Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Lectures de textos d'ètica i de filosofia política
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCISCO DAVID CORRALES CORDON  / JOSEP MARIA RUIZ SIMON
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG13 Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació
 • CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE1. Conèixer les teories i arguments dels filòsofs principals, que es troben en els seus escrits, així com les discussions de les línies intepretatives més importants dels mateixos.
 • CE2. Emprar doctrines filosòfiques històriques per il·luminar debats contemporanis.
 • CE5. Aplicar de forma adequada les tècniques del raonament filosòfic apreciant les seves diverses possibilitats d'aplicació.
 • CE6. Identificar les qüestions filosòfiques subjacents en qualsevol tipus de debat.
 • CE7. Pensar i expressar de forma precisa la formulació de problemes filosòfics complexos i controvertits, i comprendre les estratègies principals concebudes per resoldre'ls.
 • CE8. Llegir i interpretar textos filosòfics seleccionats de diverses èpoques i tradicions amb sensibilitat al context.
 • CE10. Jutjar l'èxit d'arguments filosòfics típics.
 • CE11. Identificar arguments filosòfics en els textos i sotmetre la seva estructura i implicacions al judici crític.
 • CE12. Utilitzar de forma crítica la terminologia filosòfica especialitzada.
 • CE13. Analitzar i construir arguments filosòfics correctes i identificar fal·làcies lògiques, mitjançant l'ús apropiat dels mètodes de raonament, tant formals com informals.
 • CE14. Reconèixer errors metodològics, recursos retòrics, pressuposts implícits, la vaguetat i la superficialitat en les discussions filosòfiques.
 • CE15. Adquirir la capacitat de moure's entre la generalització i la discussió filosòfica apropiadament detallada, de descobrir exemples per recolzar una posició o per criticar-la, i de distingir les consideracions pertinents de les quals no ho són.
 • CE17. Avaluar arguments filosòfics contraposats, formular i considerar els millors arguments per a diferents punts de vista i identificar els elements més febles del punt de vista més persuasiu.
 • CE18. Reconèixer amb honestedat la força de les conclusions recolzades per la consideració acurada dels arguments substantius.

Continguts

1. Lectures de la primera part del curs (Prof. David Corrales): Textos de la "Retòrica", la "Política" i la "Constitució d'Atenes" d'Aristòtil

2. Lectura de "La genealogia de la moral" de Friedrich Nietzsche (Prof. Josep Maria Ruiz Simon).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 42 95 137
Prova d'avaluació 3 10 13
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Aristóteles (1990). Retórica. Madrid: Gredos.
 • Aristóteles (1999). Retórica. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
 • Aristóteles (1951). Política. Madrid: Instituto de Estudios Políticos.
 • Aristóteles (1988). Política. Madrid: Gredos.
 • Aristóteles (2005). Constitución de los Atenienses. Madrid: Adaba.
 • Newman, W. L. (1950). The Politics of Aristotle (1887-1902, 4. Vols). Oxford Clarendon Press.
 • Nietzsche, Friedrich (2009). La genealogia de la moral. Barcelona: Edicions 62.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Dues proves escrites, una per cada part del curs. Coneixement del contingut exposat en les classes i en els textos de lectura obligatòria. 100

Qualificació

Coneixement de la matèria i capacitat per expressar-lo adequadament

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar-se a una o dues de les proves escrites.

Observacions

.