Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup JT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Francesc Xavier Casademont Falguera  / Jordi Feu Gelis
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació
 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CE1 Conèixer, comprendre i valorar críticament les tradicions culturals (filosòfiques, literàries, artístiques, tecnològiques) que conformen les teories i les pràctiques educatives actuals i les seves tendències futures
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups

Continguts

1. TEMARI POLÍTICA SOCIAL (Grau en Treball Social. Professor Xavier Casademont)

          1.1. Poder, política i societat

                    1.1.1. Viure en societat

                    1.1.2. Dues concepcions de l'estat: (neo)liberal i socialdemòcrata

                    1.1.3. La democràcia i la política, avui

          1.2. Les polítiques públiques i les polítiques socials

                    1.2.1. Les polítiques públiques

                    1.2.2. Les polítiques socials

                    1.2.3. La política fiscal: una eina per a la redistribució de la riquesa i el finançament de les polítiques socials

                    1.2.4. Redistribució o predistribució?

          1.3. Estat del benestar i règims de benestar

                    1.3.1. L'estat del benestar: orígens i evolució

                    1.3.2. Crítiques a l'Estat del Benestar: neoliberals, conservadors, socialdemocràtes, feminismes, antiracisme

                    1.3.3. Els règims de benestar: liberal, conservador, socialdemòcrata i mediterrani

                    1.3.4. Els reptes actuals de l'estat del benestar: vells i nous riscos socials

          1.4. L'estat del benestar a Catalunya i a Espanya

                    1.4.1. El subdesenvolupament social espanyol: causes i conseqüències

                    1.4.2. Indicadors sociodemogràfics i pressupostaris dels estats del benestar europeus

                    1.4.3. Els quatre pilars de l'estat del benestar: pensions, salut, educació i serveis socials

2. TEMARI POLÍTICA I LEGISLACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA (Grau en Pedagogia. Professor Jordi Feu)

          2.1. UNITAT FORMATIVA 1: INTRODUCCIÓ A LA POLÍTICA I A L'EDUCACIÓ

                    2.1.1. Tema 1 La complexitat del fet polític.

                    2.1.2. Tema 2.- La complexitat del fet educatiu.

                    2.1.3. Tema 3.- Interrelacions entre la política i l'educació.

          2.2. UNITAT FORMATIVA 2: EL TRENCACLOSQUES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA A L'ESTAT ESPANYOL

                    2.2.1. Tema 4.- Competències educatives municipals, autonòmiques i estatals. Lleis fonamentals que ho regulen i competències concretes de cada administració

                    2.2.2. Tema 5.- La política educativa en l'àmbit municipal a partir de casos concrets

          2.3. UNITAT FORMATIVA 3: LA POLÍTICA EDUCATIVA DES DE LA CONCRECIÓ

                    2.3.1. Tema 6.- Anàlisi i auditoria de les polítiques públiques i de les polítiques educatives.

                    2.3.2. Tema 7.- La Ciutat Educadora i poble educador

                    2.3.3. Tema 8.- Educació 360: relligant l'escola i el territori

                    2.3.4. Tema 9.- De la democràcia a les democràcies: realitat, ficció i utopies. Com podem fer un sistema educatiu més democràtic?

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13,00 25,00 0 38,00
Elaboració individual de treballs 2,00 2,00 0 4,00
Lectura / comentari de textos 6,00 15,00 0 21,00
Prova d'avaluació 6,00 15,00 0 21,00
Sessió expositiva 51,00 15,00 0 66,00
Total 78,00 72,00 0 150

