Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Introducció a la geografia econòmica, fent especial atenció a les reconfiguracions territorials produïdes pel fenomen de la globalització i els seus efectes en l'escala local. Es realitza una intoducció als conceptes bàsics i als models clàssics, i es mostra l'evolució històrica dels sistemes econòmics. Es descriu els mecanismes de la globalització en diferents ámbits (producció, transports, finances) i es treballa en els processos de desenvolupament local. Finalment, es reflexiona sobre alternatives econòmiques basades en la sostenibilitat
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JAUME FELIU TORRENT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG4- Comunicar-se en alguna tercera llengua (anglès, francès, italià o alemany) en diferents formats i contextos sobre temes de la seva especialitat
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE21- Dominar les diverses formes d'adquisició i gestió de la informació geogràfica com a instrument d'interpretació territorial i, especialment, dels mapes i de les imatges d'observació de la Terra
 • CE26- Analitzar i relacionar les diferents formes de governança per gestionar i aplicar pautes de resolució de conflictes territorials i ambientals

Continguts

1. TEORIA I MÈTODE EN GEOGRAFIA ECONÒMICA

          1.1. Conceptes d’economia i territori

          1.2. Els models clàssics de localització de les activitats econòmiques

          1.3. El marxisme i els modes de producció

                    1.3.1. Fases del capitalisme

2. LA GLOBALITZACIÓ I ELS SEUS EFECTES ECONÒMICS

          2.1. Causes, característiques i condicionants de la globalització econòmica

                    2.1.1. Canvis productius: Descentralització, Just-in-Time

                    2.1.2. Dinàmiques a la ciutat: terciarització, turisme urbà, inversió financera

          2.2. L'impacte de la globalització en els territoris

3. TRANSPORTS I ECONOMIA

          3.1. La societat de la mobilitat: causes i conseqüències

          3.2. La relació entre el transport i l'economia

          3.3. Models de transport: xarxes, model de gravetat

4. DESENVOLUPAMENT LOCAL I SOSTENIBILITAT

          4.1. Teories i exemple de desenvolupament local

          4.2. Desenvolupament sostenible, sorgiment i reflexions crítiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 52,00 0 58,00
Exposició dels estudiants 2,00 11,00 0 13,00
Prova d'avaluació 2,00 30,00 0 32,00
Sessió expositiva 20,00 10,00 0 30,00
Sessió participativa 6,00 11,00 0 17,00
Total 36,00 114,00 0 150

Bibliografia

 • Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo (1997). Geografía económica :. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Castells, Manuel (2003). L'Era de la informació : (Ed. especial de 1000 exemplars per la Generalitat de Catalunya). Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Castells, Manuel (2006). La Sociedad red :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Spirou, Costas (2011). Urban tourism and urban change :. New York: Routledge. Catàleg
 • Governa, Francesca (2014). Tra geografia e politiche :. Roma: Donzelli. Catàleg
 • Feliu i Torrent, Jaume (2006). El Tren d'Alta Velocitat :. Girona: Cambra de Comerç de Girona. Catàleg
 • Krugman, Paul R (1997). Desarrollo, geografía y teoría económica. Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Florida, Richard L (2009). Les Ciutats creatives :. Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Harvey, David (2019). La lógica geográfica del capitalismo. Icaria.
 • Solana Solana, A. Miguel (2016). Espacios globales y lugares próximos :. Barcelona: Icaria. Catàleg
 • JEREMY RIFKIN (2019). EL GREEN NEW DEAL GLOBAL. PAIDOS IBERICA .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctica 1. Models clàssics de localització Resolució correcta dels càlculs i exercicis que siguin necessaris i una correcta representació cartogràfica 10 No
Pràctica 2. Cartografia de la globalització Demostrar un esforç en la cerca d'informació a partir de fonts primàries i secundàries amb rigorositat i una correcta representació cartogràfica 10 No
Pràctica 3. Transports Correcta aplicació de mètodes explicats a classe 10 No
Exposició de la Pràctica 2 Solvència i rigorositat en l'exposició 5 No
Pràctica 4. Sistema Productiu Local Aprofundiment en el cas d'estudi, rigorositat en les fonts secundàries i primàries, correcta interpretació, reflexió i presentació del treball 20 No
Exposició de la pràctica 4 Correcta exposició 5 No
Prova de 1a part (temes 1 i 2) Adequació correcta de les respostes a les preguntes 20
Prova de la 2a part (temes 3 i 4) Adequació correcta de les respostes a les preguntes 20

Qualificació

La nota ponderada de cada pràctica i examen donarà la nota final, però per aprovar l'assignatura caldran les condicions de:
-La mitjana de les notes dels dos exàmens ha de ser d'aprovat
-Cal lliurar almenys 3 de les 4 pràctiques

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es podrà considerar no presentat si no es realitza el segon examen i no es realitzen dues de les pràctiques

Avaluació única:
En cas de tenir concedida l'avaluació única es farà un examen final i s'hauran de lliurar totes les pràctiques del curs

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutoria a través de Moodle i de videotutories

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Comunicació a través de moodle

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de semipresencialitat o no presencialitat, les presentacions de l'assignatura es lliuraran amb explicacions (d'audio o vídeo) per a la millor comprensió de l'estudiant.

També en aquests casos, les pràctiques es podran realitzar i presentar a distància a través de sistemes virtuals

Modificació de l'avaluació:
En cas de no presencialitat total o parcial, l'avaluació de les activitats no variarà substacialment, se seguiran fent les pràctiques avaluables i els exàmens passaran a ser en línia. Tot i això, es podrà substituir algun dels exàmens per un treball o pràctica diferent.

Tutoria i comunicació:
En cas de no presencialitat total o parcial, s'establiran classes i tutories virtuals durant les hores de classe i se seguirà el programa i les activitats de l'assignatura de la forma més semblant a com es faria presencialment.