Departament d'Història i d'Història de l'Art 

Recerca

Grups de recerca consolidats

Teories de l'Art Contemporani (GRHCS032)

Investigadora principal:
M. Jose Balsach Peig i Francisco Javier Antich Valero
Telèfon:
972418211
Correu electrònic: 
dir.cacc@udg.es
Pàgina web: 
http://www.udg.es/cacc

Història de les Societats Rurals (GRHCS035)

Investigadora principal:
Maria Rosa Congost Colomer
Telèfon: 
972418945
Correu electrònic:
rosa.congost@udg.es

Història, memòria, identitat (GRHCS086)

Investigadora principal:
Anna M. Garcia Rovira
Telèfon: 
972418101
Correu electrònic: 
anna.garcia@udg.edu

Estudis Culturals (GRHCS078)

Investigadora principal:
Mª Elisa Varela Rrodriguez 
Telèfon: 
972418945
Correu: 
elisa.varela@udg.edu
Pàgina web: 
http://www.udg.edu/estudisculturals

Història de l’Art Modern (GRHCS025)

Investigadora principal:
Joaquim Garriga Riera i Joan Bosch Ballbona
Telèfon: 
972418112
Correu electrònic: 
joaquim.garriga@udg.edu

TEMPLA - Grup de recerca no consolidat

Investigador principal:
Gerardo Boto Varela
Correu: 
equipo.templa@templamedieval.com
Telèfon:
972 41 8799
Pàgina web:
https://sites.google.com/templamedieval.com/templa/templa

Arqueologia i Prehistòria (GRHCS083)

Investigadora principal: 
Josep Burch i Rius i Josep Maria Nolla Brufau
Telèfon:
972418945

Correu electrònic: 
josep.burch@udg.edu

Escenaris Artístics Medievals (GRHC107)

Investigador principal: 
Gerardo boto Varela i Joan Molina Figueres
Telèfon: 
972418179
Correu electrònic:
joan.molina@udg.edu