Bibliografia

 • Pensar la ciutat des de l'educació : document del seminari : Projecte educatiu de ciutat, Curs 97 (cop. 1999 ). Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Les Ciutats que s'eduquen (1999 ). [Barcelona]: Diputació de Barcelona Àrea d'Educació. Catàleg
 • Bonal, Xavier Essomba, Miquel Àngel Ferrer, Ferran (2004 ). Política educativa i igualtat d'oportunitats : prioritatsi propostes . Barcelona: Mediterrània. Catàleg
 • Botella Corral, Joan (2003 ). La Democracia y sus retos en el siglo XXI : elementos para la formación democrática de los jóvenes . Barcelona: Cisspraxis. Catàleg
 • BONAL, X.; RAMBLA, X.; AJENJO, M. (2004). Les desigualtats territorials de l'ensenyament a Catalunya. Barcelona: Fundació Bofill.
 • Caminal i Badia, Miquel, 1952- (1998). Manual de ciència política . Barcelona [etc.]: Universitat de Barcelona [etc.]. Catàleg
 • Montagut, Teresa (2004 ). Política social : una introducción (2a ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Adelantado, José (DL 2000 ). Cambios en el estado del bienestar : políticas sociales ydesigualdades en España . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions. Catàleg
 • Alemán Bracho, Carmen (1998 ). Política social . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Brugué, Joaquim (2012 ). És la política, idiotes! . Girona: Papers amb Accent. Catàleg
 • Esping-Andersen, Gøsta (2010 ). Los Tres grandes retos del Estado del bienestar . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Esping-Andersen, Gøsta (1993 ). Los Tres mundos del estado del bienestar . València: Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d'Estudis i Investigació [etc.]. Catàleg
 • Sotelo, Ignacio (2010 ). El Estado social : antecedentes, origen, desarrollo y declive . Madrid: Fundación Alfonso Martín Escudero :Trotta. Catàleg
 • Moreno, Luis (2012). La Europa asocial. ¿Caminamos hacia un individualismo posesivo?. Barcelona : Ediciones Península. Catàleg
 • Losada, Anton (2013). Piratas de lo público. El neoliberalismo corsario al abordaje del Estado del Bie. Barcelona : Ediciones Deusto . Catàleg
 • Del Pino, Eloisa i Rubio Lara, Mº Josefa (editoras) (2013). Los estados del bienestar en la encrucijada. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Montagut, Teresa (2008 ). Política social : una introducción (3ª ed., rev. y actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Navarro, Vicenç (2002 ). Bienestar insuficiente, democracia incompleta : sobre lo que no se habla en nuestro país (2ª ed.). Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Subirats, Joan (2011). Otra sociedad, ¿otra política? . Barcelona : Icaria. Catàleg
 • Pierson, C., Castles, Francis G. and Naumann, Ingela K.(ed.) (2014). The Welfare State Reader (3th). Cambridge : Polity. Catàleg
 • Castels, F.G (ed.) (2010). The Oxford Handbook of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Daly, M. (2011). Welfare . Cambridge : Polity. Catàleg
 • Innerarity, Daniel (2015). La política en tiempos de indignación . Barcelona: Galaxia Gutemberg. Catàleg
 • Ball, Stephen (2014). Globalización, mercantilización y privatización: tendencias internacionales en E. Archivos Analíticos de Políticas Educativas,, . Recuperat , a http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=275031898058

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
“opinions prèvies” Presentació de respostes a les preguntes que es formulen abans d’iniciar cada tema 10 No
Llibre 1. lliurament resum 15 No
Llibre 2 / 3 lliurament resum 15 No
Debat notícia (activitat de dimarts) Presentació paper i assistència al debat 10 No
Activitat de dimecres Assistència a conferència Mon Marquès 5 No
Taller Ciutat educadora Assistència i participació activa al taller 5 No
Elaboració "paper final" Elaboració paper 40

Qualificació

TREBALL SOCIAL

Per aprovar el curs serà indispensable realitzar les següents tasques:

a) Lectures obligatòries del currículum lector. Sessions de treball a l'aula, prova individual oral i entrega d'un text individual: 20%

b) Examen parcial: 25%

c) Prova final: 40%

d) Treball grupal: 15%

* Per aprovar el curs s'han d'haver entregat totes les activitats i en els terminis fixats.
* A l'inici del curs s'entregarà el programa detallat del curs amb el desenvolupament de les activitats d'avaluació, el calendari d'entrega i altres qüestions relacionades amb l'assignatura.
*Atès que cap activitat d'avaluació val més d'un 40% de la nota no es preveuen proves de recuperació.

