Calendari marc 2018-2019

Estudis de màster universitari

Calendari marc que aprova el Consell de Govern de la UdG per a tota la universitat. Consulteu també el calendari de cada facultat o escola

Accés

Calendari general

El calendari general de preinscripció i admissió als màsters universitaris és el següent:

 • Convocatòria ordinària de preinscripció: de l’1 de febrer de 2108 a 15 d’octubre de 2018
 • Convocatòria extraordinària per als màsters que admeten estudiants que inicïn estudis al segon semestre: de l’16 d’octubre de 2018 a 15 de gener de 2019.

Terminis per a la resolució de les admissions en la convocatòria ordinària:

 • Primer procés d’admissió: fins al 5 d’abril de 2018.
  • Pagament de la reserva de plaça: del 9 al 13 d’abril de 2018 (s’efectuarà el pagament únicament quan la reserva de plaça sigui necessària per a l’obtenció del visat i en l’admissió al Màster en Dret de Danys i al Màster en Biologia Molecular i Biomedicina)
 • Segon procés d’admissió: fins al 20 de juliol de 2018
 • Tercer procés d’admissió: fins al 20 de setembre de 2018
 • Quart procés d’admissió: fins al 22 d’octubre de 2018

Terminis per a la resolució de les admissions en la convocatòria extraordinària:

 • Primer procés d’admissió: fins al 22 de novembre de 2018
 • Segon procés d’admissió: fins al 22 de gener de 2019.

Màster en Psicologia General Sanitària

 • Convocatòria ordinària de preinscripció: de l’1 de febrer de 2108 al 20 de juliol de 2018
 • Termini per a la resolució de les admissions en la convocatòria ordinària: 27 de juliol de 2018

Màster en Formació de Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

La preinscripció la du a terme l’Oficina d’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya del 12 al 14 de setembre de 2018.

L’assignació de places es publicarà el 26 de setembre de 2018.

Màsters interuniversitaris no coordinats per la UdG

Els estudiants que hagin de formalitzar la seva preinscripció en una o més universitats s’ajustaran als terminis i condicions que cadascuna estableixi.

Accés per a estudiants visitants

 • Presentació de sol·licituds: del 3 al 14 de setembre de 2018.
 • Excepcionalment s’admetran sol·licituds de matrícula d’estudiants visitants per cursar assignatures o mòduls del segon semestre fins a 1 setmana després d’acabar el període de modificació de matrícula del segon semestre.

Matrícula

Estudiants de nou accés

Màsters propis i interuniversitaris coordinats per la UdG
 • Primer període (per a estudiants assignats en els dos primers períodes d’admissió): del 23 de juliol al 20 de setembre del 2018 (presencial i automatrícula). Durant el mes d’agost només automatrícula.
 • Segon període: (per a estudiants assignats en el tercer període d’admissió): del 24 de setembre al 28 de setembre (presencial i automatrícula).
 • Tercer període: (per a estudiants assignats en el quart període d’admissió): del 24 al 26 de novembre de 2018 (presencial i automatrícula).
 • Estudiants que han de modificar la matrícula perquè s’han anul·lat assignatures optatives: del 8 a l’11 d’octubre de 2018 (presencial i automatrícula).
 • Matrícula d’estudiants assignats en la convocatòria extraordinària:
  • Primer termini: del 26 al 30 de novembre de 2018 (presencial i automatrícula).
  • Segon termini: del 23 al 31 de gener de 2019 (presencial)

(L’automatrícula està operativa de dilluns a divendres de 08:00h a 01:00h)

Màsters interuniversitaris no coordinats per la UdG

Els estudiants de màsters interuniversitaris no coordinats per la UdG han de formalitzar la seva preinscripció i matrícula a la universitat coordinadora i s’ajustaran als terminis i condicions que cadascuna estableixi.

