Departament de Física

Direcció

Càrrec Titular
director del Departament de Física Doctor FRANCESC CASAMITJANA VILA
secretari del Departament de Física Doctor JOSE ABEL GONZALEZ GUTIERREZ