PEDAGOGIA

- “opinions prèvies” Presentació de respostes a les preguntes que es formulen abans d’iniciar cada tema 10%

- Llibre 1 Paper 1.a (lliurament resum) 5%
Paper 1.b 10%

- Llibre 2 / 3 Paper 2.a (lliurament resum) 5%
Paper 2.b 10%

- Debat notícia (activitat de dimarts) Presentació Paper 5%
Assistència al debat 5%

- Activitat de dimecres Assistència a conferència Mon Marquès 5%

- Taller Ciutat Educadora Assistència i participació activa 5%

- Elaboració “Paper Final” Elaboració “Paper” 40%

TOTAL 100%

Article final de tema (voluntari) 3%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de cap treball individual i/o la no presentació a la prova final

Avaluació única:
TREBALL SOCIAL
L’alumnat que sol·liciti l’avaluació única en els terminis fixats per la Facultat serà avaluat durant el període d’avaluació del segon semestre (29 de maig al 23 de juny). Concretament serà avaluat de:
-Continguts teòrics de l’assignatura (65%). Recuperable.
-Anàlisi d’una política pública (15%). No recuperable.
-Llibre del Currículum lector (20%). No recuperable.

Per avaluar els continguts de l’assignatura es faran tres proves diferents (que es realitzaran en un mínim de dos dies). Totes les proves es realitzaran presencialment a la Facultat. Les persones que suspenguin l’Avaluació Única poden optar a una prova de recuperació dels continguts teòrics de l’assignatura.

PEDAGOGIA
En cas d'optar per una avaluació única, l'estudiantat ho haurà de sol·Licitar durant la primera quinzena del semestre.
L'avaluació única consistirà en una prova escrita en la qual s'avaluaran tots els ítems d'avaluació del curs.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es faran presencialment o virtualment, segons les possibiliats de l'alumnat i professorat

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Via correu electrònic, moodle, o altra plataforma digital habilitada

Observacions

PEDAGOGIA

El darrer dia de curs es farà la revisió de curs. L’assistència/ participció és obligatòria.

La no assistència a qualsevol activitat per motius de força major serà acreditada mitjançant un document oficial signat per la persona responsable i segellat per la institució corresponent.

Els treballs escrits han de complir el grau d’exigència i rigor establerts per l’acadèmia. Són aspectes fonamentals: 1) presentació formal (sempre amb una caràtula que permeti identificar el títol del treball, assignatura a la qual pertany, persona o persones que han elaborat el treball i data de lliurament); 2) coherència entre les parts del treball; 3) opinió contrastada, fonamentada i argumentada; 4) ortografia; i 5) sintaxis, entre altres. Els treballs fins a 5 pàgines si tenen 10 faltes o més seran suspesos i no es valoraran la resta d’aspectes. Els treballs de 6 pàgines o més, el topall de faltes permeses són 20. Qualsevol treball que es detecti un mínim de plagi o còpia serà suspès.

Tots els treballs es lliuraran via moodle, a menys que s’indiqui el contrari i no s'acceptaran fora del termini establert.

TREBALL SOCIAL
Es recomana l'assistència presencial a les classes, tant de les sessions de grup gran com de les sessions en grup petit, en les quals es demana l'entrega d'alguna activitat de síntesi que es té en compte de cares a l'avaluació.

La no assistència a qualsevol activitat per motius de força major serà acreditada mitjançant un document oficial signat per la persona responsable i segellat per la institució corresponent.

Els treballs escrits han de complir el grau d’exigència i rigor establerts per l’acadèmia.Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
POLÍTICA EDUCATIVA. GRAU EN PEDAGOGIA JORDI FEU (vàlid només pel període de confinament)

1. Es manté la prova final: 30 % de la nota global

2. El Treball de curs (20%) , tal i com estava plantejat, no es pot fer per raons òbvies. Es proposen tres opcions:

a. No fer-lo, i el 20% se suma a la prova final.

b. Es fan dos “treballets” curts (3 pàgines cadascun):

i. Son dos treballs INDIVIDUALS
ii. Data de lliurament dels dos treballs: màxim 12 de juny a les 12h
iii. Contingut dels treballs: sempre seran sobre lectures obligatòries en les que es demana una relació – reflexió sobre un aspecte concret. El primer treball ja es va enunciar: “Aspectes comuns entre el pensament de P. Freire, L. Milani i C. Freinet). El segon treball: “Relació entre la lectura de les escoles accelerades, les comunitats d’aprenentatge” (tema 2, lectures penjades al moodle) i el projecte escola explicat a classe. Ho explicaré més bé en breu. Però no patiu que és un exercici fàcil !
iv. Valor de cada treball: 10% cadascun (20% total).

