Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Es tracta d'un exercici aplicat en el qual es realitzaran propostes de gestió i ordenació sobre una problemàtica determinada o un cas d'estudi que es proposi, en forma de taller o similar.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Competències

  • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
  • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
  • CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
  • CTUdG06 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
  • CTUdG07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
  • CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
  • 16 Utilitzar i dominar les tècniques d'anàlisi territorial (treball de camp, de gabinet...).
  • 17 Analitzar i avaluar les dinàmiques naturals i socioeconòmiques d'un territori concret.
  • 18 Identificar els processos i els agents del territori i les seves interrelacions.
  • 33 Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials.
  • 37 Treballar en equips multidisciplinaris per dissenyar projectes de desenvolupament territorial.
  • 38 Formular objectius i proposar accions en el marc d'un projecte.

Continguts

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

    Avaluació i qualificació

    Activitats d'avaluació:

    Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    Qualificació