Departament de Filologia i Comunicació

Recerca

Grup d'Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals-ARPA (GRHCS093)

Grup de Comunicació social i institucional (GRHCS092)

Grup de Lèxic i Gramàtica (GRHCS019)

Grup de Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada-LIDIAGC (GRHCS097)