Dra.  MASIÀ PLANA, AFRA

Plana personal

Categoria:
PROFESSORA ASSOCIADA
Departament:
INFERMERIA
Àrea de coneixement:
INFERMERIA

Currículum abreujat

Actualment:  

Professora associada a la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona

Professora associada de la facultat de fisioteràpia i CAFE de l'Escola Univesitària de la Saluta i l'Esport (EUSES), Salt, Girona.

Professora d'estudis de grau mitjà en Tècnic d’Emergències Sanitàries a EUSES Garbi, Salt, Girona.

Estudis cursats:

2013-19 Tesi Doctoral. Programa de Doctorat en psicologia, salut i qualitat de vida.  Universitat de Girona. Títol de la tesi: “Factors emocionals associats amb la qualitat de vida dels pacients en tractament d'hemodiàlisi crònica”. 

2006-07 Màster Oficial de Recerca en Psicologia: anàlisi dels processos psicosocials en contextos interactius específics. Universitat Ramon Llull.

2003-2006 Llicenciatura de Psicologia Clínica a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, Blanquerna,  Universitat Ramon Llull.   

1999-2002; Diplomatura de Infermeria a l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia, Blanquerna, Ramon Llull, a Barcelona.

Experiència docent:

2013-18; Professora Associada d’infermeria a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

2015-16; Professora d’estudis de grau superior en dietètica i nutrició a l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport, Salt

 

Experiència Professional Assistecial:

2014-17; Clínica Girona. Servei d'hemodiàlisi.

2013; Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona. Servei d’hemodiàlisi.

2012-2013; Hospital Clínic de Barcelona. Servei d’hemodiàlisi.

2010-2011; Royal Brisbane and Women’s Hospital, Brisbane, Australia. Treballo com a infermera amb registració Australiana a la unitat d’hemodiàlisis.

2008/2010; Brisbane Private Hospital. Brisbane, Australia. Infermera amb registració Australiana, treballo a la planta de cirurgia.

2002-2008; Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, SCIAS Hospital de Barcelona.  Treballo com a infermera a diferents serveis: Cirurgia digestiva, medicina interna, unitat de cuidados intensius mitjans.

Recerca:

09/2017 Presentació comunicació oral: “Emotional Disorders related to pain and clinical aspects in patients undergoing chronic hemodialysis treatment”. 46th  EDTNA/ERCA International Conference. Krakov.

06/2017 Presentació comunicació oral: “The impact of anxiety, depression and pain on patients undergoing chronic hamoedialysis treatment”. The I Conference Pre-doctoral Researchers of the Universitat de Girona. Girona 2017.

05/2017 co-autora presentació pòster: “Una experiencia interdisciplinar de aprendizaje servicio en estudiantes de ciencias de la salud”. Congrés internacional  de enfermería (CII2017), Barcelona 2017.

etc.