Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L’assignatura “L’educador/a social en infància i adolescència en risc” ens acosta al treball que es fa des de l’educació social amb les famílies, els infants i els adolescents que viuen en una situació de risc social o de desemparament. Primer de tot, començarem conceptualitzant tots els termes que s’hi relacionen i seguidament farem un recorregut per la xarxa de serveis socials que treballa amb infància i adolescència, i ens aproximarem a la intervenció socioeducativa que s’hi fa. Treballarem tant aspectes de prevenció com de protecció de la infància.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NÚRIA FERRER SANTANACH
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
  • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
  • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
  • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
  • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
  • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
  • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. Unitat formativa 1. Conceptualització i marc legal i normatiu.

2. Unitat formativa 2. Situació de risc social i de desemparament.

3. Unitat formativa 3. Intervenció socioeducativa i xarxa de serveis socials.

4. Unitat formativa 4. Prevenció: xarxa de serveis socials bàsics i intervenció socioeducativa en infància i adolescència en risc.

5. Unitat formativa 5. Protecció: xarxa de serveis socials especialitzats i intervenció socioeducativa en infància i adolescència en situació de desemparament.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 8,00 5,00 13,00
Exposició dels estudiants 0 8,00 2,00 10,00
Lectura / comentari de textos 0 8,00 2,00 10,00
Sessió expositiva 3,00 0 14,00 17,00
Sessió participativa 3,00 0 14,00 17,00
Tasques i qüestionaris formatius 0 6,00 2,00 8,00
Total 6,00 30,00 39,00 75

Bibliografia

  • Es facilitarà bibliografia específica al llarg del desenvolupament de l'assignatura. (2020). Aplicatiu moodle.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisi/estudi de casos: elaboració d'un diagnòstic i proposta d'un pla de treball. - Contingut teòric.
- Reflexió i argumentació crítica.
- Fases del pla de treball.
- Claredat, ordre de les idees, coherència, organització interna, etc.
- Compliment de les normes generals de presentació dels treballs escrits.
30 No
Reflexió de la imatge que es dóna sobre la infància i l'adolescència en risc (exposició oral i treball escrit). - Contingut teòric.
- Reflexió i argumentació crítica.
- Claredat, ordre de les idees, coherència, organització interna, etc.
- Compliment de les normes generals de presentació dels treballs escrits.
30 No
Preguntes sobre el marc normatiu i legal. Grau d'assoliment del contingut teòric: percentatge de respostes correctes. 10 No
Lectura d'un llibre i reflexió crítica sobre el seu contingut. - Contingut teòric.
- Reflexió i argumentació crítica.
- Claredat, ordre de les idees, coherència, organització interna, etc.
- Compliment de les normes generals de presentació dels treballs escrits.
30 No

Qualificació

La nota final serà la mitja ponderada de totes les activitats. Atès el caràcter pràctic de les sessions expositives és important assistir a les sessions presencials i virtuals.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que l'estudiant té una qualificació de "No presentat" en el cas de no lliurar alguna de les activitats d'avaluació en la data prevista.

Avaluació única:
Prova d'avaluació final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Tutoria

Es faran tutories a demanda de l'estudiant i a proposta de la docent (majoritàriament seran virtuals).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació es farà a través de correu electrònic, fòrum, tutories, sessions de classe, etc.