Altres ajuts

Ajuts de col·laboració per la WEB de la Universitat de Girona
Resolta

Ajuts econòmics per al Foment Associatiu
Resolta

Ajuts per dotar les places del Consell d'Estudiants (Cd'E) i del Consell d'Associacions (Cd'A)
Resolta

Ajuts de col·laboració a la Biblioteca de la Universitat de Girona
Resolta

Ajuts d'Emergència a estudiants de la Universitat de Girona
Pendent de resolució

Ajuts econòmics al Foment de la Participació dels estudiants de la Universitat de Girona
Resolta