Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
100%
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTHER FERRERO BOSCH
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Principis pedagogics de l'aprenentatge

2. L'aprenentatge a l'edat adulta

3. La programació en el procés de formació

4. Els recursos didàctics

5. La formació com a procés comunicatiu

6. Mètodes d'ensenyament

7. L'avaluació de l'aprenentatge

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 10 10
Classes expositives 10,5 0 10,5
Classes pràctiques 10,5 0 10,5
Debat 1,5 0 1,5
Elaboració de treballs 0 27,5 27,5
Lectura / comentari de textos 0 15 15
Total 22,5 52,5 75

Bibliografia

 • Amat. O. (1994). Aprender a ensenyar. Una visión práctica de la formación de formadores. Barcelona: Gestión 2000 S.A..
 • Casamayor, G. (Coord) (2007). Els Trucs del Formador. Art, ofici i experiència. Barcelona: Graó.
 • Imbernón, F. (2007). 10 Ideas clave. La formación permanene del profesorado. Nuevas ideas para formar. Barcelona: Graó.
 • Formació de formadors (2009). Barcelona: Diputació de Barcelona.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes de contingut teòric Assistència i participació 10
Sessions on els i les alumnes hauran de posar en pràctica continguts teòrics Treballs grupal i presentació a classe. Coavaluació 20
Sessió de debat coavaluació 20
Elaboració d'una programació Treball invididual 50

Qualificació

Per a poder aprovar l'assignatura, caldrà que els/les alumnes

1.- Presentin totes les activitats previstes en el mòdul,seguint les pautes indicades segons la rúbrica d'avaluació que els serà aportada a l'inici de curs
2.- Assistència de com a mínim el 80% de les sessions
3.- Participació activa en les activitats proposades

En la guia de l'assignatura s'especificaran els criteris (autoavaluació, cooavaluació, avaluació formativa, etc) i % de la nota d'avaluació de cada una de les activitats planificades