Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’epistemologia o teoria del coneixement és la branca de la filosofia que s’ocupa principalment de les nocions de coneixement i creença justificada i es planteja qüestions com quines són les condicions necessàries i suficients pel coneixement, quines són les fonts de coneixement i els seus límits, si és possible el coneixement, què és el que fa que una creença estigui justificada o si la justificació és quelcom intern o extern a la ment del subjecte. En aquest curs introductori proporcionarem una visió general dels problemes que sorgeixen d'aquestes qüestions i d'algunes de les teories més importants que s'han formulat per tal de donar-los-hi resposta.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIREIA LOPEZ AMO
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE11- Dominar les teories i els arguments centrals de l'antropologia filosòfica, la metafísica, l'Epistemologia, la Lògica, la Filosofia del Llenguatge, la Filosofia Moral, Política i de l'Art
 • CE15- Analitzar amb claredat, rigor i críticament arguments filosòfics, jutjant la seva coherència, força demostrativa i pertinència
 • CE16- Identificar fal·làcies lògiques, tant formals com informals, i detectar errors metodològics, recursos retòrics i pressupostos implícits en les discussions i argumentacions filosòfiques

Continguts

1. Introducció: Els problemes de l'epistemologia

2. TEMA 1: Anàlisi tripartida del coneixement 1.1. Tres sentits de saber: coneixement proposicional, saber per aprehensió i saber pràctic. 1.2. L'anàlisi tripartida del coneixement 1.3. Els contraexemples de Gettier 1.4 Respostes als contraexemples de Gettier

3. TEMA 2: Escepticisme 1.1. Tipus d'escepticisme i hipòtesis escèptiques 1.2. Quatre arguments escèptics 1.3. Respostes a l'escepticisme 1.4. Escepticisme sobre les altres ments

4. TEMA 3: Justificació epistèmica 3.1. Internisme versus externisme 3.2. Evidencialisme 3.3. Fiabilisme

5. TEMA 4: Fonamentisme i coherentisme 4.1. Fonamentisme i creences bàsiques justificades 4.2. L’argument fonamentista del regrés de la justificació 4.3. Fonamentisme clàssic i fonamentisme modest o contemporani 4.4. Coherentisme

6. TEMA 5: Fonts de Coneixement 5.1. Percepció 5.2. Memòria 5.3. Testimoni 5.4. Coneixement a priori

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 20 25 45
Anàlisi / estudi de casos 0 3 3
Classes expositives 72 0 72
Elaboració de treballs 0 30 30
Total 92 58 150

Bibliografia

 • Dancy, J. (1985). Introducción a la Epistemología Contemporánea. Tecnos. Catàleg
 • Blasco, Jl, i Grimaltos,T. (1997). Teoria del Coneixement. Universitat de València. Catàleg
 • Quesada, Daniel (1998 ). Saber, opinión y ciencia : una introducción a la teoría del conocimiento clásica y contemporánea . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Quesada, Daniel (2009 ). Cuestiones de teoría del conocimiento . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Audi, Robert (1998 ). Epistemology : a contemporary introduction to the theory of knowledge . London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Lehrer, Keith (1990 ). Theory of knowledge . London: Routledge. Catàleg
 • Williams, Michael (2001). Problems of knowledge: a critical introduction to epistemology. Oxford University Press. Catàleg
 • Steup, Matthias (1996). An introduction to contemporary epistemology. Pretience Hall. Catàleg
 • Feldman, Richard (2003 ). Epistemology . Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall. Catàleg
 • Pritchard, Duncan (2006). What is this thing called knowledge?. New York: Routledge. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació per escrit de diferents activitats vinculades als continguts tractats a classe Concisió, claretat, ús adecuat dels conceptes tècnics i comprensió de la problemàtica 40
Examen final dels continguts consignats al temari Adquisió de coneixement i comprensió de les problemàtiques que s'han discutit al llarg del curs. 60

Qualificació

60% examen final
40% exercicis

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No entrega de les proves escrites o dels comentaris obligatoris