Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial

Àrees de coneixement

El Departament té adscrites sis àrees de coneixement que agrupen el personal acadèmic que desenvolupa les activitats i iniciatives docents que els són pròpies. Les sis àrees estan organitzades en quatre agrupacions:


Àrees d'enginyeria de la construcció i de la mecànica dels medis continus i teoria d'estructures

Elasticitat i resistència de materials. Teoria d'estructures. Enginyeria de la construcció industrial. Instal·lacions.


Àrea d'Enginyeria dels Processos de Fabricació

Tecnologia de fabricació. Fabricació integrada.


Àrea d'Enginyeria Mecànica

Fonaments de mecànica. Teoria de màquines. Càlcul i disseny de màquines i mecanismes. Enginyeria del transport.


Àrees de Mecànica de Fluids i de Màquines i Motors Tèrmics

Termodinàmica. Motors. Sistemes de climatització. Mecànica de fluids. Màquines hidràuliques. Energia.