Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte

Recull d'activitats

d'octubre de 2019