Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
A partir de reflexions generals i de l'estudi de casos concrets, en aquesta assignatura s'analitzaran un seguit de problemes relacionats amb el patrimoni cultural, la memòria i la construcció de les identitats amb posterioritat a la Segona Guerra Mundial
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA M. GARCIA ROVIRA
Idioma de les classes:
Català (65%), Castellà (25%), Anglès (10%)

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
 • T6. Ser conscients de la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa.
 • CTUdG07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT9. Reconèixer la diversitat cultural i les seves implicacions al llarg del temps i l'espai.

Continguts

1. Memòria i història: polítiques públiques i gestió de la memòria

2. Postguerra mundial i Guerra Freda: dues memòries, dues identitats? La memòria, un patrimoni tangible

          2.1. La memòria a Alemanya i la URSS després de la II Guerra Mundial

          2.2. Àsia després de 1945: memòries i identitats a l’Extrem Orient.

          2.3. Israel i “l’era del testimoni”

3. La descolonització i el final de la Guerra Freda: el sorgiment de noves identitats

          3.1. Nous moviments identitaris a occident: el moviment pels drets humans als EEUU.

          3.2. Sudàfrica, de l’apartheid a la "nació dels mil colors"

4. La fi de “la guerra civil internacionalitzada”: el món després de l’ensorrament del “socialisme real”.

          4.1. L’etnicisme postmodern i la instrumentalització de la història.

          4.2. Dues anàlisis de cas: identitat i violència a Bòsnia i Ruanda

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7 59 66
Classes participatives 10,5 15 25,5
Debat 6 2 8
Lectura / comentari de textos 1 10,5 11,5
Visionat/audició de documents 15 24 39
Total 39,5 110,5 150

Bibliografia

 • Bruneteau, Bernard (2006). El siglo de los genocidios. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Fontana, Josep (cop. 2011 ). Por el bien del imperio : una historia del mundo desde 1945 . Barcelona: Pasado & Presente. Catàleg
 • Hobsbawm, E. J. (cop. 1995 ). Historia del siglo XX : 1914-1991 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Judt, Tony (2006 ). Postguerra : una historia de Europa desde 1945 . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Todorov, Tzvetan (cop. 2000 ). Los Abusos de la memoria . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Traverso, Enzo (2008 ). De la memòria i el seu ús crític = De la mémoire et de son usage critique = De la memoria y su uso crítico . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Catàleg
 • Wieviorka, Annette,|edir (op. 1998 ). L'Ère du témoin . Paris: Hachette littératures. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentari a triar entre diferents textos proporcionats per la professora Es valoraran l'ordre i la capacitat expositives, la maduresa analítica, la capacitat sintètica i l'ús adequat de la bibliografia corresponent al tema 20
Treball sobre un cas, o examen (segons assistència a classe) sobre dos casos, a triar entre els punts 2.2, 2.3, 3.2 i 4.2 Es valoraran l'ordre i la capacitat expositives, la maduresa analítica, la capacitat sintètica i l'ús adequat de la bibliografia. És obligatòria la consulta de la bibliografia compresa en el dossier corresponent a cada cas 80

Qualificació

Es puntuarà en funció del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació. Quant als treballs, obligatòriament han d'incloure una bibliografia final i notes bibliogràfiques a peu de pàgina. Contràriament, no s'admetran.
Les persones que no hagin assistit com a mínim a un 75% de les classes no podran fer el treball i hauran de presentar-se a un examen final sobre dos temes a triar entre 2.2, 2.3, 3.2 i 4.2, preparats amb els dossiers corresponents.
Els treballs copiats de llibres, d'internet o d'altres treballs seran puntuats amb un 0. Copiar en un examen també puntuarà 0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'estudiant que no entregui tots els treballs avaluables o que no es presenti a l'examen final

Observacions

El contingut d'aquesta fitxa és orientatiu i podrà ser esmenat, previ coneixement dels alumnes matriculats i si les circumstàncies del curs així ho exigissin.