Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Presentació de projectes
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

 • CG4 Crear un ambient estimulant i ric en valors humans i en relacions interpersonals significatives, i saber gestionar positivament la conflictivitat.
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG9 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita (en almenys dos dels idiomes oficials de la Unió Europea), utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CG11 Relacionar les competències adquirides amb els àmbits laborals i els perfils professionals consolidats, i els emergents.
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals.
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE8 Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació en les organitzacions.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. La comunicació interpersonal

          1.1. Elements de la comunicació oral.

          1.2. La gestió emocional. Habilitats emocionals del bon comunicador. La por. Reconeixement i gestió de la por. La comunicació interna.

2. L'actitud personal. Importància del llenguatge corporal en l'acte comunicatiu.

3. Estructura del discurs. Construcció d'un discurs coherent. Tipus d'estructuració i recursos comunicatius.

4. Redacció escrita. El lèxic. Coherència, correcció i adequació.

5. Recursos de suport a l'exposició oral. El llenguatge de la imatge.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 10,00 8,00 18,00
Elaboració individual de treballs 0 22,00 22,00
Prova d'avaluació 4,50 0 4,50
Sessió participativa 22,50 0 22,50
Tutories de grup 8,00 0 8,00
Total 45,00 30,00 75

Bibliografia

 • Arroyo, Luis y Yus, Magali (2007). Los cien errores de la comunicación en las organizaciones. ESIC Editorial. Catàleg
 • Gosálbez Gosalves, Cristina (2010 ). Tècniques de gestió i comunicació (3a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Tècniques de gestió i comunicació : documents de lectura (2010 ). Barcelona: UOC. Catàleg
 • Gosálbez Gosalves, Cristina (2010 ). Tècniques de gestió i comunicació (3a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Gil Juárez, Adriana Renobell, Víctor, 1973- Roig Telo, Antoni Casacuberta, David, 1967- (2009 ). Psicologia de la comunicació (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Guarné Cabello, Blai (2009 ). Tecnologies socials de la comunicació . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Gil Juárez, Adriana (2009 ). Comunicació i discurs . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Jiménez Zarco, Ana Isabel Rodríguez Ardura, Inmaculada Conesa Fernández, David (2009 ). Comunicació i imatge corporativa (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Gil Juárez, Adriana (2008). Psicologia de la comunicació, els sistemes d'escriptura i les TIC (3a ed.). [Barcelona]: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Sanabre, Carles (2008 ). Comunicació persuasiva en mitjans digitals . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Estrada Alsina, Anna (2009 ). Teories de la comunicació . Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Rodrigo Alsina, Miquel (2008 ). Les Teories de la comunicació . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Pont Amenós, Teresa (2007 ). La Comunicació no verbal . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Serrano, Sebastià (2008 ). El Regal de la comunicació . Barcelona: Ara Llibres. Catàleg
 • Molina Cañabate, Juan Pedro (2011). Introducción a la comunicación institucional a través de Internet. Grupo 5 Editorial. Catàleg
 • Mestres i Serra, Josep M., 1956- Marí, Isidor (2007 ). Manual d'estil : la redacció i l'edició de textos (3a ed. actualitzada i ampliada). Barcelona: Universitat de Barcelona :Universitat Pompeu Fabra :Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Watzlawick, P (1981). Teoría de la Comunicación Humana. Herder. Catàleg
 • Watzlawick, P. (1984). El arte de amargarse la vida. Herder. Catàleg
 • Watzlawick, P. (1994). Lo Malo de lo Bueno. Herder. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració individual d'un tema escrit d'un màxim de 2000 paraules i un mínim de 1500, acompanyat de la pauta o guió justificant com es faria la presentació i del suport visual o gràfic que s'empraria en l'exposició oral del tema. a) Aspectes formals: correcció ortogràfica, gramatical i sintàctica. Referències bibliogràfiques correctes
b) Presentació clara de la planificació de la presentació
c) Justificació de l'orientació de la presentació que es proposa en funció de l'audiència
d) Coherència entre el plantejament i els mitjans que s'utilitzaran en la presentació
40
Grups de 4 alumnes: Gravació en vídeo en el que cada membre del grup parli durant un minut - un minut i mig, per tant un màxim de sis minuts de durada, en el que es faci una argumentació oral que busqui transmetre la necessitat de quelcom a algú cometent tres errades comunicatives. Presentació del vídeo al grup i debat de les errades comeses amb la resta de la classe que desconeixerà quines són. Re-elaboració del vídeo sense errades. - Gravació del vídeo ajustant-se al temps i cometent les tres errades comunicatives.
- S'avaluarà el vídeo final una vegada rectificat així com el document que reculli el procés seguit, el debat que hi hagi hagut a classe i l'autoavaluació de cada membre del grup
60

Qualificació


Per aprovar i per obtenir una valoració global de l'assignatura cal que cada una de les activitats tingui una puntuació mínima de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'estudiant que no lliuri els treballs dins del termini fixat.