Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
L’objectiu principal és fornir l’estudiant de les bases conceptuals de la disciplina. Per això s’introdueixen determinats conceptes bàsics i una perspectiva de l’evolució epistemològica de la geografia. A més, es tractaran els principis bàsics per entendre el funcionament del nostre planeta, tant des del punt de vista ecològic com social. Es posarà especial èmfasi en les interrelacions entre la societat i la natura i en els paisatges resultants de l’acció antròpica, com els agraris o urbans, i els que són producte de la combinació de les formes del relleu i els biomes de la terra. 1. Introducció a la geografia com a disciplina; 2. L’evolució del pensament geogràfic; 3. Introducció a la geografia humana; 4. Introducció a la geografia física.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ALBERT ALBERTÍ PARES  / ANNA MARIA RIBAS PALOM
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE20- Identificar las relaciones espaciales a diferentes escalas territoriales, a través de las relaciones entre naturaleza y sociedad, y a través de la dimensión temporal
 • CE22- Analitzar i interpretar els canvis socioambientals i avaluar la qualitat ambiental i paisatgística del territori situant els factors naturals i socials en interacció
 • CE23- Aplicar mètodes i tècniques de treball de camp per a adquirir un coneixement directe del territori

Continguts

1. Tema 1. Definició i estructura de la Geografia. 1.1 Les definicions de Geografia. 1.2 Els conceptes bàsics de la Geografia. 1.3 Les branques de la Geografia i les ciències limítrofes. 1.4 La informació geogràfica i les tècniques per obtenir-la.

2. Tema 2. L'evolució de la Geografia. 2.1 L'evolució de la Geografia: de les Societats geogràfiques a les geografies crítiques. 2.2 L'ofici de geògraf/a avui.

3. Tema 3. La Geografia i el canvi ambiental global. 3.1 Definició i apreciacions entorn el canvi ambiental. 3.2 Les forces motrius del canvi ambiental

4. Tema 4. Creixement demogràfic i urbanització mundial. 4.1 Població, recursos i medi ambient. 4.2 Ciutat i ecologia urbana

5. Tema 5. Creixement econòmic, tecnologia i benestar. 5.1 Creixement econòmic versus desenvolupament humà. 5.2 Visions alternatives al desenvolupament

6. Tema 6. El relleu terrestre. 6.1 L'estructura de la Terra i el cicle de les roques. 6.2 La tectònica de plaques. 6.3 El modelat del relleu. Agents i processos. 6.4 Grans formes de relleu terrestre.

7. Tema 7. Temps i clima. El sistema climàtic. 7.1 Els moviments de la Terra i la seva influència sobre el clima. 7.2 Temperatura i humitat. 7.3 La circulació atmosfèrica global. 7.4 Classificacions climàtiques.

8. Tema 8. Els biomes del món. 8.1 Conceptes previs 8.2 Els biomes tropicals. 8.3 Els biomes temperats i freds. 8.4 Els biomes de muntanya. 8.5 El bioma mediterrani.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20,50 137,00 0 157,50
Elaboració individual de treballs 0 30,00 0 30,00
Lectura / comentari de textos 0 37,00 0 37,00
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió participativa 40,00 0 14,00 54,00
Sortida de camp 14,50 5,00 0 19,50
Total 77,00 209,00 14,00 300

