Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura preten familiaritzar els alumnes amb els principals corrents filosòfics de l'edat contemporània.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup FG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONICA CARBO RIBUGENT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació.
 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació.
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG12 Col.laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CE1 Conèixer, comprendre i valorar críticament les tradicions culturals (filosòfiques, literàries, artístiques, tecnològiques) que conformen les teories i les pràctiques educatives actuals i les seves tendències futures.

Continguts

1. Introducció

2. El debat ciència/filosofia en la primera meitat del segle XX.

3. La reacció al cientisme: fenomenologia i existencialisme.

4. El cas Heidegger i l'impacte del seu pensament en les propostes filosòfiques de la segona meitat del XX.

5. El projecte Filosofia 3/18

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Assistència a actes externs 5,00 0 0 5,00
Cerca i anàlisi d'informació 10,00 15,00 0 25,00
Elaboració individual de treballs 10,00 15,00 0 25,00
Lectura / comentari de textos 20,00 30,00 0 50,00
Sessió participativa 45,00 0 0 45,00
Total 90,00 60,00 0 150

Bibliografia

 • BERMUDO, J.M. (1983). Los filósofos y sus filosofías. BARCELONA: VICENS VIVES. Catàleg
 • BRÉHIER, E. (1988). Historia de la filosofía. MADRID: TECNOS. Catàleg
 • BUBNER, R. (1991). La filosofía alemana contemporanea. MADRID: CATEDRA. Catàleg
 • COPLESTON, F. (1989). Historia de la filosofía. BARCELONA: ARIEL. Catàleg
 • COLOMER, E. (1986). El pensamiento alemán de Kant a Heidegger. BARCELONA: HERDER. Catàleg
 • CRUZ, M. (2002). Filosofía contemporánea. MADRID: TAURUS. Catàleg
 • HIRSCHERBERGER,J. (1994). Historia de la filosofía. BARCELONA: HERDER. Catàleg
 • NAVARRO, J.M. (2004). Perspectivas del pensamiento contemporáneo. MADRID: SINTESIS. Catàleg
 • TERRICABRAS, J.M. (coord) (2001). El pensament filosòfic i científic II. BARCELONA: UOC. Catàleg
 • Carbó, M. Zimmer, J. (2011). La filosofia alemanya contemporània. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Hannah Arendt (1997). ¿Qué es la política?. Barcelona: Paidos. ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Levi, Primo (1998 ). Si això és un home . Barcelona: Edicions 62. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctica de comentari de text Elaboració d'un dossier amb comentaris de text breus, i prova escrita de comentari de text. 40 No
Treball de grup Exposició oral del treball de grup sobre un dels autors presentats. 20 No
Lectura obligatòria de textos Recensió escrita individual d'una lectura obligatòria 20 No
Activitat de descoberta Pràctica de classe: avaluació del mètode Filosofia 3/18 20 No

Qualificació

Per a la qualificació de les diverses activitats d'avaluació es tindrà en compte no només la proporció percentual de cada activitat, sinó el progrés i l'evolució de les competències dels estudiants.

La qualificació final, per tant no serà el mer resultat numèric de les qualificacions parcials de les activitats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització de les activitats s'interpretarà com a no presentat.

Avaluació única:
Els alumnes que optin a avaluació única tindran la possibilitat de realitzar un examen a final de semestre.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

S'establirà un horari setmanal de tutoria presencial

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

L'estudiantat ha de seguir el forum de notícies del moodle amb regularitat, i assitir a les classes.

Observacions

A la bibliografia recomanada en l'apartat bibliografia bàsica, cal afegir-hi els textos que la professora anirà posant a disposició dels estudiants a través del moodle o fotocòpies. Aquests textos són de lectura obligada i poden ser objecte de comentaris de text voluntaris.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ES MANTENEN TOTES LES ACTIVITATS EXCEPTE EL TREBALL DE GRUP SOBRE UN AUTOR.

LES CLASSES PRESENCIALS ES SUBSTITUEIXEN PER CLASSES ONLINE.

Modificació de l'avaluació:
S'ANUL·LA L'ACTIVITAT D'AVALUACIÓ EXPOSICIÓ ORAL, ASSOCIADA A L'ACTIVITAT DE TREBALL DE GRUP QUE S'ANUL·LA

LA PONDERACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LES DIFERENTS ACTIVITATS ES MODIFICA:

L'ACTIVITAT DE DOSSIER I EXAMEN COMENTARI DE TEXT PASSA A PONDERAR UN 50% DE LA NOTA

L'ACTIVITAT DE DESCOBERTA SOBRE EL PROJECTE FILOSOFIA 3/18 PASSA A PONDERAR UN 25% DE LA NOTA

L'ACTIVITAT DE CONTROL DE LECTURA OBLIGATÒRIA PASSA A PONDERAR UN 25%

LES ACTIVITATS D'AVALUACIÓ QUE QUEDEN PENDENTS (EXAMEN COMENTARI DE TEXT I ACTIVITAT DE DESCOBERTA FILOSOFIA 3/18) ES REALITZARAN A DISTÀNCIA AMB ESTRATÈGIES QUE SERAN INDICADES EN EL SEU MOMENT A TRAVÉS DEL FORUM DE NOTÍCIES DEL MOOODLE DE L'ASSIGNATURA.

Tutoria i comunicació:
LA COMUNICACIÓ I LES TUTORIES AMB ELS ESTUDIANTS ES MANTINDRAN A TRAVÉS DEL CORREU ELECTRÒNIC I VIDEOTRUCADES SI ES NECESSARI.

AL FORUM DE NOTÍCIES DEL MOODLE APAREIX EL NOU HORARI DE TUTORIES I COMUNICACIÓ ESTABLERT A PARTIR DE LA NOVA SITUACIÓ.