Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Els dos objectius principals d'aquesta matèria són: 1) presentar el saber pedagògic com un àmbit científic dins de les Ciències Socials i 2) establir uns primers referents pedagògics, focalitzant l'atenció en la pedagogia del segle XX a Catalunya i a Occident.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NÚRIA FERRER SANTANACH  / MAURO CARLOS MOSCHETTI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE8 Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació en les organitzacions.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Unitat formativa 1: La ciència pedagògica. 1. La Pedagogia entre les Ciències Socials. 2. Pedagogia i Ciències de l'Educació. 3. L'etapa precientífica de la Pedagogia. 4. La ciència pedagògica, avui.

2. Unitat formativa 2: Pedagogia i Educació en perspectiva històrica: 2.1. Els processos d'escolarització. 2.2. Les antropologies de l'educació.

3. 3. Unitat formativa 3: La pedagogia del segle XX a Occident. 3.1. El moviment d'Escola Nova: Montessori, Decroly, Dewey, Cousinet i Ferrière. 3.2. Pedagogies d'orientació socialista: Makàrenko, Freinet i MCE italià. 3.3. Pedagogies antiautoritàries: Neill i Rogers. 3.4. Pedagogies alternatives: Waldorf i Malaguzzi. 3.5. Altres: Tonucci i Freire.

4. Unitat formativa 4: La pedagogia del segle XX a Catalunya. 4.1. Alexandre Galí i el noucentisme. 4.2. Joaquim Xirau i la II República. 4.3. Josep Pallach, Marta Mata, Octavi Fullat i Joaquim Franch.

5. Unitat formativa 5: Fer pedagogia avui. 5.1. La investigació en Pedagogia i Educació. 5.2. Renovació pedagògica, innovació educativa. 5.3. La pedagogia catalana, avui. 5.4. Alguns problemes actuals de l'educació en clau pedagògica: llibertat, justícia, eficàcia, mercantilització, excel·lència...

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 18,50 0 18,50
Lectura / comentari de textos 0 40,00 8,00 48,00
Prova d'avaluació 2,00 22,00 0 24,00
Seminaris 0 7,00 2,00 9,00
Sessió expositiva 22,50 0 6,00 28,50
Sessió pràctica 3,00 6,00 3,00 12,00
Sortida de camp 7,00 3,00 0 10,00
Total 34,50 96,50 19,00 150

Bibliografia

 • Benejam, Pilar (2014 ). Quina educació volem? . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Carbonell i Sebarroja, Jaume (1987 ). Els Grans autors i l'escola . Vic: Eumo. Catàleg
 • Carbonell i Sebarroja, Jaume (2008 ). Una Educación para mañana . Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Carbonell i Sebarroja, Jaume (2015 ). Pedagogías del siglo XXI : alternativas para la innovación educativa . Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Colom, Antoni J (DL 2001 ). Teoría de la educación . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Colom, Antoni J. Bernabeu Rico, José L. Domínguez Rodríguez, Emilia Sarramona, Jaume (1997 ). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Esteve, José M (cop. 2003 ). La Tercera revolución educativa : la educación en la sociedad del conocimiento . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Esteve, J.M. (2010). Educar: un compromiso con la memoria. Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Fullat, Octavi (1978 ). Filosofías de la educación . Barcelona: Ceac. Catàleg
 • Mallart i Navarra, Joan (2001 ). Repensar la pedagogia, avui . Vic: Eumo. Catàleg
 • Marquès, Salomó, 1942- Mayordomo Pérez, Alejandro Sureda, Bernat González-Agàpito, Josep, 1946- (2002 ). Tradició i renovació pedagògica, 1898-1939 : història de la educació. Catalunya, Illes Balears, País Valencià . Barcelona: Institut d'Estudis Catalans :Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Meirieu, Philippe (2009 ). Pedagogia : el deure de resistir . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Monés Pujol-Busquets, Jordi (2011 ). La Pedagogia catalana al segle XX : els seus referents . Barcelona: Institut d'EstudisCatalans. Catàleg
 • Palacios, Jesús (1978 ). La Cuestión escolar : críticas y alternativas . Barcelona: Laia. Catàleg
 • Prats Gil, Enric (DL 2013 ). L'Educació, una qüestió d'estat : una mirada a Europa . Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Romero, C. - Núñez, L. (2004). Pensar la educación. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Sanvisens i Marfull, Alexandre (1984 ). Introducción a la pedagogía . Barcelona: Barcanova. Catàleg
 • Solà i Gussinyer, Pere (2011 ). Educació i societat a Catalunya : una sinopsi històrica . Vic: Eumo. Catàleg
 • Trilla i Bernet, Jaume Cano García, Elena (2001 ). El Legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI . Barcelona: Grao. Catàleg
 • Pedagogia a Catalunya : dos-cents cinquanta anys de les Instruccions per a l'ensenyança de minyons de Baldiri Reixac : cent anys de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana (1999 ). [Barcelona]: Fundació Jaume I. Catàleg
 • Pedagogías del siglo XX (2000 ). Barcelona: CissPraxis. Catàleg
 • Meirieu, Philippe (2009). Pedagogia :. Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Produccions escrites a partir de textos diferents, seleccionats i presentats pel professor a classe sobre la ciència pedagògica. Presentació.
Correcció gramatical.
Pertinença de les respostes.
Qualitat del comentari.
Grau d'elaboració i reflexió personal.
33 No
Lectura, recensió escrita i presentació pública de les idees d'un pedagog o pedagoga de referència, d'entre el llistat proposat pel professor. Presentació de la recensió escrita.
Fluïdesa i qualitat de la presentació i debat posterior en públic.
Correcció gramatical.
Pertinença del resum i qualitat i profunditat de les aportacions personals.
33 No
Examen escrit sobre les 5 Unitats Didàctiques del programa Correcció de les respostes.
Qualitat del treball personal entorn dels temes del programa.
34 No

Qualificació

Per fer promig caldrà haver fet o presentat totes les activitats proposades que, a més, hauran d'ajustar-se als criteris d'avaluació indicats. En el cas de l'examen escrit, la qualificació, per poder fer promig, haurà de ser com a mínim de 4 punts sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que l'estudiant té una qualificació de "No presentat" en el cas de no lliurar alguna de les activitats d'avaluació en la data prevista.

Avaluació única:
Prova d'avaluació sobre les 5 unitats didàctiques del programa.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Tutoria

Es faran tutories a demanda de l'estudiant i a proposta del docent (en cada cas es concretarà si seran virtuals o presencials).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació es farà a través de correu electrònic, fòrum, tutories, sessions de classe, etc.

Observacions

A més de la bibliografia de referència, convé tenir presents les col·leccions següents:
"Razones y propuestas educativas" d'Editorial Morata (Madrid)
"Textos pedagògics", d'Editorial Eumo (Vic)

Assignatures recomanades

 • Aproximació al fenomen educatiu
 • L'exercici professional de la pedagogia
 • Pensament contemporani