Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
1. Estudi històric general dels principals autors i doctrines del pensament estètic. 2. Estudi dels principals autors i doctrines clàssiques de la filosofia de l'art i de la teoria de la bellesa. 3. Aproximació sistemàtica als principals problemes de l'estètica. 4. Introducció a l'obra dels principals autors de l'estètica contemporània. 5. Estètica de la literatura i de la música.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCISCO DAVID CORRALES CORDON  / MIREIA LOPEZ AMO  / ORIOL PONSATI MURLA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Alemany (10%)

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CTUdG13 Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació
 • CE1. Conèixer les teories i arguments dels filòsofs principals, que es troben en els seus escrits, així com les discussions de les línies intepretatives més importants dels mateixos.
 • CE3/N4: Conèixer les teories i arguments centrals en l'Estètica i la Filosofia de l'Art
 • CE7. Pensar i expressar de forma precisa la formulació de problemes filosòfics complexos i controvertits, i comprendre les estratègies principals concebudes per resoldre'ls.
 • CE8. Llegir i interpretar textos filosòfics seleccionats de diverses èpoques i tradicions amb sensibilitat al context.
 • CE9. Adquirir la capacitat d'analitzar críticament amb claredat i rigor els arguments filosòfics presentats en els esmentats textos.
 • CE12. Utilitzar de forma crítica la terminologia filosòfica especialitzada.
 • CE19. Investigar més enllà de les fronteres tradicionals de la disciplina, examinar les limitacions i virtuts d'altres disciplines i pràctiques, i reconèixer doctrines filosòfiques en contextos no acadèmics.

Continguts

1. Introducció: Què és l'art? Teories representacionalistes. Teories expressionistes. Teories formalistes i neoformalistes. La definició esteticista de l'art. Neo-wittgesteinianisme. Dues definicions contemporànies de l'art: teories institucionals i històriques de l'art

2. Forma i literatura. 2.1. Defugint l'estètica: els formalistes russos. 2.2. Ciència i literatura: el concepte de literarietat 2.3.Sklovskij: literarietat i defamiliarització 2.4. El concepte de sjužet, el motiu i la funció 2.5. Propp: la morfologia del conte 2.6.La recepció del formalisme a la poètica estructuralista 2.7. Greimas: estructura immanent i estructura superficial 2.8. Bremond: La lògica del relat 2.9. Todorov 2.9.1. Aspectes semàntics de l'obra narrativa 2.9.2. La qüestió dels gèneres literaris i el geni com a genoteta 2.10. G. Genette: Histoire, récit, narration.

3. F. Nietzsche: del pensament tràgic al nihilisme. Lectura d'EL NAIXEMENT DE LA TRAGÈDIA

4. Estètica i literatura: lectura de LA TRANSFORMACIÓ, de Franz Kafka

5. Estètica i música: de l'acord del "Tristany" al silenci de Cage. Què fa música?

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 105 45 150
Total 105 45 150

Bibliografia

 • Adorno, Th. W. (1986). Teoria estética. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Beardsley, Monroe C (cop. 1976 ). Estética : historia y fundamentos . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Benjamin, W. (1983). L'obra d'art a l'època de la seva reproductibilitat tècnica. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Gadamer, H. G. (1988). Verdad y método. Salamanca: Sígueme. Catàleg
 • Gadamer, H.G. (1996). Estética y hermenéutica. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Graham, Gordon (2005). Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics. Routledge.
 • Hegel, G.W.F. (1989). Lecciones sobre estética. Madrid: Akal. Catàleg
 • Heidegger, M. (1989). Fites. Barcelona: Laia. Catàleg
 • Levinson, Jerrold (2003 ). The Oxford handbook of aesthetics . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Lukács, G. (1965). Estética. Barcelona: Grijalbo. Catàleg
 • Propp, V. (1985). La morfología del cuento. Madrid: Akal.
 • Schelling, F.W.J. (1988). Sistema del Idealismo transcendental. Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • Stecker, R. (2010). Aesthetics and the Philosophy of Art: An Introduction (2). UK: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Tatarkiewicz, W. (1992). Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Todorov, T. (ed.) (1976). Teoría de la literatura de los formalistas rusos. México D. F.: Siglo XXI.
 • Todorov, T. (2004). Poética estructuralista. Madrid: Losada.
 • Townsend, Dabney (cop. 1997 ). An Introduction to aesthetics . Oxford [etc.]: Blackwell. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova final Desplegament d'una qüestió proposada o comentari de text i/o comentari peça musical 100

Qualificació

La qualificació consistirà en un examen final (100%) en el que s'avaluaran els continguts impartits en el curs

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota "No presentat" es posarà l'alumne no es presenti a la prova final.