Història

La Universitat de Girona és una institució pública que s’integra en el sistema d’universitats públiques catalanes, excel·leix en la docència i en la recerca i participa en el progrés i el desenvolupament de la societat, mitjançant la creació, transmissió, difusió i crítica de la ciència, la tècnica, les humanitats, les ciències socials i de la salut i les arts.  És motor econòmic i cultural del seu entorn, i expressa la vocació d’universalitat i d’obertura a totes les tradicions, avenços i cultures del món.

L’Estudi General,  antecedent històric, va ser creat el 1446 pel rei Alfons el Magnànim, el qual va concedir a Girona el privilegi d’atorgar títols de gramàtica, retòrica, filosofia i teologia, dret i medicina. La iniciativa docent va anar a càrrec dels síndics municipals i de l’Església, però les classes no van començar oficialment fins al 1572 en l’entorn del que ara es coneix com a edifici de Les Àligues, construït expressament com a seu universitària. Els estudis universitaris es van estendre amb un notable prestigi fins al 1717. Aleshores, la Universitat va ser clausurada a causa del Decret de Nova Planta i de la pèrdua d’identitat política de Catalunya.

Al llarg del segle XIX, i com a resultat de la revolució liberal, l’ajuntament de la ciutat va impulsar l’anomenada Universitat Lliure de Girona, que va oferir estudis de Dret i Farmàcia fins al 1874.

La història recent de la Universitat de Girona té com a referents l’Escola Normal de Mestres i, de manera especial, les iniciatives que es duen a terme als anys seixanta del segle XX per tal de tornar a instaurar estudis universitaris a Girona. Es crea el Col·legi Universitari de Girona i l’Escola Politècnica Superior, que depenen, respectivament, de la UAB i de la UPC. Posteriorment, es recupera l’Estudi General, que acull estudis d’Humanitats, d’Empresarials, de Ciències i de Ciències Socials. Finalment, l’any 1991,  la Llei 35/1991, de 30 de desembre, del Parlament de Catalunya, aprovada el dia 12 de desembre, va crear la nova Universitat de Girona, amb aportacions de les diverses cultures universitàries que converteixen Girona en un punt de referència multidisciplinari.

Vint-cinc-anys d’història que suposen un reforçament de l’oferta acadèmica, un augment de l’alumnat (de 7000 estudiants, el 1992; a 14000, el 2016), una intensificació de la recerca i de la presència internacional i en el territori, i una expansió dels Campus, ara situats al centre de la ciutat, a Montilivi i al Barri Vell.