Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP TORT COMA

Competències

 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. FONAMENTS DE L‘EDUCACIÓ INTERCULTURAL

          1.1. Migracions.

          1.2. Models de convivència.

          1.3. Polítiques i diversitat cultural.

2. ÀMBITS D’INTERVENCIÓ INTERCULTURAL

          2.1. Món local.

          2.2. Mitjans de comunicació.

          2.3. Joves.

3. ESCOLA I DIVERSITAT CULTURAL

          3.1. La política del Departament d’Ensenyament El Pla per a la Llengua i la Cohesió social.

          3.2. El professorat: actituds i formació.

          3.3. La recerca sobre educació intercultural.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 5 5 10
Cerca d'informació 1 2 3
Classes expositives 11 3 14
Exposició dels estudiants 1,5 7,5 9
Lectura / comentari de textos 16 16 32
Resolució d'exercicis 0 4 4
Sortida de camp 3 0 3
Total 37,5 37,5 75

Bibliografia

 • Aguado Odina, Teresa (2003 ). Pedagogia intercultural . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Aguado Odina, María Teresa (cop. 2005 ). Educación intercultural : una propuesta para la transformación de la escuela . Madrid: Los Libros de la Catarata. Catàleg
 • Ajenjo, Marc (2008 ). Les Condicions de vida de la població immigrada a Catalunya . Barcelona: Mediterrània :Fundació Jaume Bofill [etc.]. Catàleg
 • Barañano, Ascensión (2007 ). Diccionario de relaciones interculturales : diversidad y globalización . Madrid: Complutense. Catàleg
 • Besalú, Xavier, 1953- Climent, Teresa (Climent i Castelló) (cop. 2004 ). Construint identitats : espais i processos de socialització dels joves d'origen immigrat . Barcelona: Mediterrània. Catàleg
 • Besalú, Xavier (DL 2002 ). Diversidad cultural y educación . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Besalú, Xavier (2009 ). Escuela y sociedad multicultural : propuestas para trabajar con alumnado extranjero |cXavier Besalú Costa ; Josep Tort Coma . Sevilla: MAD. Catàleg
 • Besalú, Xavier, 1953- Climent, Teresa (Climent i Castelló) (cop. 2004 ). Construint identitats : espais i processos de socialització dels joves d'origen immigrat . Barcelona: Mediterrània. Catàleg
 • Comas, Marta (2008 ). Identitats : educació, immigració i construcció identitària . Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Catàleg
 • Canimas Brugué, Joan (2008 ). Educació i conflictes interculturals : primum non nocere (sobretot no fer mal) . Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Catàleg
 • Carbonell, Francesc|c(Educador) (2004 ). Educar en temps d'incertesa : equitat i interculturalitata l'escola . Palma: Fundació Gadeso :Lleonard Muntaner. Catàleg
 • Diao, Aliou (2003 ). El Blanc i el negre : un diàleg a fons sobre la immigració, política i ciutadania . Girona: GRAMC. Catàleg
 • Diao, Aliou (1996 ). Nbita Tamola : història d'un viatge . Girona: Gramc. Catàleg
 • Díaz-Aguado, Mª José (cop. 2003 ). Educación intercultural y aprendizaje cooperativo . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Essomba, Miquel Àngel (2006 ). Liderar escuelas interculturales e inclusivas : equipos directivos y profesorado ante la diversidad cultural y la inmigración . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Fullana Noell, Judit (2003 ). Alumnes d'origen africà a l'escola . Girona: CCG. Catàleg
 • García Fernández, José Antonio (cop. 2009 ). Educación intercultural : análisis de la situación y propuestas de mejora . Barcelona: Wolters Kluwer España. Catàleg
 • Hernández, Caridad (2005 ). Antropología en el aula : una propuesta didáctica para una sociedad multicultural . Madrid: Síntesis Educación. Catàleg
 • Malgesini, Graciela (cop. 2000 ). Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad . Madrid: Catarata. Catàleg
 • Montón Sales, MªJosé (2003 ). La Integració de l'alumnat immigrant al centre escolar : orientacions, propostes i experiències . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Naïr, Sami (cop. 2006 ). Y vendrán ... las migraciones en tiempos hostiles . Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Nouvinguts, fins quan? : la incorporació de l'alumnat estranger nouvingut al currículum ordinari : cinquè simposi: llengua, educació i immigració (2008 ). Girona: Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach:Documenta Universitaria. Catàleg
 • Pereda, Carlos, 1949- Actis, Walter Prada, Miguel Ángel de Malgesini, Graciela Planet Contreras, Ana Isabel (2008). Inmigrantes, nuevos ciudadanos : ¿hacia una España plurale intercultural? . Madrid: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS). Catàleg
