista més persuasiu.
 • CE18. Reconèixer amb honestedat la força de les conclusions recolzades per la consideració acurada dels arguments substantius.

Continguts

1. Comentari de les obres més rellevants de Charles Taylor: "Sources of the Self: The Making of Modern Identity" (1989), "Ethics of Authenticity"(1992), "Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition" (1994) i "A Secular Age" (2014). Professor: Joan Vergés.

2. Comentari de "La genealogia de la moral" de Friedrich Nietzsche. Professor: Josep Maria Ruiz Simon.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 21 21
Elaboració de treballs 21 0 21
Prova d'avaluació 0 95 95
Tutories 3 10 13
Total 24 126 150

Bibliografia

 • Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1995 ). La Genealogia de la moral : un escrit polèmic . Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Taylor, Charles (1989 ). Sources of the self : the making of the modern identity . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Taylor, Charles (1996 ). Fuentes del yo : la construcción de la identidad moderna . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Taylor, Charles (1991 ). The Ethics of authenticity . Cambridge, MA: Harvard University Press. Catàleg
 • Taylor, Charles (1994 ). La Ética de la autenticidad . Barcelona [etc.]: Paidós [etc.]. Catàleg
 • Taylor, Charles Gutmann, Amy (cop. 1994 ). Multiculturalism : examining the politics of recognition . Princeton: Princeton University Press. Catàleg
 • Taylor, Charles (2003 ). El Multiculturalismo y "la política del reconocimiento" . Madrid: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Taylor, Charles (2007 ). A Secular age . Cambridge [etc.]: The Belknap Press of Hardvard University Press. Catàleg
 • Taylor, Charles (2007 ). A Secular age . Cambridge [etc.]: The Belknap Press of Hardvard University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita Es valorarà la comprensió dels textos treballats i la capacitat d'expressar correctament els coneixements adquirits. 50
Elaboració d'un assaig sobre algun dels aspectes que Taylor ha abordat a la seva obra. Caldrà acordar el tema amb el professor en una tutoria. Es valorarà la comprensió del tema treballat i la capacitat d'expressar-la. 50

Qualificació

Coneixement de la matèria i capacitat d'expressar-lo correctament.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No realitzar alguna de les dues activitats d'avaluació

Observacions

.