Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura aquest curs acadèmic es desevoluparà Finlàndia en el marc del projecte Erasmus + "On the way towards a low-carbon society – Increasing professionalism in land use and landscape management within climate change (Towards LCS)" Towards LCS és l'acrònim d'aquest projecte internacional amb la finalitat de desenvolupar estudis amb la finalitat d'aconseguir promoure una societat baixa en carboni. De forma conjunta acadèmics, experts i estudiants del tres països partners Finlàndia, Polònia i Catalunya. Tres institucions acadèmiques (University of Eastern Finland, Adam Mickiewicz University i Universitat de Girona) y sis organitzacions externes vinculades amb usos del sòl que col·laboren estretament per combinar món laboral amb recerca. En general l'objectiu del projecte i de l'assignatura és empoderar les estructures d'educació superior per aconseguir millorar el professionalització en la gestió dels usos del sòl i el paisatge amb la meta de promoure una societat baixa en carboni i per tant prevenir el canvi climàtic. Més informació a la pàgina web del projecte: www.uef.fi/en/web/towardslcs
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • 11 Analitzar i interpretar la història del territori i la seva transformació en termes d'interacció entre naturalesa i cultura.
 • 13 Identificar i descriure com es manifesten de manera diferent en l'espai les relacions naturalesa-cultura.
 • 16 Utilitzar i dominar les tècniques d'anàlisi territorial (treball de camp, de gabinet...).
 • 18 Identificar els processos i els agents del territori i les seves interrelacions.
 • 28 Conèixer i interpretar els principis teòrics de la planificació i la gestió territorial.
 • 29 Conèixer i interpretar la normativa territorial i ambiental bàsica.

Continguts

1. Presentació del projecte Erasmus +: Toward LCS (Low Carbon Society).

2. Conceptes claus en LCS i ordenació del territori i del paisatge.

3. Finlàndia i LCS. Situació actual, perspectives de futur.

4. Bloc principal: Visites, estudis de cas i pràctiques. (en col·laboració amb agents socials, econòmics, polítics i els partners externs al projecte Erasmus +)

5. Presentacions per parts dels grups de treball multinacionals dels resultats, propostes i conclusions del Pilot Study intensiu.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 19 25
Classes expositives 27 7 34
Debat 1 0 1
Sortida de camp 32 14 46
Treball en equip 10 34 44
Total 76 74 150

Bibliografia

 • Antrop, M. (2005). Why landscapes of the past are important for the future. Landscape and Urban Planning, (70), 21-34 Catàleg
 • Antrop, M. (2006). Sustainable landscapes: contradiction, fiction or utopia?. Landscape and Urban Planning, (75), 187-197 Catàleg
 • Antrop, Marc (2006). From holistic landscape synthesis to transdisciplinary landscape management. Dins (Ed.), From Landscape Research to Landscape Planning: Aspects of Integration, Education (, p. 27-50). Education and Application. Catàleg
 • Climate change and a European low-carbon energy system (2005 ). Luxembourg: Publications Office. Catàleg
 • Mitchell, D. (2002). Culturla landscapes: a dialectal landscape - recent landscape research in human . Progress in Human Geography, 26(3), 381-389 Catàleg
 • Mitchell, D. (2003). Cultural landscapes: just landscapes or landscape of justice?. Progress in Human Geography, 27(6), 787-796 Catàleg
 • Nuss Girona, Sergi (DL 2015 ). Green citites and green urban economy. [Girona]: Universitat de Girona. Recuperat 07-07-2016, a http://www.tdx.cat/handle/10803/321116 Catàleg
 • Observatori de Paisatge de Catalunya. Recuperat , a www.catpaisatge.net
 • Ulrich Walz (2011). Landscape Structure, Landscape Metrics and Biodiversity. Living Rev. Landscape Res,, . Recuperat , a http://www.livingreviews.org/lrlr-2011-3

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Estudis de casos pràctics desenvolupats en grups multinacionals Presentació formal del treball.
Adequació del contingut als objectius del treball.
Qualitat de les conclusions.
Referències de suport adequades.
Qualitat de l'exposició oral.
70
Elaboració diari de viatge. Contingut, valoració personal i aspectes formals 20
Participació en les activitats Qualitat i nombre de les intervencions, reflexions i qüestions plantejades durant l'assignaturas 10

Qualificació

Estudi de casos pràctics en grups multinacionals (Contingut, presentació oral i aspectes formals): 70 %.
Elaboració diari de viatge: 20%
Participació en les activitats. En funció del nombre i qualitat de les intervencions: 10%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a "No presentat" aquell estudiant que no presenti o no realitzi una o més de les activitats d'avaluació programades.

Observacions

L'assignatura té format de curs intensiu i es celebrarà entre el 4 de febrer (viatge d'anada) i el 17 de febrer (viatge de tornada) a Finlàndia amb participació d'estudiants de la Universidad Mickiewicz University i la University of Eastern Finland.

L'anglès és la llengua vehicular de l'assignatura i de totes les activitats que es desenvolupen al llarg d'aquestes dues setmanes. Els estudiants seleccionats per fer aquesta assignatura han hagut de passar per un procés de preinscripció i valoració del seu expedient, nivell d'anglès i carta de motivació.

Es desenvolupa en el marc del projecte Erasmus + "On the way towards a low-carbon society – Increasing professionalism in land use and landscape management within climate change (Towards LCS)"

Més informació a la pàgina web del projecte:
www.uef.fi/en/web/towardslcs