Bibliografia

 • Romero, Joan (2007 ). Geografía humana : procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado (2a ed. act.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Zárate Martín, Antonio (DL 2006 ). Glosario y prácticas de geografía humana . Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg
 • Diccionari de geografia física (2003 ). Barcelona: TERMCAT Centre de Terminologia. Catàleg
 • Gregory, Derek Smith, David M. Mecha, Rosa Johnston, R. J. (2000 ). Diccionario akal de geografía humana . Tres Cantos: Akal. Catàleg
 • Ortega Valcárcel, José (2000 ). Los Horizontes de la geografía : teoría de la geografía . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Cucurella, Santiago (1990 ). Iniciació al vocabulari de la geografia . Barcelona: Distrimapas-Telstar. Catàleg
 • Coward, John (cop. 1990 ). Trabajos prácticos de geografía humana . Torrejón de Ardoz: Akal. Catàleg
 • Carter, Bill (1990 ). Trabajos prácticos de geografía física . Torrejón de Ardoz: Akal. Catàleg
 • García Ballesteros, Aurora (1986 ). Teoría y práctica de la geografía . Madrid: Alhambras. Catàleg
 • Strahler, Arthur Newell, (1982 ). Geografía física (6ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Capel Sáez, Horacio (1981 ). Filosofía y ciencia en la geografía contemporánea . Barcelona: Barcanova. Catàleg
 • Méndez, Ricardo (1998 ). Espacios y sociedades : introducción a la geografía regional del mundo (6ª ed, puesta al día). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Rubenstein, James M. (2008 ). The Cultural landscape : an introduction to human geography (9th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • McKnight, Tom L.|q(Tom Lee), (cop. 2008 ). Physical geography : a landscape appreciation (9th ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg
 • Strahler, Alan H. (cop. 2006 ). Introducing physical geography (4th ed.). Hoboken: John Wiley. Catàleg
 • Inkpen, Robert, (2005 ). Science, philosophy and physical geography . New York: Routledge. Catàleg
 • Strahler, Alan H. (cop. 2005 ). Physical geography : science and systems of the human environment (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Hubbard, Phil (2002 ). Thinking geographically : space, theory, and contemporaryhuman geography . New York: Continuum. Catàleg
 • Nogué i Font, Joan, 1958- (2012 ). Las Otras geografías . Valencia: Tirant Humanidades. Catàleg
 • Gregory, Derek (2009 ). The Dictionary of human geography (5th ed.). Malden, MA: Wiley-Blackwell. Catàleg
 • De Blij, Harm J (cop. 2003 ). Human geography : culture, society and space (7th ed.). [New York]: John Wiley. Catàleg
 • Cloke, Paul J. (2001 ). Practising human geography . London: SAGE. Catàleg
 • Johnston, R. J. (2000 ). The Dictionary of human geography (4th ed.). Oxford [etc.]: Blackwell. Catàleg
 • Walter, H. (1998). Vegetació i zones climàtiques del món (2na edició catalana). Barcelona: PPU. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lectura del dossier de documents de geografia humana Es demanarà la redacció d'un text segons una pauta prefixada. Es valorarà: l’ajustament a la pauta; l’exposició i jerarquització dels continguts, que mostri una comprensió i assimilació correctes de la lectura/lectures; la claredat i el rigor conceptual i terminològic; l’escriptura correcta des dels punts de vista del sentit de les frases, de la gramàtica i de l’ortografia. 5 No
Prova d'avaluació temes 1 i 2 Respostes ajustades al plantejament de les preguntes. Continguts correctes. Llenguatge acadèmic, clar i precís. Rigor expositiu. Incorporació de continguts d’ampliació del temari. 10 No
Prova d'avaluació dels temes 3, 4 i 5 Respostes ajustades al plantejament de les preguntes. Continguts correctes. Llenguatge acadèmic, clar i precís. Rigor expositiu. Incorporació de continguts d’ampliació del temari. 15 No
Respondre el qüestionari de la sortida de camp de geografia humana 1 Demostrar que s’ha entès el plantejament de la sortida. Detecció dels aspectes essencials analitzats sobre el terreny. Establir relacions amb continguts del temari. Reflexions personals acadèmicament consistents. Aportació d’elements d’ampliació del temari. 10 No
Respondre el qüestionari de la visita de geografia humana 2 Demostrar que s’ha entès el plantejament de la sortida. Detecció dels aspectes essencials analitzats sobre el terreny. Establir relacions amb continguts del temari. Reflexions personals acadèmicament consistents. Aportació d’elements d’ampliació del temari. 10 No
Prova d'avaluació dels temes 6, 7 i 8 Respostes ajustades al plantejament de les preguntes. Continguts correctes. Llenguatge acadèmic, clar i precís. Rigor expositiu. Incorporació de continguts d’ampliació del temari. 30 No
Respondre el qüestionari de la sortida de camp de geografia física 1 Demostrar que s’ha entès el plantejament de la sortida. Detecció dels aspectes essencials analitzats sobre el terreny. Establir relacions amb continguts del temari. Reflexions personals acadèmicament consistents. Aportació d’elements d’ampliació del temari. 10 No
Pràctica de geografia física I Claredat conceptual. Expressió gràfica adequada. Solucions gràfiques encertades i imaginatives. 5 No
Pràctica de geografia física II Claredat conceptual. Expressió gràfica adequada. Solucions gràfiques encertades i imaginatives. 5 No

Qualificació

Aquesta assignatura seguirà l'avaluació contínua. Per tant, cal assistir a totes les classes, sortides de camp i entregar tots els treballs.

Per poder sumar les notes dels treballs amb les dels exàmens caldrà que la nota de cadascun dels tres exàmens superi el 4. Si no és així, caldrà recuperar els exàmens que no arribin al 4, dins del període oficial d'exàmens (maig/juny). Si feta la recuperació la nota de cadascun dels exàmens no supera el 4 l'assignatura quedarà suspesa.

L'assignatura només té una nota final. Si se suspèn l'assignatura no es guardarà cap nota parcial -pràctiques o exàmens- pel curs següent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La correcta realització de les nou activitats avaluables és condició indispensable per poder accedir a l'avaluació contínua. S’entén, doncs, que si no s’acompleix aquest requisit l’alumne haurà de realitzar l'examen final (convocatòria oficial). Si no es presenta a aquest examen final constarà a les actes com a No Presentat.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen final presencial que inclourà tots els continguts del curs, incloses les lectures, visites, pràctiques i classes.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

En la mesura del possible, les tutories seran presencials. Si no fos possible, es faran mitjançant eines telemàtiques (Blackboard Collaborate, Gogle Meet, Skype, Zoom o Jitsi Meet).
En qualsevol cas, caldrà concertar-les prèviament, preferiblement en les classes presencials, o bé mitjançant els avisos i notícies del moodle UdG, o bé per correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

En la mesura del possible, la principal via d'interacció serà la directa i presencial. A més, l'alumne disposa de la plataforma Moodle i dels altres mitjans tecnològics que eventualment els professors puguin utilitzar per a les sessions virtuals.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
D'inici, s'ha previst fer les classes de manera presencial durant tot el curs. En cas que s'hagués de reduir la presencialitat, les activitats s'adaptaran sense renunciar als continguts previstos.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data us informarem del mitjà que s’utilitzarà per fer-lo

Tutoria i comunicació:
En la mesura del possible, les tutories seran presencials. Si no fos possible, es faran mitjançant eines telemàtiques (Blakboard Collaborate, Skype, Zoom o Jitsi Meet). En qualsevol cas, caldrà concertar-les prèviament.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.