Màster en Psicologia General Sanitària

Període ordinari: del 3 de setembre al 14 de setembre de 2018 (presencial i automatrícula)

(L’automatrícula està operativa de dilluns a divendres de 08:00h a 01:00h)

Màster en Formació de Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
 • Període ordinari: del 27 de setembre al 2 d’octubre de 2018
 • Primera reassignació: 8 d’octubre de 2017

Estudiants de cursos anteriors

 • Del 9 al 20 de juliol de 2018 i del 13 al 18 de setembre de 2018
 • Estudiants que hagin de modificar la matrícula perquè s’han anul·lat assignatures optatives: del 8 a l’11 d’octubre de 2018

(L’automatrícula està operativa de dilluns a divendres de 08:00h a 01:00h)

Anul·lació i ampliació de matrícula

 • Període d’anul·lació de matrícula global: fins al 19 de novembre de 2018
 • Període de ampliació de matrícula per a assignatures de 2n semestre, prèvia autorització del tutor: del 21 de gener fins a 1 de febrer de 2019.
 • Termini d’anul·lació de convocatòria: per a assignatures de primer semestre, fins al 14 de desembre de 2018 ; per a assignatures de segon semestre i anuals, fins a l’10 de maig de 2019. En cap cas es podrà anul·lar la convocatòria d’una assignatura ja qualificada.

No es podrà anul·lar la matrícula si s’ha efectuat en el segon termini de matrícula extraordinària.

Inici i finalització de l'activitat acadèmica

Aquestes dates determinen els límits entre els quals s’ha de desenvolupar l’activitat lectiva del període (incloent-hi proves d’avaluació de la mena que siguin):

 • Inici de curs: 1 d’octubre de 2018
 • Final de curs: 30 de setembre de 2019

Convocatòries extraordinàries d'exàmens

Sol·licitud d’avançament de convocatòries per finalització d’estudis i de convocatòries amb tribunal, d’acord amb la normativa

 • Primer semestre: del 19 al 23 de novembre de 2018
 • Segon semestre: del 19 al 23 de novembre de 2018

Sol·licitud de convocatòria de gràcia

Els estudiants que hagin exhaurit totes les convocatòries de qualificació sense haver superat alguna assignatura o mòdul, de cursos anteriors, podran demanar, d’acord amb el que estableix l’article 3 de la normativa de permanència, abans de matricular-se, una quarta i darrera convocatòria de gràcia. La sol·licitud s’haurà de presentar en el Centre Docent abans del 15 de setembre de 2018.

La matrícula del curs s’haurà d’efectuar una vegada resolta la sol·licitud de la convocatòria de gràcia i sempre dins els períodes establerts en aquest calendari.

Vacances i dies no lectius

Dies festius i períodes no lectius (no s’impartiran classes ni es realitzaran exàmens):

 • 11 de setembre de 2018: Diada Nacional de Catalunya
 • 12 d’octubre de 2018: El Pilar (festa estatal)
 • 29 d’octubre de 2018: Sant Narcís (festa local)
 • 1 de novembre de 2018: Tots Sants (festa estatal)
 • 2 de novembre de 2018: Pont
 • 6 de desembre de 2018: Dia de la Constitució (festa estatal)
 • 8 de desembre de 2018: Dia de la Immaculada (festa estatal)
 • Nadal: del 24 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019 (ambdós inclosos)
 • Setmana Santa: del 15 d’abril al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)
 • Festa Major de la UdG: 12 d’abril de 2019
 • 1 de maig de 2019: Dia del Treball (festa estatal)
 • 24 de juny de 2019: Sant Joan (festa autonòmica)
 • De l’1 de juliol al 31 de juliol de 2019: període hàbil sense activitats formatives
 • De l’1 d’agost al 31 d’agost de 2019: període no lectiu

Nota: les festivitats per al 2019 s’ofereixen a títol indicatiu i resten pendents de confirmar fins a la seva aprovació per part dels organismes competents.