Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
100
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup JG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN CANIMAS I BRUGUE
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG4 Crear un ambient estimulant i ric en valors humans i en relacions interpersonals significatives, i saber gestionar positivament la conflictivitat.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CG9 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita (en almenys dos dels idiomes oficials de la Unió Europea), utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CG11 Relacionar les competències adquirides amb els àmbits laborals i els perfils professionals consolidats, i els emergents.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals.
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE8 Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació en les organitzacions.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Ètica, tecnociència i política.

2. Qüestions de filosofia moral que cal conèixer.

3. Intimitat.

4. Llibertat.

5. Paternalisme i accions protectores i perfectores.

6. Ètica de la complexitat i metodologia deliberativa.

7. Ètica de les organitzacions.

8. Ètica de la recerca.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 19,00 0 21,00
Lectura / comentari de textos 0 31,00 0 31,00
Prova d'avaluació 1,00 0 0 1,00
Seminaris 6,25 7,00 0 13,25
Sessió participativa 0 0 8,75 8,75
Total 9,25 57,00 8,75 75

Bibliografia

 • En iniciar cada tema, es donarà bibliografía general i específica. (0000). .. ..
 • Canimas (2015). Com resoldre problemàtiques ètiques?. Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Úriz Pemán, M.J. (coord.) (2019). La necesaria mirada ética en trabajo social. Madrid: Consejo General del Trabajo Social - Paraninfo Universidad..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lectures, exercicis i participació als seminaris presencials (cinc seminaris de Grup Mitjà a Pedagogia i tres seminaris Grup Petit a Treball Social). (1) Realitzar l'exercici o la prova sobre la lectura.

(2) Participació al seminari.
10 No
Informe (1) Aspectes formals: ortografia, sintaxis, desplegament ordenat, citació de la documentació, tipografia, maquetació, etc.

(2) Contingut: (2.1) Identificació de la problemàtica. (2.2) Aspectes ètics, jurídics, psicosòcioeducatius i sòciosanitaris a tenir en compte. (2.3) Anàlisi i conclusions.
25 No
Primer examen (1) Coneixements teòrics assolits.

(2) Habilitat per comunicar-los i emprar-los en una situació.
20
Segon examen (1) Coneixements assolits.

(2) Capacitat d'anàlisi i resolució de situacions èticament complexes.
45

Qualificació

Vegeu la Guia de l'assignatura al Moodle.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
.

Avaluació única:
Examen teòric i pràctic.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.

Vegeu la Guia de l'assignatura al Moodle.

Tutoria

Tutories presencials i on line.

Pels horaris i la forma de contactar amb el professor, vegeu Moodle de l'assignatura.