v. Fer un treball grupal sobre un pre-projecte teòric de renovació pedagògica pensat per un IES (12-16 anys).
vi. El grup és el mateix que s’havia constituït per fer el treball de curs (llevat de si hi ha alguna baixa perquè decideix fer els dos treballets anteriors o perquè no vol fer res)
vii. Data de lliurament: màxim 12 de juny a les 12h
viii. Extensió: 15-20 pàgines
ix. Valor del treball: 20%
x. Cal que el responsable del grup em comuniqui com a molt tard el dia 1 d’abril el nom i cognom de les persones que opten per fer aquest treball, així com el nom i cognoms de la persona responsable
xi. El dia 2 d’abril a les 9h s’organitzarà una vídeo- conferència per explicar el contingut específic del treball amb les persones que hagin decidit fer aquest treball.

3. Lectura Quim Brugué:
Feina feta: 15 % nota final

4. Lectura Pioneras

Feina a fer :
i. Tesi llibre, resum llibre + dues preguntes (3 pàgines) . Data de lliurament: fins el dia 21 d’abril a les 12h. Aquest mateix dia el professor proporcionarà una pregunta perquè la responeu (3 pàgines) i me la feu arribar com a molt tard el dia 13 de maig a les 12h. (* S’ha suprimit el Fòrum, aspecte enunciat en un comunicat anterior !). Important: Hi ha alumnes que ja m’han enviat el resum i d’altres que com el tenen pràcticament fet i me ‘l faran arribar el dia que s’havia acordat (31 de març). Els alumnes que m’ho envieu en aquest termini, jo us faré arribar una pregunta perquè, si voleu, anticipeu aquesta segon part fent-me arribar la resposta com a molt tard el dia 21 d’abril (12h). Si per la vostra distribució de feina us va millor resoldre aquesta segon part més endavant, espereu que el dia 21 d’abril us faci arribar la pregunta i me la torneu contestada el dia 13 de maig. Fen-t’ho així, dono la possibilitat que qui vulgui, es vagi traient feina de sobre.
ii. Es tracta d’un treball individual
iii. Valor: 15 % de la nota final
iv. Podeu decidir no fer aquest exercici però, tal i com està establert en el programa, perdeu el valor de la nota.

5. Presentació notícies
Cap novetat respecte el programa inicial (m’ho aneu lliurant segons el dia que us toqui. Hora màxima d’entrega: 12h)
i. Treball individual
ii. Valor nota final: 5%
iii. Podeu decidir no fer aquest exercici però, tal i com està establert en el programa, perdeu el valor de la nota.


6. Activitat de dimecres

Les que no vau poder assistir es proposarà un “treballet” individual que s’enunciarà a mesura que avanci el curs.
i. Tipus de treball: individual
ii. Valor nota: 15%
iii. Extensió treball: 2 pàgines
iv. Contingut: a determinar
v. Data de lliurament: 12 de juny
vi. Podeu decidir no fer aquest exercici i sumar el % a la nota final.Modificació de l'avaluació:
POLÍTICA EDUCATIVA. GRAU EN PEDAGOGIA. JORDI FEU

Explicat a l'apartat "modificació de les activitats"

POLÍTICA I LEGISLACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA. GRAU EN TREBALL SOCIAL. XAVIER CASADEMONT

Els alumnes poden optar a l'avaluació única sempre que ho sol·licitin en el període fixat per la Facultat.
En cas d'optar per aquesta modalitat els alumnes han de reservar el període d'exàmens per poder dur a terme diferents proves d'avaluació. Aquestes proves es poden desenvolupar en diferents dies.

Tutoria i comunicació:
POLÍTICA EDUCATIVA. GRAU EN PEDAGOGIA. JORDI FEU

A través de:

-correu electronic
-moodle
-skype
-video-conferències grupals

POLÍTICA I LEGISLACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA. GRAU EN TREBALL SOCIAL. XAVIER CASADEMONT

L’alumnat pot contactar amb el professor de l’assignatura mitjançant:
1. Correus electrònics (preferiblement per qüestions estrictament personals)
2. Fòrum sobre aspectes relacionats amb el curs: Fòrum creat al moodle de l’assignatura en què l’alumnat pot preguntar sobre temes d’interès per a tot el grup.
3. Tutories individuals (presencials o per videoconferència)
4. Sessions i tutories grupals (presencials o per videoconferència)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.