 • Ros, Adela Beltrán, Joaquín (2003 ). Interculturalitat : bases antropològiques, socials i polítiques . Barcelona: EDIUOC :Pòrtic. Catàleg
 • Ruiz Román, Cristóbal (2003 ). Educación intercultural : una visión crítica de la cultura . Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Suárez-Orozco, Carola (2008 ). Històries d'immigració : la comprensió dels patrons de rendiment escolar dels joves immigrants nouvinguts . Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Catàleg
 • Serra i Salamé, Carles (2010 ). Continuar o abandonar : l'alumnat estranger a l'educació secundària . Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Catàleg
 • Soriano, Ramón (2004 ). Interculturalismo : entre liberalismo y comunitarismo . Córdoba: Almuzara. Catàleg
 • Torrabadella, Laura (2005 ). Pioneres i pioners : trajectòries biogràfiques de filles i fills de famílies immigrades a Catalunya . Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Catàleg
 • Zapata-Barrero, Ricard (2010 ). Diversidad y política cultural : la ciudad como escenariode innovación y de oportunidades . Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Zapata Barrero, Ricard (DL 2004 ). Multiculturalidad e inmigración . Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats d'aprenentatge a l’aula, treballs en petit grup i dinàmiques. S'informarà amb antelació dels criteris d'avaluació. 20
Elaboració cooperativa del glossari de conceptes de l’assignatura. Recull de conceptes de l'assignatura a través de les aportacions de tots els alumnes. S'informarà amb antelació dels criteris d'avaluació. 5
Explotació d’un text de referència sobre “models de convivència”. Lectura personal, discussió en grup i redacció a partir d’una proposta. S'informarà amb antelació dels criteris d'avaluació. 6
Explotació d’un text de referència sobre “joves i interculturalitat”. Lectura personal, discussió en grup i redacció a partir d’una proposta. S'informarà amb antelació dels criteris d'avaluació. 6
Explotació d’un text de referència sobre “migracions”. Lectura personal, discussió en grup i redacció a partir d’una proposta. S'informarà amb antelació dels criteris d'avaluació. 7
Explotació d’un text de referència sobre “mitjans de comunicació i interculturalitat”. Lectura personal, discussió en grup i redacció a partir d’una proposta. S'informarà amb antelació dels criteris d'avaluació. 6
Explotació d’un text de referència sobre “món local i interculturalitat”. Lectura personal, discussió en grup i redacció a partir d’una proposta. S'informarà amb antelació dels criteris d'avaluació. 6
Explotació d’un text de referència sobre “política del Departament d’Ensenyament i interculturalitat”. Lectura personal, discussió en grup i redacció a partir d’una proposta. S'informarà amb antelació dels criteris d'avaluació. 7
Explotació d’un text de referència sobre “polítiques i diversitat cultural”. Lectura personal, discussió en grup i redacció a partir d’una proposta. S'informarà amb antelació dels criteris d'avaluació. 6
Explotació d’un text de referència sobre “professorat i interculturalitat”. Lectura personal, discussió en grup i redacció a partir d’una proposta. S'informarà amb antelació dels criteris d'avaluació. 6
Lectura d'un llibre a l’entorn del fenomen migratori o la convivència intercultural. Redaccio d'una recensió i presentació oral a la classe. S'informarà amb antelació dels criteris d'avaluació. 10
Qüestionaris d'autoavaluació de cada bloc de continguts a través de l'Aula virtural o Moodle. S'informarà amb antelació dels criteris d'avaluació. 10
Redacció de la fitxa personal intercultural. Bagatges i experiències personals a l’entorn de la diversitat cultural. Enumeració, valoració-autovaloració d’experiències personals i professionals, coneixements, lectures i estudis previs. S'informarà amb antelació dels criteris d'avaluació. 5

Qualificació

Els treballs d’explotació dels textos de referència s’avaluaran segons els següents criteris: coherència interna: 30%; ajust a la proposta: 30%; originalitat i aportacions personals: 30%; redacció: 10%.
L’avaluació es basarà en la realització de les activitats plantejades i l’assistència i participació a les classes teòriques i pràctiques. Per a poder ser avaluat cal haver presentat totes les activitats subjectes d'avaluació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumnat que no hagi presentat totes les activitats tindrà la qualificació de "No Presentat".

Assignatures recomanades

 • Antropologia
 • Atenció a la diversitat a l'educació secundària
 • Cultura, immigració i educació
 • La joventut avui: noves formes culturals i de socialització
 • Mediació comunitària com a eina d'intervenció
 • Pedagogia i interculturalitat