Departament d'Història i d'Història de l'Art 

Projectes de recerca

Arqueologia, Prehistòria i Patrimoni.

Projecte:
Projet de fouille programmé dans la Grotte de la Carrière (Corneilla-de-Conflent, Pyrénées Orientales, Occitanie), anné 2019 ()
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Direction régionale des affaires culturelles du Languedoc-Roussillon
Direcció:
 Joan Madurell Malapeira, Isaac Rufí Casals
Investigadors:
Import:
0 €
Durada:
2019

Projecte:
Arte y sociedades prehistóricas del Sáhara Occidental. El establecimiento del marco cronológico. ()
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
FUNDACION PALARQ - Paleontología y Arqueología
Direcció:
 Joaquim Soler Subils
Investigadors:
8
Import:
4000 €
Durada:
2019

Projecte:
ESPACIOS DE INTEGRACION EN LA ROMA REPUBLICANA (II). EL NE DE LA HISPANIA CITERIOR Y SU CONECTIVIDAD (133-72 ANE) (PGC2018-098991-B-I00)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats - MCIU
Direcció:
 Toni Ñaco del Hoyo - Jordi Principal Ponce
Investigadors:
4
Import:
42350 €
Durada:
2019-2021

Projecte:
Crisis y desigualdad económica en Cataluña y Mallorca en la Baja Edad Media (PGC2018-100979-B-C21)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats - MCIU
Direcció:
 Lluís To Figueras
Investigadors:
05
Import:
38720 €
Durada:
2019-2022

Projecte:
Politeia bíblica y religión cívica en la Monarquía Católica (siglos XVI-XIX). Discursos, prácticas, contrastes. (PGC2018-095458-B-I00)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats - MCIU
Direcció:
 Javier Torres Sans
Investigadors:
05
Import:
30250 €
Durada:
2019-2022