Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

Recerca

Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents. EXIT (GRCT0041)

Investigador principal:
JOAQUIM MELENDEZ FRIGOLA   JOAN COLOMER LLINAS
Telèfon:
972 41 88 83
Correu:
quimmel@eia.udg.edu
Pàgina web:
http://exit.udg.es

Agents Research Lab. (GRCT0069)

Investigador principal:
JOSE LUIS DE LA ROSA ESTEVA
Telèfon:
972 41 84 86
Correu:
peplluis@eia.udg.edu
Pàgina web:
http://eia.udg.cat/arlab